Uudised

Tule osale koolitusel ja omanda baasteadmised arvuti kasutamisest 29. jaanuar heleri.vallimägi


Alustame 15. veebruaril kell 16.30 Paide õppekohas 60-tunnise "Baasdigioskused tööalaseks kasutamiseks" koolitusega. Edaspidised koolituspäevad on esmaspäevad ja kolmapäevad.

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kelle edukaks tööalaseks toimetuleku takistuseks on vähene arvutioskuse oskus ja kes soovivad omandada baasteadmisi arvuti kasutamisest ning tutvuda enim kasutatavate digilahenduste (sh e -teenuste) ja suhtluskeskkondadega igapäevase asjaajamise hõlbustamiseks.

Õppe sisu:

 • Arvuti põhitõed, failide haldamine
 • Erinevad veebibrauserid ja internetiohud
 • Gmail ja Google rakendused ja enamkasutatavad digilahendused
 • MS Office'i kasutusvõimalused
 • Internetist info otsimine, kasutades erinevaid otsingumootoreid, saadud info kopeerimine, teksti redigeerimine, salvestamine ja edastamine elektronkirjaga
 • Töö failidega - salvestamine, teisaldamine, ümbernimetamine, kustutamine
 • Tekstitöötluse (MS Word) peamised töövõtted: dokumendi loomine, kujundamine ja salvestamine; teksti korrektne sisestamine, redigeerimine, erimärgid, stiilid, olemasoleva teksti, objekti ümbertõstmine, korrigeerimine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine; piltide lisamine dokumenti ja vormindamine
 • Tabelarvutuse (MS Excel) peamised töövõtted: tabelite koostamine ja vormindamine, diagrammide loomine, salvestamine, taasesitamine ja jagamine
 • Dokumentide loomine Google Drive`is
 • Veebipõhine suhtlemine ja ühisdokumendi jagamine Google näitel

Koolitusel osalemiseks on vajalik registreerida SIIN

Kohtade arv on piiratud.

Lisainfo: gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

Täienduskoolitus

Alustame 15. veebruaril kell 16.30 Paide õppekohas 60-tunnise "Baasdigioskused tööalaseks kasutamiseks" koolitusega. Edaspidised koolituspäevad on esmaspäevad ja kolmapäevad.

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kelle edukaks tööalaseks toimetuleku takistuseks on vähene arvutioskuse oskus ja kes soovivad omandada baasteadmisi arvuti kasutamisest ning tutvuda enim kasutatavate digilahenduste (sh e -teenuste) ja suhtluskeskkondadega igapäevase asjaajamise hõlbustamiseks.

Õppe sisu:

 • Arvuti põhitõed, failide haldamine
 • Erinevad veebibrauserid ja internetiohud
 • Gmail ja Google rakendused ja enamkasutatavad digilahendused
 • MS Office'i kasutusvõimalused
 • Internetist info otsimine, kasutades erinevaid otsingumootoreid, saadud info kopeerimine, teksti redigeerimine, salvestamine ja edastamine elektronkirjaga
 • Töö failidega - salvestamine, teisaldamine, ümbernimetamine, kustutamine
 • Tekstitöötluse (MS Word) peamised töövõtted: dokumendi loomine, kujundamine ja salvestamine; teksti korrektne sisestamine, redigeerimine, erimärgid, stiilid, olemasoleva teksti, objekti ümbertõstmine, korrigeerimine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine; piltide lisamine dokumenti ja vormindamine
 • Tabelarvutuse (MS Excel) peamised töövõtted: tabelite koostamine ja vormindamine, diagrammide loomine, salvestamine, taasesitamine ja jagamine
 • Dokumentide loomine Google Drive`is
 • Veebipõhine suhtlemine ja ühisdokumendi jagamine Google näitel

Koolitusel osalemiseks on vajalik registreerida SIIN

Kohtade arv on piiratud.

Lisainfo: gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

Täienduskoolitus