Uudised

HYBVET loob võimalused rikastada erialaõpet simulatsioonidega 09. juuli Merje Mölter

Kuigi oht pole veel möödas ja siin-seal tuleb järgida piiranguid, toimus juuni lõpus selle õppeaasta esimene KA2 projekti partnerite kohtumine.


Tänaseks päevaks on JKHK projekti partner kaheksas Erasmus+ strateegilises projektis. Nagu hariduses üldiselt, kolis ka projektimajandus kriisiajaks online keskkondadesse. Ja seda pooleteiseks aastaks. Virtuaalsete kohtumiste korraldamine on kiire ja info liigub enamasti efektiivselt. Erasmus+ strateegilise projekti HYBVET raames toimus reaalne kohtumine, mis kinnitas, et olemaks loomingulisem ja  tulemuslikum, on ka projektimajanduses vaja sotsiaalsust ja tiimitunnet.

HYBVET projektitegevuse käigus loovad projektipartnerid hübriidsimulatsiooni koolituse. Alustuseks koostati juhtumiuuring, kus analüüsiti nii oma riigi majanduse kui ka kooli prioriteetseid valdkondi ja tulevikuprognoose. Saadud tulemustele tuginedes keskenduti konkreetsemalt kooli kontekstis arendamist vajavatele valdkondadele, mis ühtlasi vastavad ka reaalselt tuleviku tööturu vajadusele - et koolis õpetataks ikka neid erialasid ja tulevikuoskusi, mida tööturul vaja on. Juhtumiuuringu üheks osaks oli ka erinevate osapoolte ümarlaua arutelu, mille käigus veenduti, et uuringu tulemused vastavad tegelikkuses tööandjate vajadusele ning on kooskõlas kutseandja eesmärkidega. JKHK on selles projektis keskendunud Logistika tasemeõppes rakendatavatele õppekavadele: Laojuht (tase 5), Laotöötaja (tase 4) ja Veokorraldaja - logistik (tase 4).

Järgmise kohtumise raames pannakse paika hübriidsimulatsiooni koolituse programm ning metoodika (eeldatavasti septembris). Sellele järgneb õpetajate koolitus KTC-s, Kaunases (eeldatavasti 15.-19. november). Projekti Project “Development of hybrid training in VET” (2020-1-LT01-KA226-VET-094670) juhtivpartner on Public Org. Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center (Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras).
 

Tänaseks päevaks on JKHK projekti partner kaheksas Erasmus+ strateegilises projektis. Nagu hariduses üldiselt, kolis ka projektimajandus kriisiajaks online keskkondadesse. Ja seda pooleteiseks aastaks. Virtuaalsete kohtumiste korraldamine on kiire ja info liigub enamasti efektiivselt. Erasmus+ strateegilise projekti HYBVET raames toimus reaalne kohtumine, mis kinnitas, et olemaks loomingulisem ja  tulemuslikum, on ka projektimajanduses vaja sotsiaalsust ja tiimitunnet.


HYBVET projektitegevuse käigus loovad projektipartnerid hübriidsimulatsiooni koolituse. Alustuseks koostati juhtumiuuring, kus analüüsiti nii oma riigi majanduse kui ka kooli prioriteetseid valdkondi ja tulevikuprognoose. Saadud tulemustele tuginedes keskenduti konkreetsemalt kooli kontekstis arendamist vajavatele valdkondadele, mis ühtlasi vastavad ka reaalselt tuleviku tööturu vajadusele - et koolis õpetataks ikka neid erialasid ja tulevikuoskusi, mida tööturul vaja on. Juhtumiuuringu üheks osaks oli ka erinevate osapoolte ümarlaua arutelu, mille käigus veenduti, et uuringu tulemused vastavad tegelikkuses tööandjate vajadusele ning on kooskõlas kutseandja eesmärkidega. JKHK on selles projektis keskendunud Logistika tasemeõppes rakendatavatele õppekavadele: Laojuht (tase 5), Laotöötaja (tase 4) ja Veokorraldaja - logistik (tase 4).

Järgmise kohtumise raames pannakse paika hübriidsimulatsiooni koolituse programm ning metoodika (eeldatavasti septembris). Sellele järgneb õpetajate koolitus KTC-s, Kaunases (eeldatavasti 15.-19. november). Projekti Project “Development of hybrid training in VET” (2020-1-LT01-KA226-VET-094670) juhtivpartner on Public Org. Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center (Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras).