Uudised

Õpirännates uude kooliaastasse! 27. august Merje Mölter

Viirus ei ole me seast kadunud, aga töö vajab tegemist! 17. augustil, mil enamus õpetajaid naasesid tööle uueks kooliaastaks ettevalmistusi tegema, alustasid teedeehituse eriala kutseõpetajad, õppegruppide juhataja ja täienduskoolituse spetsialist Erasmus+ õpirännet Leetu.


JKHK teedeehituse eriala õpe on väga heal tasemel ning selles valdkonnas toimib koostöö oluliste ettevõtetega. Osalt kliimamuutuste valguses, osalt väliskoolide koostööhuvi suurenemise tõttu selles valdkonnas tuleks eriala õppekava täiendada selliselt, et see kajastaks erialaseid teadmisi ja praktilisi lahendusi, mis on omased nii Põhjamaadele kui ka Balti riikidele. Seega, meie teadmised ja tehniline tase peab olema naabrriikidega võrreldes laiaulatuslikum. Ilmastikuolude seisukohalt sarnaneb tehniline lahendus pigem Põhjamaades kasutatavale, kuid kliimasoojenemist ja liikluskoormust arvestades teistele Balti riikidele. Sellest tulenevalt on planeerinud mitmeid tegevusi teedeehituse õppekava rahvusvahelisemaks muutmiseks.

Teedeehituse valdkonnas elluviidavate haridustöötajate õpirännete eesmärgiks on tutvuda teiste Balti riikide kutsekoolide teedeehituse õppekavade, õppemeetodite ja –vahenditega, st selle eriala teoreetilise ja praktilise korraldusega ning külastada koolide praktikabaase ja partnerettevõtteid. Leedu kutsekoolides sai käidud, Läti kooli külastus ootab veel ees.

Rohkem ülesvõtteid JKHK Facebooki lehel.

Ajavahemikul 17.-22.08.2020 toimunud õpirände võttis teedeehituse valdkonna õppegruppide juhataja Kristi Koit kokku nii: 
Erasmus+ õpirände vastuvõtvaks õppeasutuseks oli Kaunases asuv kutsekeskharidus (Kauno technikos profesinio mokymo centras). Koolis õpib 1500 õpilast, kellele pakutakse suurepäraseid võimalusi keskhariduse ja kutsekvalifikatsiooni omandamiseks viies erinevas valdkonnas: äri ja teenindus, puidu käsitlemine, ehitus, transport ja mehaanika. Ehituse valdkonnas õpetatakse tulevasi teedeehituse ja -hoolduse spetsialiste, torulukkseppi ja dekoraatorehitajajaid.

Meile tutvustati üldiselt Leedu haridussüsteemi, koolituskeskuse põhimõtteid ja rakendatavaid programme erineva haridustasemega õpilaste õpetamiseks. Süsteem sarnaneb paljustki Eestis kasutusel olevaga: õpilastel on võimalus omandada kutsekvalifikatsioon nii põhikoolijärgselt kui pärast keskkooli, lisaks pakutakse erineva pikkusega tehnlise suundumusega väljaõpet gümnaasiumi klassides. Õpirände jooksul külastasime suuri praktiliste väljaõppekeskuste erinevaid kohti Kaunase ümbruses, vaatlesime puidutehnoloogia-ja mööblitootmise valdkonna uuendusliku väljaõppekeskust, mootorsõidukite remondi väljaõppekeskust ja mehaanika eriala praktiliste tööde keskust. Meile avaldasid muljet antud praktikabaaside rikkalik tehniliste võimaluste pagas, ruumide avarus ja puhtus. Kõikidel õpilasetel on võimalus praktiseerida erialaseid pädevusi  ja teadmisi ning oskusi koolituskeskuse praktikakeskustes.

Kuigi kutsehariduse maine on Leedus pigem hea ja huvilisi jätkub, on Kaunase kutseõppeasutuses kasutusel olev õpilaste toetussüsteem kasin (võrreldes meie kutsehariduses rakendavaga), mistõttu on mõnedel erialadel õpimotivatsioon madal ja õpilaste väljalangevus suur (nt teedeehituse valdkonnas 15-20%).

