Uudised

Järvamaa KHK õpirändekorraldus sai tunnustuse 23. aprill Merje Mölter

2021. aastal käivitub Erasmus+ programmi uus seitsmeaastane periood. Oktoobris 2020 said organisatsioonid taotleda omale Erasmuse programmi kohast individuaalset akrediteeringut. Järvamaa KHK-le omistati esmakordselt Erasmuse õpirände akrediteering.


Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ekspertide ja Erasmus+ programmi valikukomisjon omistasid akrediteeringu 11 endisele hartat omanud kutsekoolile (taotlus lihtsustatud korras) ja Järvamaa Kutsehariduskeskusele! Akrediteering kehtib kuni aastani 2027. Erasmuse programmi kohase akrediteeringu saamine on kõrgeim tunnustus – kvaliteedimärk, mis kinnitab, et taotleja on koostanud pika-aegse läbimõeldud kava, mille alusel viiakse ellu kvaliteetseid liikuvusmeetmeid osana ulatuslikumast jõupingutusest arendada oma organisatsiooni.  Boonusena on akrediteeritud organisatsioonidel lihtsam juurdepääs tulevase programmi (2021–2027) 1. põhimeetme raames pakutavatele rahastamisvõimalustele. Stabiilne rahastamine annab koolile kindlustunde oma planeeritud tegevuste elluviimiseks ja rahvusvahelistumise strateegia eesmärkide täitmiseks.

Uue programmi perioodi jooksul on plaanis Erasmus+ programmi kaasata üle 50 haridustöötaja ja 150 õpilase. Jätkuvad õpiränded kutseõppuritele ja äsja lõpetanutele ning haridustöötajatele. Uus programmiperiood toetab lisaks vana programmi tegevustele ka uusi: haridustöötajatel avaneb võimalus osaleda kursustel ja koolitustel ning vastu võib võtta õpetajapraktikante, lisaks toetatakse tasemeõppe õpilaste kutsevõistlustel osalemist.

Uus programmiperiood toob kaasa muudatuse ka sihtriikide osas – praktikale, õpetama või töövarjutama võib endiselt minna kõikidesse EL liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki, kuid Erasmus+ õpirände akrediteeringut omavatel koolidel on lubatud ka üleilmne õpiränne pea kõikidesse maailma riikidesse (partnerriigid).

Oled ambitsioonikas õppur või haridustöötaja? Mõtle läbi oma soov ja sihtkoht ning pöördu aegsasti õpirände projektijuhi poole, et Sinu õpiränne saaks taotlusesse lisatud, rahastatud, organiseeritud ja elluviidud! Laiendada silmaringi, omandada väärtuslikke teadmisi ja oskusi – veendu ise, kas võõrsil on rohi rohelisem!

Millisteks tegevusteks saab toetust taotleda? 

Haridustöötajate õpiränne
Töövarjutamine (2-60 päeva)
Õpetamine välisriigis (2-365 päeva)
Kursustel ja koolitustel osalemine (2-30 päeva)

Õppijate õpiränne
Lühiajaline õpiränne (10-89 päeva)
Pikaajaline õpiränne (90-365 päeva)
Kutsevõistlustel osalemine (1-10 päeva)

 

ÕPI-TÖÖTA-AVASTA

projektijuht Merje Mölter
merje.molter[at]jkhk.ee

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ekspertide ja Erasmus+ programmi valikukomisjon omistasid akrediteeringu 11 endisele hartat omanud kutsekoolile (taotlus lihtsustatud korras) ja Järvamaa Kutsehariduskeskusele! Akrediteering kehtib kuni aastani 2027. Erasmuse programmi kohase akrediteeringu saamine on kõrgeim tunnustus – kvaliteedimärk, mis kinnitab, et taotleja on koostanud pika-aegse läbimõeldud kava, mille alusel viiakse ellu kvaliteetseid liikuvusmeetmeid osana ulatuslikumast jõupingutusest arendada oma organisatsiooni.  Boonusena on akrediteeritud organisatsioonidel lihtsam juurdepääs tulevase programmi (2021–2027) 1. põhimeetme raames pakutavatele rahastamisvõimalustele. Stabiilne rahastamine annab koolile kindlustunde oma planeeritud tegevuste elluviimiseks ja rahvusvahelistumise strateegia eesmärkide täitmiseks.


Uue programmi perioodi jooksul on plaanis Erasmus+ programmi kaasata üle 50 haridustöötaja ja 150 õpilase. Jätkuvad õpiränded kutseõppuritele ja äsja lõpetanutele ning haridustöötajatele. Uus programmiperiood toetab lisaks vana programmi tegevustele ka uusi: haridustöötajatel avaneb võimalus osaleda kursustel ja koolitustel ning vastu võib võtta õpetajapraktikante, lisaks toetatakse tasemeõppe õpilaste kutsevõistlustel osalemist.

Uus programmiperiood toob kaasa muudatuse ka sihtriikide osas – praktikale, õpetama või töövarjutama võib endiselt minna kõikidesse EL liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki, kuid Erasmus+ õpirände akrediteeringut omavatel koolidel on lubatud ka üleilmne õpiränne pea kõikidesse maailma riikidesse (partnerriigid).

Oled ambitsioonikas õppur või haridustöötaja? Mõtle läbi oma soov ja sihtkoht ning pöördu aegsasti õpirände projektijuhi poole, et Sinu õpiränne saaks taotlusesse lisatud, rahastatud, organiseeritud ja elluviidud! Laiendada silmaringi, omandada väärtuslikke teadmisi ja oskusi – veendu ise, kas võõrsil on rohi rohelisem!

Millisteks tegevusteks saab toetust taotleda? 

Haridustöötajate õpiränne
Töövarjutamine (2-60 päeva)
Õpetamine välisriigis (2-365 päeva)
Kursustel ja koolitustel osalemine (2-30 päeva)

Õppijate õpiränne
Lühiajaline õpiränne (10-89 päeva)
Pikaajaline õpiränne (90-365 päeva)
Kutsevõistlustel osalemine (1-10 päeva)

 

ÕPI-TÖÖTA-AVASTA

projektijuht Merje Mölter
merje.molter[at]jkhk.ee