News

Two Erasmus+ KA2 projects' transnational project meeting in JKHK 22. December Merje Mölter

Vaatamata sellele, et kogu maailmas jätkub ärev Covidi-aeg, on riikidevaheline liikumine võimalik ja seega JKHK võõrustanud mitut rahvusvahelist projektikohtumist*.


ENERGY 4 FARMING

Pärast aastapikkust pausi leidis aset projekti Energy 4 Farming esimene rahvusvaheline kohtumine. Projekti veavad organisatsioonid Fundación de la C.V. para una economía baja en carbón (juhtivpartner), Järvamaa Kutsehariduskeskus, EFA La Malvesía, Area Europa, EUROPEA Polska, Eszterhazy Karoly Egyetem.

Energy 4 Farming projekti eesmärgid on järgmised:
- Edendada kutsehariduse ja -koolituse põllumajandusõppe täiustamist ja kaasajastamist kutseõpetajate professionaalse arengu kaudu (seoses taastuvenergiaga).
- Kaasata kutseõppesse uuenduslikke ettevõtluspraktikaid, mis põhinevad taastuvenergia sektori pakutavatel uutel võimalustel, et mitmekesistada maamajanduse tegevusi.
- Soodustada uudsete projektipõhiste õpikogemuste juurutamist, et rahuldada põllumajanduse kutsehariduse ja -koolituse õppes ühiskondlikke vajadusi projektõppepõhise haridusliku lähenemise kaudu.

Ülalnimetatud projektile järgneb juba novembrikuu teises pooles, täpsemalt 15-26. novembril, LTTA ehk learning-teaching-training activity, kus õpetajad saavad koolitust säästva põllumajanduse teemal. Koolitus toimub kahes osas - üks nädal läbi veebikeskkonna, teine nädal Itaalias, Bolognas. Koolituse esimeses osas selgitatakse, mis on jätkusuutlik ettevõtlus ja kuidas taastuvenergia ja põllumajanduse teemal loodud teabematerjali õppetegevuses kasutada, milliseid õpetamisvorme selleks rakendada. Koolituse teine osa keskendub projektõppepõhise õppe korraldamise ja läbiviimise võimalustele, ühtlasi külastatakse põllumajandusõppega seotud ettevõtteid, kus kasutatakse taastuvenergiat. Praktiline osa keskendub ka jätkusuutlike start-up firmade loomise tagamaade selgitamisele ja ettevõtlusoskustele, et sellest vähemalt minimaalne arusaam omandada.

UP 4 GREEN CONCRETE

UP 4 Green Concrete projektitegevus algas juba 2020. aasta sügisel, kuid 3. ja 4. novembril toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas selle projekti raames esimene rahvusvaheline projektikohtumine, kus võtsid osa nii füüsiliselt, kui ka läbi veebikeskkonna projekti esindajad erinevatest riikidest. UP 4 Green Concrete projekti veavad 8 partnerit 5 eri riigist: IFPRA Normandy (juhtivpartner), CAPEB Calvados, Järvamaa Kutsehariduskeskus, 36,6 Competence Centre, Exelia, NET, Consorzio Formedil Emilia-Romagna; riikidest Prantsusmaa, Eesti, Poola, Kreeka ja Itaalia.

UP 4 Green Concrete projekti eesmärgid on järgmised:
- Tõsta teadlikkust betoonehitiste probleemidest, riskidest ja renoveerimise võimalustest.
- Arendada välja ajakohastatud esma- ja täiendusõppe koolitusressursse, et vastata nüüdisaegsele turunõudlusele, mis valmistaks ette tulevasi spetsialiste ja pofessionaale.
- Koostada praktilisi materjale ja tööriistu, mida kasutada hoone analüüsimiseks.
- Koolitada professionaale ja tulevasi spetsialiste, et nad suudaksid renoveerimisplaani koostamisel rakendada globaalset lähenemist: tehnilist ja ka inim-/ sotsiaalkeskset.

