News

Cyber Clever LTTA in Norway 23. June Merje Mölter

From 13th to 17th June 2022 the second training week of the Cyber Clever project took place in Stavanger, Norway, where the project partners and students were hosted by Godalen Videregående Skole. This was a follow-up to the training week held at Tartu VoCo in April.


Kui Tartus toimunu keskendus õpetajate küberturvalisuse teadlikkuse tõstmisele, siis projekti Cyber Clever koolitus Norras oli suunatud õpilastele. Koolitusprogramm käsitles endas erinevaid teemasid, nagu näiteks loengud teemadel “Kuidas kurjategijad tegutsevad?” ja “Digieetika, digitaalse kuritarvitamise ennetamine ja selle tagajärjed”, “Stavanger kui Smart City HUB” ning praktilised ülesanded küberprogramm Electro tundides ning Godaleni IKT osakonna korraldatud programmeerimistegevus Sphero Bolt. Programmi mahtus ka Lyse külastus ja nende kübertööga tutvumine. Lyse on väga suur riiklik Interneti- ja elektripakkuja. Lisaks kohalikule tutvustasid ka islandlased oma küber-programmi. 

JKHK-st osalesid koolitusnädalal viis õpilast ja saatev õpetaja. Õpilased võtsid koolitusnädala kokku nii:
Karl (IT-20) leidis, et väga meeldiv oli norralastega suhelda, sest enamik oskasid hästi inglise keelt ja olid väga sõbralikud. Huvitav oli suhelda ka teiste osalejatega - näiteks täiendas Karl oma teadmisi vestluses Türgi õpetajaga, kes on ühtlasi ka tarkvaraarendaja ning Norra ühe suurimate elektri ja interneti pakkuja - Lyse - esindajaga. Loengutel kinnistas ta teadmisi paroolidest ja nende räsidest, krüpteerimisest ja dekrüpteerimisest, küber väärkohtlemisest ja pahavarast. Praktilistest ülesannetest pakkus põnevust tegevus Sphero Bolt robotiga . Tema meelest oli kõige huvitavam Stavangeri Smart City. Smart City projekt on lühidalt öeldes kõikides Skandinaavia riikides. 

Õppimise kõrval olid ka huvitavad tegevused nagu mägedes ronimine, pitsa tegemine. Meeldiv üllatus oli, et saabudes anti kõigile kingikotike! Kui koolitusnädal oli seiklusterohke, siis oli seda ka sihtpunkti saamine - kõigile oli ebameeldivaks üllatuseks see, et Tallinna Lennujaamas võib olla kahe tunnine järjekord, nii et ka õigel ajal lennujaama minejad võivad oma lennust maha jääda!

Margo (IT-20) tõi välja, et loengud tegi eriti huvitavaks see, et esitlustes toodi pidevalt näiteid päriselust ning need puudutasid nüüdisaja olulisi teemasid. Ka Margo jaoks ei olnud ülesanded rasked, kuid märgib, et sai teada ka uut ning huvitavati. Talle meeldis ka see, et õpilased said ise lahendada selliseid ülesandeid, nagu näiteks kodeeritud sõnumite lahtimurdmine ning räsid ning tema meelest andsid need ülesanded hea ülevaate, kuidas asjad toimivad. 

Tauri (PM-21) ja Markus (TE-21) kinnitasid Karli sõnu, et väga hea oli kuulata, kuidas kõik rääkisid väga pädevalt inglise keelt ning lisasid kui ühest suust, et huvitav oli teada saada, kuidas täpselt arvutid käsitlevad paroole ning mida teevad häkkerid, et neid kätte saada, samuti kui lihtsalt ja kiiresti saab luua võlts netiplatvorme. Kõrvalised tegevused olid ka väga põnevad ning hästi korraldatud. 

Siimu (PM-21) jaoks oli huvitav  teada saada, kuidas toimub arvutites paroolide töötlemine ja sellega kaasneva info säilitamine. Kuigi ta oli mitme käsitletud teemaga varem kokku puutunud, olid loengud tema sõnul head mäluvärskjendajad. Muidugi tuli igast loengust ka uut informatsiooni, mistõttu arvab Siim, et on nüüd rohkem "cyber clever/ kübertark". 

