Uudised

Tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad - pakume teile koolitust! 29. detsember heleri.vallimägi


Koolitus "Täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega" (40 t) toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 10. jaanuar, 13. jaanuar, 17. jaanuar, 20. jaanuar ja 24. jaanuar 2023. a.

Õppe sisu:

Äärmuslik abi- ja toetusvajadus ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid (4 t)
- Äärmusliku abi- ja toetusvajaduse olemus, põhjused, tunnused
- Äärmusliku abi- ja toetusvajadusega isikute tegevusvõime ja tema toetamine tegevusvõimest lähtuvalt
Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel (4 t)
- Suhtlemisoskus - Meeskonnatöö - Igapäevatöös esilekerkivate juhtumite lahendamine
Asendravi. Ergonoomika.
Abivahendid ja nende kasutamine (8 t)
Keskkonna kohandus vastavalt teenust saava isiku vajadustele (4 t)
- Miks kohandada äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikute jaoks sobilik keskkond
- Mida arvestada äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikute jaoks sobiliku keskkonna kohandamisel
- Kuidas kohandada sobilikku keskkonda
- Millal kohandada sobilik keskkond
Tegevuste planeerimine ja elluviimine (2 t)
- Äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isiku päevale struktuuri loomine
- Tegevuste läbiviimine, järjestus, ajaplaan Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid (4 t)
- Kommunikatsioon kõnetutega
- Kommunikatsioon pimedatega
- Kommunikatsioon intellektihäirega isikutega
Raskesti mõistetav käitumine (8 t)
- Raskesti mõistetava käitumise olemus, põhjused, ennetamine
- Raskesti mõistetava käitumise juhtimine
Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon (6 t)
- Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni olemus, põhjused, tunnused
- Psüühikahäirega isikute käitumise juhtimine
- Ebastabiilse remissiooniga isikute toetamine

Koolituse hind ühele osalejale on 415 eurot + käibemaks.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

Koolitus "Täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega" (40 t) toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 10. jaanuar, 13. jaanuar, 17. jaanuar, 20. jaanuar ja 24. jaanuar 2023. a.

Õppe sisu:

Äärmuslik abi- ja toetusvajadus ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid (4 t)
- Äärmusliku abi- ja toetusvajaduse olemus, põhjused, tunnused
- Äärmusliku abi- ja toetusvajadusega isikute tegevusvõime ja tema toetamine tegevusvõimest lähtuvalt
Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel (4 t)
- Suhtlemisoskus - Meeskonnatöö - Igapäevatöös esilekerkivate juhtumite lahendamine
Asendravi. Ergonoomika.
Abivahendid ja nende kasutamine (8 t)
Keskkonna kohandus vastavalt teenust saava isiku vajadustele (4 t)
- Miks kohandada äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikute jaoks sobilik keskkond
- Mida arvestada äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikute jaoks sobiliku keskkonna kohandamisel
- Kuidas kohandada sobilikku keskkonda
- Millal kohandada sobilik keskkond
Tegevuste planeerimine ja elluviimine (2 t)
- Äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isiku päevale struktuuri loomine
- Tegevuste läbiviimine, järjestus, ajaplaan Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid (4 t)
- Kommunikatsioon kõnetutega
- Kommunikatsioon pimedatega
- Kommunikatsioon intellektihäirega isikutega
Raskesti mõistetav käitumine (8 t)
- Raskesti mõistetava käitumise olemus, põhjused, ennetamine
- Raskesti mõistetava käitumise juhtimine
Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon (6 t)
- Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni olemus, põhjused, tunnused
- Psüühikahäirega isikute käitumise juhtimine
- Ebastabiilse remissiooniga isikute toetamine

Koolituse hind ühele osalejale on 415 eurot + käibemaks.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611