Tappseotised

iDevice ikoon

Puidu ühendamiseks on seotisi väga palju erinevaid tüüpe ja üks seotise liik on tapp. Need jagunevad omakorda erinevateks tappühenduse liideteks.

Seega võib tappühendusliiteid nimetada ka seotisteks.

Peamised seotised ja tappliited, mida puidumeistrid kasutavad, on:

Silenurkseotised

Sileseotis on kõige lihtsamat tüüpi ühendus, mille puhul detaili ühendatavale pinnale ei tehta mingeid sisselõikeid- tappe. Neid kasutatakse kergete raamide ja väikeste karpide tegemisel.

 • Lihtne silenurkseotis
 • Eerungnurkseotis

Valtsiga nurkseotised, mis koosnevad juba tapist.

Kasutatakse karpide ja karkasside ühendamiseks. Ühe detaili sisse lõigatakse sälk- valts, millesse paigaldatakse teine detail.

 • Lihtne valtsiga seotis/tappliides
 • Valtsi ja eerungiga nurkseotis/tappliides

Pool poolega seotised

Kasutatakse mitmesuguste raamkonstruktsioonide valmistamisel. Seostis moodustab tapi, mis tehakse mõlemale detailile pool tema paksusest. Tugevdamise ja parema koospüsimise eesmärgil kasutatakse sagedasti liimi.

 • Pool poolega ristseotis ehk ristlukk/tappliides
 • Pool poolega nurkseotis/tappliides
 • Prossipulkade ristseotis/tappliides
 • Viltune ristseotis ehk kaldnurk/tappliides
 • Pool poolega T- seotis ehk rööplukk/tappliides
 • Pool poolega kalasabaseotis ehk kalasabalukk/tappliides

Servseotised

Kasutatakse kitsaste laudade ühendamisel kilbiks- ühtseks tervikuks, lauaplaadid, riiulid, põrandad. Täiendavalt vajalik kasutada mõnikord liimi.

 • Sileservseotis/tappliides
 • Punnseotis/tappliides

T- seotised

Kasutatakse enamasti riiulite ja vahelagede kinnitamiseks.

 • Kalasabaga T- seotised/tappliides
 • Peidetud T- seotised/tappliides
 • Kraadiga kastinurk seotis/tappliides

Keeltapid

Põhiliselt kasutatakse mööbli valmistamisel- toolid, lauad jne. Tuntud juba sajandeid.

 • Läbiv keeltapp
 • Läbiv kiilutatud keeltapp
 • Kahe pikikeelega tapp
 • Kahe keelega tapp
 • Rööptapp
 • Mitteläbiv keeltapp
 • Mitteläbiv kiilutatud keeltapp
 • Poolpeittapp ehk poolkeelega tapp
 • Nuudiga raam keeltapp
 • Valtsiga raami keeltapp
 • Profiilraami keeltapp
 • Mittetäisnurkne tappseotis/tappliides
 • Kahepoolne nurkseotis/tappliides
 • Lahtivõetav kiilseotis/tappliides

Harktapp

Kasutatakse ainult raamkonstruktsioonide ühendamiseks.

 • T- kujuline harktapp
 • Harktapiga nurk

Kalasabatapp

Enamasti kasutatakse kalasabatappi sahtlite, karpide, kastide koostamisel. Üks tugevamaid tappliideseid.

 • Läbiv kalasabatapp
 • Dekoratiivne läbiv kalasabatapp
 • Eerungiga kalasabatapp
 • Valtsiga kalasabatapp
 • Poolpeidetud kalasabatapp ehk poolpeitkalasabatapp
 • Peidetud kalasabatapp ehk peitkalasabatapp
 • Eerungiga peitkalasabatapp
 • Kaldkalasabatapp

Tappliideseid on veel teisigi, kuid eelnevalt olid välja toodud olulisemad.

Laitmatute tapikeelte ja pesade lõikamine nõuab kogemust ja mitmesuguste sae-, höövli- ja peitlitööriistada täpset valdamist. Antud töö teostamisel kasutame ühte lihtsamat tappliidet, mida nimetatakse pool poolega seotiseks e. pool poolega tappliiteks. Pool poolega tappliidet kasutatakse mitmesuguste raamkonstruktsioonide valmistamisel ja neid on kuut erinevat tüüpi. Kuna bumerangi valmistamisel läheb meil vaja pool poolega ristseotis ehk ristlukku,

siis vaatleme ainult ristluku tegemist.

Tapp moodustab pool kummagi detaili paksusest ja sellist tappliidet on kerge nii käsitsi kui ka masinaga teha. Siin on tappide mõlemad pooled identsed, kummagi detaili pinnalt on eemaldatud pool selle paksusest.

Pool poolega tappliite tegemine.

Esmalt aseta mõlemad detailid kõrvuti ja märgi neile nurgiku ja terava pliiatsi abil lõikejooned. Pikenda jooned kõikidele servadele kuni poole paksuseni.

 

Märgista mõlema tooriku servale pool tooriku paksusest.

Joonised K. Lembe 

Sae mõlemal detailil märgistatud kohad kuni poole paksuseni läbi. Selleks võid kasutada käsitapp- või servamissaagi. Enne servamissaega tööle asumist tutvu sae kasutusjuhendiga ja selle töökaitse eeskirjadega.

Ära unusta servamissae kõrguse muutmist!

Sae kindlasti mõlemale detailile, välja tapitavale osale, veel mõned täiendavad sälgud, et hiljem oleks kergem tappe valmistada.

Kinnita detail puidupinki. Kasuta põhipeitlit ja puiduhaamrit ning puhasta tapipesa.

Sobita töödeldavad detailid omavahel kokku, vajadusel paranda tapipesi viiliga.