UP 4 Green Concrete projekti väljundid:
IO1 - Ülevaade betoonehitiste seisukorrast ja enamlevinud probleemidest ning riskidest Prantsusmaal, Itaalias, Kreekas, Eestis ja Poolas
IO2 - Kompetentside kaardistamine EQF 4 ja 5 taseme õppekava loomiseks, mis kirjeldab betoonhoonete renoveerimiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja pädevusi.
IO3 - Mobiilirakendus, mis toetab vastavasisulist õppetegevust praktilistes olukordades (betoonhoone analüüs, probleemid ja võimalikud lahendused)
IO4 - Juhend professionaalidele - juhtumipõhine analüüs soovituslike lahendustega, mis põhineb reaalsetel hoonetel, illustreerimaks õppekavas määratletud oskusi ja pädevusi.

3. novembril toimunud projektikohtumine algas ülevaatega projekti eesmärkidest ja partnerite rollidest, vaadati üle ajakava toimunud ja tulevastele tegevuste osas. Sellele järgnes väljundi IO1 ülevaade, kus esitleti aruande tulemusi. Seejärel toimus väljundi IO2 viimase versiooni arutelu ja kinnitamine, lepiti kokku väljundi katsetamise metoodikas ning edasistele tegevustele määrati uued tähtajad. 
Järgmisena tutvustati väljundi IO4 juhendi eesmärke, anti ülevaade erinevatest sammudest ning jagati ülesanded partnerite vahel laiali. Edasi esitleti mobiilirakenduse eesmärke ning arutleti rakenduse disaini üle. Jätkates sama teemaga, sai 3. novembri kohtumise viimaseks tegevuseks töötuba, kus arutleti rakenduse võimaliku ülesehituse ja lahenduse üle, et koostada rakenduse loojale mõttekaart.

4. novembri projekti kohtumispäev möödus aga eelnevast kiiremini. Nimelt, alustati päeva partnerite levitamistegevuse läbivaatamisega ning kommunikatsiooni strateegia arutamisega. Järgnes juhtivpartneri sõnavõtt vahearuandest, edasistest tegevustest ja tulevasest seminarist. Seejärel käidi üle projekti hindamisega seonduv. Kohtumise lõpetuseks kinnitati veel kogu kahepäevase istumise jooksul tehtud otsused.

 

*kõik projektis osalejad on vaktsineeritud. Ürituste korraldamisel on kinni peetud kehtivatest reeglitest.

ENERGY 4 FARMING

Pärast aastapikkust pausi leidis aset projekti Energy 4 Farming esimene rahvusvaheline kohtumine. Projekti veavad organisatsioonid Fundación de la C.V. para una economía baja en carbón (juhtivpartner), Järvamaa Kutsehariduskeskus, EFA La Malvesía, Area Europa, EUROPEA Polska, Eszterhazy Karoly Egyetem.

Energy 4 Farming projekti eesmärgid on järgmised:
- Edendada kutsehariduse ja -koolituse põllumajandusõppe täiustamist ja kaasajastamist kutseõpetajate professionaalse arengu kaudu (seoses taastuvenergiaga).
- Kaasata kutseõppesse uuenduslikke ettevõtluspraktikaid, mis põhinevad taastuvenergia sektori pakutavatel uutel võimalustel, et mitmekesistada maamajanduse tegevusi.
- Soodustada uudsete projektipõhiste õpikogemuste juurutamist, et rahuldada põllumajanduse kutsehariduse ja -koolituse õppes ühiskondlikke vajadusi projektõppepõhise haridusliku lähenemise kaudu.


Ülalnimetatud projektile järgneb juba novembrikuu teises pooles, täpsemalt 15-26. novembril, LTTA ehk learning-teaching-training activity, kus õpetajad saavad koolitust säästva põllumajanduse teemal. Koolitus toimub kahes osas - üks nädal läbi veebikeskkonna, teine nädal Itaalias, Bolognas. Koolituse esimeses osas selgitatakse, mis on jätkusuutlik ettevõtlus ja kuidas taastuvenergia ja põllumajanduse teemal loodud teabematerjali õppetegevuses kasutada, milliseid õpetamisvorme selleks rakendada. Koolituse teine osa keskendub projektõppepõhise õppe korraldamise ja läbiviimise võimalustele, ühtlasi külastatakse põllumajandusõppega seotud ettevõtteid, kus kasutatakse taastuvenergiat. Praktiline osa keskendub ka jätkusuutlike start-up firmade loomise tagamaade selgitamisele ja ettevõtlusoskustele, et sellest vähemalt minimaalne arusaam omandada.

