Uudised

PRIA töötajad omandasid taimekasvatusalaseid teadmisi 24. mai ruth.türk

Kaheks päevaks seadsid end Säreveres koolipinki 26 kohapealsete kontrollide teostajat üle Eesti.


Koolituspäevade sisse  mahtusid tööandja soovil erinevad teemad: põllukultuuride botaanilised iseärasused, külvi- ja koristusajad; rohumaakultuuride botaanilised erinevused; rohumaade jaotusviisid; mullaharimine/mullaharimisvõtted; külvikord, viljavaheldus; taimekaitse. 

Vaatamata esimesele pikale päevale ja teemade rohkusele jäid koolitatavad koolitusega rahule, eriti kiideti koolitaja Kaja Marrandit, tema pädevust, praktilisi näiteid, oskust asju lihtsalt ja arusaadavalt selgitada. Kiidusõnu pälvisid ka söökla head toidud ja mugav majutus.  Lisaväärtusena mainiti veel võimalust teiste piirkondade kolleegidega tutvuda ja suhelda. 

See oli juba viies kord kui PRIA meie koolilt  oma töötajatele sarnase koolituse tellis. Oleme selle võimaluse üle õnnelikud ja uhked ning valmis edaspidigi koostööd tegema.

Kaunist suve kõigile!

Ruth ja Silvi  täienduskoolitusest

Koolituspäevade sisse  mahtusid tööandja soovil erinevad teemad: põllukultuuride botaanilised iseärasused, külvi- ja koristusajad; rohumaakultuuride botaanilised erinevused; rohumaade jaotusviisid; mullaharimine/mullaharimisvõtted; külvikord, viljavaheldus; taimekaitse. 

Vaatamata esimesele pikale päevale ja teemade rohkusele jäid koolitatavad koolitusega rahule, eriti kiideti koolitaja Kaja Marrandit, tema pädevust, praktilisi näiteid, oskust asju lihtsalt ja arusaadavalt selgitada. Kiidusõnu pälvisid ka söökla head toidud ja mugav majutus.  Lisaväärtusena mainiti veel võimalust teiste piirkondade kolleegidega tutvuda ja suhelda. 

See oli juba viies kord kui PRIA meie koolilt  oma töötajatele sarnase koolituse tellis. Oleme selle võimaluse üle õnnelikud ja uhked ning valmis edaspidigi koostööd tegema.

Kaunist suve kõigile!


Ruth ja Silvi  täienduskoolitusest