Uudised

Erasmus+ uudised 09. september Merje Mölter

Ükskord me õpirändleme niikuinii!


Mis toimub?
Koroonaviirus takistab jätkuvalt riikidevahelist reisimist ja mitmed sügisperioodi kavandatud tegevused tuleb edasi lükata. Siiski, nagu viirus pole meid jätnud (kahjuks!), pole ka Erasmus+ kuskile kadunud (õnneks!)! Käimas on kaks vooru korraga –  planeerimisel on nii Erasmus+ 2019 raames ärajäänud kui ka 2020 õpirändesse kandideerivate õpilaste õpiränded ja need saavad toimuma paralleelselt, võib-olla ka et samal ajal! Enne välisriiki minemist tasub üle klikata kõik Välisministeeriumi soovitatud lehed ja lingid.


Jälle ärgitatakse kandideerima - kas üldse tasub, minna ju ei saa?
Ükskord me sõidame õpirändele niikuinii! Seega, jah, tasub kandideerida! Ka Erasmus+ riiklik agentuur SA Archimedes on oma viimases uudiskirjas lootust avaldanud: „Hetkel ei tundu tulevik õpirändajatele just kõige selgem. Samas on kõikidel kriisidel kalduvus ükskord läbi saada ja probleemidele leitakse lahendused.“ Kandideeri kindlasti enne 28.09, sest kui liikumisvabadus ükskord taastub, pole enam aega kandidaate valida – siis tuleb keskenduda õpirännete elluviimisele ja rändele lähevad need, kes õigeks ajaks dokumendid esitasid (ja, olles poliitiliselt korrektne, kvalifitseerusid)!


Ja haridustöötajad, kas nemad ka õpirändavad?
Jah, ikka! Ränded toimuvad vastavalt võimalustele ja planeeritule. Programmis osaleja peab valmis olema kogu aeg, kohe kui võimalus avaneb. No worries, õpilased suhtuvad sellesse kindlasti mõistvalt!  


Mis veel uudist?
Euroopa Liit on uue Erasmus+ programmi perioodi 2021–2027 haridus-, noorte- ja spordiprogrammi ettevalmistamise esimese sammuna kuulutanud välja Erasmuse õpirände akrediteeringu üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkondades tegutsevatele organisatsioonidele, mis soovivad panustada oma organisatsiooni sihipärasesse arendamisse läbi rahvusvahelise õpirände. 
Akrediteeringukutsega soovitakse panustada järgmiste eesmärkide saavutamisse:
•    õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine;
•    Euroopa haridusruumi loomisele kaasa aitamine;
•    õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamine üldhariduses;
•    esma- ja jätkuõppe kvaliteedi parandamine kutsehariduses;
•    formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi parandamine täiskasvanuhariduse.
Meie, st JKHK, siht peab olema vormistatud, paberil ja esitatud hiljemalt  29. oktoober 2020.


Ja veel midagi?
Jah, haridustöötajatel, kes soovivad tulevikus õpirändes osaleda, tuleb täita Haridustöötajate Erasmus+ õpirändes osalemise avaldus. Avaldust võib täita kogu kooliaasta vältel, kuid uude taotlusvooru arvestatakse taotlused, mis on esitatud hiljemalt 30.10.2020.


Erasmus+ loob võimaluse muuta elu, avardada silmaringi!

Mis toimub?
Koroonaviirus takistab jätkuvalt riikidevahelist reisimist ja mitmed sügisperioodi kavandatud tegevused tuleb edasi lükata. Siiski, nagu viirus pole meid jätnud (kahjuks!), pole ka Erasmus+ kuskile kadunud (õnneks!)! Käimas on kaks vooru korraga –  planeerimisel on nii Erasmus+ 2019 raames ärajäänud kui ka 2020 õpirändesse kandideerivate õpilaste õpiränded ja need saavad toimuma paralleelselt, võib-olla ka et samal ajal! Enne välisriiki minemist tasub üle klikata kõik Välisministeeriumi soovitatud lehed ja lingid.Jälle ärgitatakse kandideerima - kas üldse tasub, minna ju ei saa?
Ükskord me sõidame õpirändele niikuinii! Seega, jah, tasub kandideerida! Ka Erasmus+ riiklik agentuur SA Archimedes on oma viimases uudiskirjas lootust avaldanud: „Hetkel ei tundu tulevik õpirändajatele just kõige selgem. Samas on kõikidel kriisidel kalduvus ükskord läbi saada ja probleemidele leitakse lahendused.“ Kandideeri kindlasti enne 28.09, sest kui liikumisvabadus ükskord taastub, pole enam aega kandidaate valida – siis tuleb keskenduda õpirännete elluviimisele ja rändele lähevad need, kes õigeks ajaks dokumendid esitasid (ja, olles poliitiliselt korrektne, kvalifitseerusid)!


Ja haridustöötajad, kas nemad ka õpirändavad?
Jah, ikka! Ränded toimuvad vastavalt võimalustele ja planeeritule. Programmis osaleja peab valmis olema kogu aeg, kohe kui võimalus avaneb. No worries, õpilased suhtuvad sellesse kindlasti mõistvalt!  


Mis veel uudist?
Euroopa Liit on uue Erasmus+ programmi perioodi 2021–2027 haridus-, noorte- ja spordiprogrammi ettevalmistamise esimese sammuna kuulutanud välja Erasmuse õpirände akrediteeringu üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkondades tegutsevatele organisatsioonidele, mis soovivad panustada oma organisatsiooni sihipärasesse arendamisse läbi rahvusvahelise õpirände. 
Akrediteeringukutsega soovitakse panustada järgmiste eesmärkide saavutamisse:
•    õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine;
•    Euroopa haridusruumi loomisele kaasa aitamine;
•    õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamine üldhariduses;
•    esma- ja jätkuõppe kvaliteedi parandamine kutsehariduses;
•    formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi parandamine täiskasvanuhariduse.
Meie, st JKHK, siht peab olema vormistatud, paberil ja esitatud hiljemalt  29. oktoober 2020.


Ja veel midagi?
Jah, haridustöötajatel, kes soovivad tulevikus õpirändes osaleda, tuleb täita Haridustöötajate Erasmus+ õpirändes osalemise avaldus. Avaldust võib täita kogu kooliaasta vältel, kuid uude taotlusvooru arvestatakse taotlused, mis on esitatud hiljemalt 30.10.2020.


Erasmus+ loob võimaluse muuta elu, avardada silmaringi!