UP 4 GREEN CONCRETE

UP 4 Green Concrete projektitegevus algas juba 2020. aasta sügisel, kuid 3. ja 4. novembril toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas selle projekti raames esimene rahvusvaheline projektikohtumine, kus võtsid osa nii füüsiliselt, kui ka läbi veebikeskkonna projekti esindajad erinevatest riikidest. UP 4 Green Concrete projekti veavad 8 partnerit 5 eri riigist: IFPRA Normandy (juhtivpartner), CAPEB Calvados, Järvamaa Kutsehariduskeskus, 36,6 Competence Centre, Exelia, NET, Consorzio Formedil Emilia-Romagna; riikidest Prantsusmaa, Eesti, Poola, Kreeka ja Itaalia.

UP 4 Green Concrete projekti eesmärgid on järgmised:
- Tõsta teadlikkust betoonehitiste probleemidest, riskidest ja renoveerimise võimalustest.
- Arendada välja ajakohastatud esma- ja täiendusõppe koolitusressursse, et vastata nüüdisaegsele turunõudlusele, mis valmistaks ette tulevasi spetsialiste ja pofessionaale.
- Koostada praktilisi materjale ja tööriistu, mida kasutada hoone analüüsimiseks.
- Koolitada professionaale ja tulevasi spetsialiste, et nad suudaksid renoveerimisplaani koostamisel rakendada globaalset lähenemist: tehnilist ja ka inim-/ sotsiaalkeskset.

UP 4 Green Concrete projekti väljundid:
IO1 - Ülevaade betoonehitiste seisukorrast ja enamlevinud probleemidest ning riskidest Prantsusmaal, Itaalias, Kreekas, Eestis ja Poolas
IO2 - Kompetentside kaardistamine EQF 4 ja 5 taseme õppekava loomiseks, mis kirjeldab betoonhoonete renoveerimiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja pädevusi.
IO3 - Mobiilirakendus, mis toetab vastavasisulist õppetegevust praktilistes olukordades (betoonhoone analüüs, probleemid ja võimalikud lahendused)
IO4 - Juhend professionaalidele - juhtumipõhine analüüs soovituslike lahendustega, mis põhineb reaalsetel hoonetel, illustreerimaks õppekavas määratletud oskusi ja pädevusi.

3. novembril toimunud projektikohtumine algas ülevaatega projekti eesmärkidest ja partnerite rollidest, vaadati üle ajakava toimunud ja tulevastele tegevuste osas. Sellele järgnes väljundi IO1 ülevaade, kus esitleti aruande tulemusi. Seejärel toimus väljundi IO2 viimase versiooni arutelu ja kinnitamine, lepiti kokku väljundi katsetamise metoodikas ning edasistele tegevustele määrati uued tähtajad. 
Järgmisena tutvustati väljundi IO4 juhendi eesmärke, anti ülevaade erinevatest sammudest ning jagati ülesanded partnerite vahel laiali. Edasi esitleti mobiilirakenduse eesmärke ning arutleti rakenduse disaini üle. Jätkates sama teemaga, sai 3. novembri kohtumise viimaseks tegevuseks töötuba, kus arutleti rakenduse võimaliku ülesehituse ja lahenduse üle, et koostada rakenduse loojale mõttekaart.

4. novembri projekti kohtumispäev möödus aga eelnevast kiiremini. Nimelt, alustati päeva partnerite levitamistegevuse läbivaatamisega ning kommunikatsiooni strateegia arutamisega. Järgnes juhtivpartneri sõnavõtt vahearuandest, edasistest tegevustest ja tulevasest seminarist. Seejärel käidi üle projekti hindamisega seonduv. Kohtumise lõpetuseks kinnitati veel kogu kahepäevase istumise jooksul tehtud otsused.

 

*kõik projektis osalejad on vaktsineeritud. Ürituste korraldamisel on kinni peetud kehtivatest reeglitest.