Külastasime ka kahte suurt ettevõtet, kus tulevikus on JKHK teedeehituse valdkonna õpilastel võimalik praktikat sooritada. Käisime Baltimaade suurimas transpordi infrastruktuuri ehitusettevõttes Kauno Tiltai, mis tegeleb lisaks teedeehitusele ka sildade, tunnelite ja raudtee-ehitusega kogu Leedus. Tutvusime ka ettevõttega Keliu prieziura, mis teostab mitmesuguseid teehooldusega seotud töid (taliteede hooldus ja materjali varumine, teekatete remoditööd ja hooldus, liiklusmärkide, haljastuse, kraavide jm teeäärsete konstruktsioonide, hooldustööd jne). Need kaks ettevõtet oleksid JKHK teedeehituse õpilastele oma erialase praktika sooritamiseks suurepärased praktikakohad.

Suurendamaks kultuuriteadlikkust, käisime Leedu maanteemuuseumis, kus JKHK teedeehituse kutseõpetaja Reimo juhendamisel omandasime algtõed teedeehituse masinatest ja teede hooldusest läbi ajaloo ning Trakai kindluses (Trakai on Leedu kultuuripealinn 2020). Partnerkooli vastuvõtjad näitasid meile Birstonas omapärast maa seest tulevat mineraalvee allikat. Selles linnas asub vanim kümblusraviõpetuse kuurort Leedus.

Õpiränne täitis oma eesmärki: õppisime tundma Leedu kutsekooli süstemi, nägime erinevaid praktikabaase õpilaste praktikate läbiviimiseks, külastasime erinevaid teedeehitusega tegelevaid ettevõtteid, teedeehituse eriala õpetajad vahetasid Kaunases erialaseid kogemusi, mina õppegruppide juhatajana täiendasin oma teadmisi õpilaste õppimise ja praktikaks ettevalmistamise korralduse osas ning Ruth sai teadmisi täiendkoolitustest ja autokoolist. Ja mis kõige tähtsam – saime omale uue välispartneri. 
 

JKHK teedeehituse eriala õpe on väga heal tasemel ning selles valdkonnas toimib koostöö oluliste ettevõtetega. Osalt kliimamuutuste valguses, osalt väliskoolide koostööhuvi suurenemise tõttu selles valdkonnas tuleks eriala õppekava täiendada selliselt, et see kajastaks erialaseid teadmisi ja praktilisi lahendusi, mis on omased nii Põhjamaadele kui ka Balti riikidele. Seega, meie teadmised ja tehniline tase peab olema naabrriikidega võrreldes laiaulatuslikum. Ilmastikuolude seisukohalt sarnaneb tehniline lahendus pigem Põhjamaades kasutatavale, kuid kliimasoojenemist ja liikluskoormust arvestades teistele Balti riikidele. Sellest tulenevalt on planeerinud mitmeid tegevusi teedeehituse õppekava rahvusvahelisemaks muutmiseks.


Teedeehituse valdkonnas elluviidavate haridustöötajate õpirännete eesmärgiks on tutvuda teiste Balti riikide kutsekoolide teedeehituse õppekavade, õppemeetodite ja –vahenditega, st selle eriala teoreetilise ja praktilise korraldusega ning külastada koolide praktikabaase ja partnerettevõtteid. Leedu kutsekoolides sai käidud, Läti kooli külastus ootab veel ees.

Rohkem ülesvõtteid JKHK Facebooki lehel.