Cyber Clever projekti käigus loodav koolituspakett on mõeldud kutseõppeasutustele, suurendamaks kõikide erialade õpetajate ja õpilaste küber-teadlikkust: baasteadmised küberturvalisusest ja käitumine erinevates õpikeskkondades.

Kui Tartus toimunu keskendus õpetajate küberturvalisuse teadlikkuse tõstmisele, siis projekti Cyber Clever koolitus Norras oli suunatud õpilastele. Koolitusprogramm käsitles endas erinevaid teemasid, nagu näiteks loengud teemadel “Kuidas kurjategijad tegutsevad?” ja “Digieetika, digitaalse kuritarvitamise ennetamine ja selle tagajärjed”, “Stavanger kui Smart City HUB” ning praktilised ülesanded küberprogramm Electro tundides ning Godaleni IKT osakonna korraldatud programmeerimistegevus Sphero Bolt. Programmi mahtus ka Lyse külastus ja nende kübertööga tutvumine. Lyse on väga suur riiklik Interneti- ja elektripakkuja. Lisaks kohalikule tutvustasid ka islandlased oma küber-programmi. 


JKHK-st osalesid koolitusnädalal viis õpilast ja saatev õpetaja. Õpilased võtsid koolitusnädala kokku nii:
Karl (IT-20) leidis, et väga meeldiv oli norralastega suhelda, sest enamik oskasid hästi inglise keelt ja olid väga sõbralikud. Huvitav oli suhelda ka teiste osalejatega - näiteks täiendas Karl oma teadmisi vestluses Türgi õpetajaga, kes on ühtlasi ka tarkvaraarendaja ning Norra ühe suurimate elektri ja interneti pakkuja - Lyse - esindajaga. Loengutel kinnistas ta teadmisi paroolidest ja nende räsidest, krüpteerimisest ja dekrüpteerimisest, küber väärkohtlemisest ja pahavarast. Praktilistest ülesannetest pakkus põnevust tegevus Sphero Bolt robotiga . Tema meelest oli kõige huvitavam Stavangeri Smart City. Smart City projekt on lühidalt öeldes kõikides Skandinaavia riikides. 

Õppimise kõrval olid ka huvitavad tegevused nagu mägedes ronimine, pitsa tegemine. Meeldiv üllatus oli, et saabudes anti kõigile kingikotike! Kui koolitusnädal oli seiklusterohke, siis oli seda ka sihtpunkti saamine - kõigile oli ebameeldivaks üllatuseks see, et Tallinna Lennujaamas võib olla kahe tunnine järjekord, nii et ka õigel ajal lennujaama minejad võivad oma lennust maha jääda!

Margo (IT-20) tõi välja, et loengud tegi eriti huvitavaks see, et esitlustes toodi pidevalt näiteid päriselust ning need puudutasid nüüdisaja olulisi teemasid. Ka Margo jaoks ei olnud ülesanded rasked, kuid märgib, et sai teada ka uut ning huvitavati. Talle meeldis ka see, et õpilased said ise lahendada selliseid ülesandeid, nagu näiteks kodeeritud sõnumite lahtimurdmine ning räsid ning tema meelest andsid need ülesanded hea ülevaate, kuidas asjad toimivad. 

Tauri (PM-21) ja Markus (TE-21) kinnitasid Karli sõnu, et väga hea oli kuulata, kuidas kõik rääkisid väga pädevalt inglise keelt ning lisasid kui ühest suust, et huvitav oli teada saada, kuidas täpselt arvutid käsitlevad paroole ning mida teevad häkkerid, et neid kätte saada, samuti kui lihtsalt ja kiiresti saab luua võlts netiplatvorme. Kõrvalised tegevused olid ka väga põnevad ning hästi korraldatud. 

Siimu (PM-21) jaoks oli huvitav  teada saada, kuidas toimub arvutites paroolide töötlemine ja sellega kaasneva info säilitamine. Kuigi ta oli mitme käsitletud teemaga varem kokku puutunud, olid loengud tema sõnul head mäluvärskjendajad. Muidugi tuli igast loengust ka uut informatsiooni, mistõttu arvab Siim, et on nüüd rohkem "cyber clever/ kübertark". 

Cyber Clever projekti käigus loodav koolituspakett on mõeldud kutseõppeasutustele, suurendamaks kõikide erialade õpetajate ja õpilaste küber-teadlikkust: baasteadmised küberturvalisusest ja käitumine erinevates õpikeskkondades.