Uudised

Põnevad ja praktilised koolitused algavad juba novembris! 16. oktoober heleri.vallimägi


Täienduskoolituses on novembris algamas kaks põnevat ja praktilist koolitust.

 

40-tunnine "Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes" ja 60-tunnine "Catering-teeninduse korraldamine."
Mõlemal koolitusel on nii teoreetiline kui ka praktiline osa, mille käigus saab teoreetilised teadmised koheselt praktikas järele proovida.

Koolituse "Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes" teemad on:

 • menüü koostamise alused ja menüüde liigid

 • hinnakujunduse alused toitlustusettevõttes

 • hinna ja kvaliteedi suhe

 • töötlemiskao olemus

 • toiduainete kulu arvestus

 • omahinna arvutamine

 • müügihinna kujundamine

 • tehnoloogiliste kaartide ja hinna kalkulatsioonide koostamine

Koolitus on planeeritud novembrisse!

 

Koolituse "Catering-teeninduse korraldamine" õpiväljundid

Koolitusel läbinu:

 • planeerib catering-teeninduse vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ja sündmusele

 • teostab ettevalmistustöid catering-teeninduseks

 • teenindab kliente meeskonna liikmena

 • teeb sündmuse lõppedes korrastus- ja järeltöid

Koolitus algab juba 5. novembril!

 

Mõlemale koolitusele saab ennast registreerida SIIN

 

Lisainfo

koolitusjuht

Gärt Oselin

515 5611

gart.oselin@jkhk.ee

Täienduskoolituses on novembris algamas kaks põnevat ja praktilist koolitust.

 

40-tunnine "Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes" ja 60-tunnine "Catering-teeninduse korraldamine."
Mõlemal koolitusel on nii teoreetiline kui ka praktiline osa, mille käigus saab teoreetilised teadmised koheselt praktikas järele proovida.

Koolituse "Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes" teemad on:

 • menüü koostamise alused ja menüüde liigid

 • hinnakujunduse alused toitlustusettevõttes

 • hinna ja kvaliteedi suhe

 • töötlemiskao olemus

 • toiduainete kulu arvestus

 • omahinna arvutamine

 • müügihinna kujundamine

 • tehnoloogiliste kaartide ja hinna kalkulatsioonide koostamine

Koolitus on planeeritud novembrisse!

 

Koolituse "Catering-teeninduse korraldamine" õpiväljundid

Koolitusel läbinu:

 • planeerib catering-teeninduse vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ja sündmusele

 • teostab ettevalmistustöid catering-teeninduseks

 • teenindab kliente meeskonna liikmena

 • teeb sündmuse lõppedes korrastus- ja järeltöid

Koolitus algab juba 5. novembril!

 

Mõlemale koolitusele saab ennast registreerida SIIN

 

Lisainfo

koolitusjuht

Gärt Oselin

515 5611

gart.oselin@jkhk.ee