Ajavahemikul 17.-22.08.2020 toimunud õpirände võttis teedeehituse valdkonna õppegruppide juhataja Kristi Koit kokku nii: 
Erasmus+ õpirände vastuvõtvaks õppeasutuseks oli Kaunases asuv kutsekeskharidus (Kauno technikos profesinio mokymo centras). Koolis õpib 1500 õpilast, kellele pakutakse suurepäraseid võimalusi keskhariduse ja kutsekvalifikatsiooni omandamiseks viies erinevas valdkonnas: äri ja teenindus, puidu käsitlemine, ehitus, transport ja mehaanika. Ehituse valdkonnas õpetatakse tulevasi teedeehituse ja -hoolduse spetsialiste, torulukkseppi ja dekoraatorehitajajaid.

Meile tutvustati üldiselt Leedu haridussüsteemi, koolituskeskuse põhimõtteid ja rakendatavaid programme erineva haridustasemega õpilaste õpetamiseks. Süsteem sarnaneb paljustki Eestis kasutusel olevaga: õpilastel on võimalus omandada kutsekvalifikatsioon nii põhikoolijärgselt kui pärast keskkooli, lisaks pakutakse erineva pikkusega tehnlise suundumusega väljaõpet gümnaasiumi klassides. Õpirände jooksul külastasime suuri praktiliste väljaõppekeskuste erinevaid kohti Kaunase ümbruses, vaatlesime puidutehnoloogia-ja mööblitootmise valdkonna uuendusliku väljaõppekeskust, mootorsõidukite remondi väljaõppekeskust ja mehaanika eriala praktiliste tööde keskust. Meile avaldasid muljet antud praktikabaaside rikkalik tehniliste võimaluste pagas, ruumide avarus ja puhtus. Kõikidel õpilasetel on võimalus praktiseerida erialaseid pädevusi  ja teadmisi ning oskusi koolituskeskuse praktikakeskustes.

Kuigi kutsehariduse maine on Leedus pigem hea ja huvilisi jätkub, on Kaunase kutseõppeasutuses kasutusel olev õpilaste toetussüsteem kasin (võrreldes meie kutsehariduses rakendavaga), mistõttu on mõnedel erialadel õpimotivatsioon madal ja õpilaste väljalangevus suur (nt teedeehituse valdkonnas 15-20%).

Külastasime ka kahte suurt ettevõtet, kus tulevikus on JKHK teedeehituse valdkonna õpilastel võimalik praktikat sooritada. Käisime Baltimaade suurimas transpordi infrastruktuuri ehitusettevõttes Kauno Tiltai, mis tegeleb lisaks teedeehitusele ka sildade, tunnelite ja raudtee-ehitusega kogu Leedus. Tutvusime ka ettevõttega Keliu prieziura, mis teostab mitmesuguseid teehooldusega seotud töid (taliteede hooldus ja materjali varumine, teekatete remoditööd ja hooldus, liiklusmärkide, haljastuse, kraavide jm teeäärsete konstruktsioonide, hooldustööd jne). Need kaks ettevõtet oleksid JKHK teedeehituse õpilastele oma erialase praktika sooritamiseks suurepärased praktikakohad.

Suurendamaks kultuuriteadlikkust, käisime Leedu maanteemuuseumis, kus JKHK teedeehituse kutseõpetaja Reimo juhendamisel omandasime algtõed teedeehituse masinatest ja teede hooldusest läbi ajaloo ning Trakai kindluses (Trakai on Leedu kultuuripealinn 2020). Partnerkooli vastuvõtjad näitasid meile Birstonas omapärast maa seest tulevat mineraalvee allikat. Selles linnas asub vanim kümblusraviõpetuse kuurort Leedus.

Õpiränne täitis oma eesmärki: õppisime tundma Leedu kutsekooli süstemi, nägime erinevaid praktikabaase õpilaste praktikate läbiviimiseks, külastasime erinevaid teedeehitusega tegelevaid ettevõtteid, teedeehituse eriala õpetajad vahetasid Kaunases erialaseid kogemusi, mina õppegruppide juhatajana täiendasin oma teadmisi õpilaste õppimise ja praktikaks ettevalmistamise korralduse osas ning Ruth sai teadmisi täiendkoolitustest ja autokoolist. Ja mis kõige tähtsam – saime omale uue välispartneri.