Uudised

Dementsuse projekti esimene koolitusnädal Belgias 12. aprill Merje Mölter

28. märtsist 1. aprillini toimus Belgias Erasmus+ strateegilise projekti (KA2) “DEMENTIA” koolitusnädal Belgias, kus osalesid projekti partnerid erinevatest riikidest ja organisatsioonidest, kaasa arvatud Järvamaa Kutsehariduskeskusest.


Belgias võttis partnereid vastu Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kes pakkus osalejatele tegevusrikast ja põnevat digididaktika ja -tehnoloogia alast koolitust õpetamise ja õppimise tõhustamiseks.

Koolituspäevadel tutvuti erinevate õppematerjalide loomise digitaalsete tööriistade ja mudelitega, mida osalejad koolituse käigus läbi praktiseerisid. Alustati MOOC’i ehk massiivse avatud veebikursuse (Massive Open Online Course) ehituse, sisu ja struktuuri tutvumisega, mille käigus seletati lahti erinevad tugiraamistikud nagu ADDIE, BLOOM ja TPACK.

Koolituse käigus anti osalejatele seitse erinevat väljakutset, mille lahendamisel koostasid osalejad õppematerjale kasutades erinevaid digitaalseid tööriistu. Igal väljakutsel oli lahti seletatud probleemi lahendamiseks võimalikud meetodid, kus ja kuidas neid kasutada. Lisaks väljakutsete lahendamisele koostasid osalejad ka tervitusvideo oma MOOC’ile, kasutades olemasolevat tehnoloogiat - roheline ekraan, videokaamera, tekstiekraan, mikrofon.

1. VÄLJAKUTSE: tuli koostada kõnelev video, kus salvestati simultaanselt näiteks PowerPointi esitlus ja veebikaamera video kõnelevast õppejõust.
2. VÄLJAKUTSE: tuli koostada Padlet, kuhu koguti õpilastelt informatsiooni oma õppeaine kohta.
3. VÄLJAKUTSE: tuli koostada interaktiivne Thinglink.
4. VÄLJAKUTSE: tuli koostada kõnelev video PowerPoint esitlusest, kuhu oli õppejõu hääl peale salvestatud.
5. VÄLJAKUTSE: tuli koostada Kahoot, et teada saada, kas õpilased on asjast aru saanud.
6. VÄLJAKUTSE: tuli koostada Mentimeter, kus saab hindamist kasutada õppimis- ja praktika strateegiana.
7. VÄLJAKUTSE: tuli koostada tagasiside andmise vorm kasutades Google Formsi.

Kui väljakutsed said lahendatud ja digitaalsete tööriistade koostamine ja kasutamine oli käpas, siis pandi paika projekti lõplikud õppe eesmärgid. Nende õppe eesmärkide jaoks õppematerjalide koostamise vastutused jagati seejärel erinevate projektipartnerite vahel ära lähtudes iga organisatsiooni individuaalsetele oskustele ja võimekusele.

Järgnevad iseseisvad tegevused, online kohtumised ning 28.-29. juunil projektijuhtide kohtumine (TPM2) JKHK-s.

Marleen Annabel Pukk
JKHK tiim
 

Belgias võttis partnereid vastu Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kes pakkus osalejatele tegevusrikast ja põnevat digididaktika ja -tehnoloogia alast koolitust õpetamise ja õppimise tõhustamiseks.

Koolituspäevadel tutvuti erinevate õppematerjalide loomise digitaalsete tööriistade ja mudelitega, mida osalejad koolituse käigus läbi praktiseerisid. Alustati MOOC’i ehk massiivse avatud veebikursuse (Massive Open Online Course) ehituse, sisu ja struktuuri tutvumisega, mille käigus seletati lahti erinevad tugiraamistikud nagu ADDIE, BLOOM ja TPACK.


Koolituse käigus anti osalejatele seitse erinevat väljakutset, mille lahendamisel koostasid osalejad õppematerjale kasutades erinevaid digitaalseid tööriistu. Igal väljakutsel oli lahti seletatud probleemi lahendamiseks võimalikud meetodid, kus ja kuidas neid kasutada. Lisaks väljakutsete lahendamisele koostasid osalejad ka tervitusvideo oma MOOC’ile, kasutades olemasolevat tehnoloogiat - roheline ekraan, videokaamera, tekstiekraan, mikrofon.

1. VÄLJAKUTSE: tuli koostada kõnelev video, kus salvestati simultaanselt näiteks PowerPointi esitlus ja veebikaamera video kõnelevast õppejõust.
2. VÄLJAKUTSE: tuli koostada Padlet, kuhu koguti õpilastelt informatsiooni oma õppeaine kohta.
3. VÄLJAKUTSE: tuli koostada interaktiivne Thinglink.
4. VÄLJAKUTSE: tuli koostada kõnelev video PowerPoint esitlusest, kuhu oli õppejõu hääl peale salvestatud.
5. VÄLJAKUTSE: tuli koostada Kahoot, et teada saada, kas õpilased on asjast aru saanud.
6. VÄLJAKUTSE: tuli koostada Mentimeter, kus saab hindamist kasutada õppimis- ja praktika strateegiana.
7. VÄLJAKUTSE: tuli koostada tagasiside andmise vorm kasutades Google Formsi.

Kui väljakutsed said lahendatud ja digitaalsete tööriistade koostamine ja kasutamine oli käpas, siis pandi paika projekti lõplikud õppe eesmärgid. Nende õppe eesmärkide jaoks õppematerjalide koostamise vastutused jagati seejärel erinevate projektipartnerite vahel ära lähtudes iga organisatsiooni individuaalsetele oskustele ja võimekusele.

Järgnevad iseseisvad tegevused, online kohtumised ning 28.-29. juunil projektijuhtide kohtumine (TPM2) JKHK-s.

Marleen Annabel Pukk
JKHK tiim