Õpe toimub koostöös Paide Linnameeskonnaga

Esita avaldus sisseastumiskeskkonnas SAIS

Lisainfo/õppima asumine: Maili Rannas, maili.rannas [at] jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Transporditeenused

Oskused ja teadmised mida omandad:
•  Laotoimingute haldamine
•  Veotellimuste käsitlemine
•  Klienditeenindus lao-ja veoteenuste ostmisel ja müümisel
•  Kaubavarude täiendamine
•  Kauba maantevedude korraldamine
•  Kvaliteedi haldamine logistikas
•  Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine
•  Riskide haldamine
•  Pakendid ja pakkimine
•  Tagastuslogistika haldamine

Valikmoodulina on võimalik omandada tõstukijuhiload.

Õpingud lõpevad logistiku abi tase 4 kutseeksamiga.

Praktika:
•   I aasta 8 õppenädalat
•   II aasta  10 õppenädalat
•   III aasta  12 õppenädalat

Võimalused tööturul
•   veokorraldaja
•   transpordikorraldaja
•   vedude organiseerija
•   veoagent
•   logistik-teenindaja
 

Logistika kutsealal töötavad inimesed tegelevad logistika valdkonna erinevate toimingute juhtimise ja korraldamisega, nt vedude korraldamine, laotöö korraldamine, kaubavarude ja -voogude planeerimine jne.

4. taseme logistiku abi töö eesmärgiks on logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete haldamine igapäevatöö tasemel ning otsese juhi assisteerimine. Tema töö hõlmab klientide teenindamist, tellimuste käsitlemist, info töötlemist, dokumentatsiooni haldamist, logistikateenuste ostmist ja müüki, veokorraldust jm.
Töö sisaldab palju suhtlemist nii ettevõttesiseselt kui -väliselt. 4. taseme logistiku abi peab olema valmis töötama nii üksinda kui meeskonnas.
4. taseme logistiku abi töö eeldab korrektsust, kohanemisvõimet uute olukordadega, kiiret reageerimist, oskust oma töökohta organiseerida, iseseisvat mõtlemist ning suhtlemisoskust ja –valmidust.

Edasiõppimise võimalused:
•   Laojuht, tase 5  Järvamaa Kutsehariduskeskuses
•   Rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis
•   Rakenduskõrghariduse tasemel Mainori Kõrgkoolis

Õppetöö toimub Paide õppekohas,Veokorraldaja-logistik rakenduskava kohaselt 

Language
Estonian
Field: 
Jalgpalliakadeemia
Kontaktid: 
Contact title: 
Maili Rannas
Phone number: 
+372 503 6060
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus3 aastat
Saki järjekord: 
1