Õpe toimub koostöös Paide Linnameeskonnaga

Esita avaldus sisseastumiskeskkonnas SAIS

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja  Maili Rannas, maili.rannas [at] jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Kooli vastuvõtul arvestatakse:
- põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine
- loogikatest (tehakse koolis)
- individuaalne vestlus

Oskused ja teadmised, mida omandad:
·  Rakendustarkvara
·  Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
·  IT süsteemide riistvara
·  Arvutivõrgud ja võrguseadmed
·  Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
·  Windows operatsioonisüsteemide haldamine
·  Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine
·  Operatsioonisüsteemid
·  Rakendusserverite haldus
·  Skriptimisvahendid

Praktika 38 EKAP
II kursus 18,5 EKAP (12õn)
III kursus 19,5 EKAP (13õn)

Võimalused tööturul
IT-süsteemide spetsialist, Kasutajatoe spetsialist, IT-administraator, Testija, Arvutitehnik, IT-tehnik

IT-süsteemide spetsialist: töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid ja parimaid praktikaid. Võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. Tema ülesandeks on standardsete IT- probleemide lahendamine edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele.
IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, IT süsteemide nooremspetsialist rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Jalgpalliakadeemia
Kontaktid: 
Contact title: 
Maili Rannas
Phone number: 
+372 503 6060
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus3 aastat
Saki järjekord: 
1