Uudised

Kaasamise ja kaasatuse meetodid haridusvaldkonnas rahvusvahelises kontekstis 17. november Merje Mölter

14.-16. novembrini 2023 toimus Horvaatias Erasmus+ kiirendi seminar "Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ projects!", millest võtsid osa JKHK täienduskoolituse spetsialist Heleri Vallimägi ja üldainete õpetaja Reelika Lippur.


Erasmus+ koostööseminari „Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ projects“ sihtgrupiks olid asutused kõigist haridusvaldkondadest (üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidus), kellel on kogemus Erasmus+ programmiga. Seminari fookus olid kaasamise ja kaasatuse meetodid haridusvaldkonnas.

Seminari eesmärgid ja oodatavad tulemused olid järgmised:
- on parananud osalevate organisatsioonide võimekus Erasmus+ projektides kaasamise ja mitmekesisuse arvestamisel
- on olemas senisest parem ühine arusaam, keda lugeda Erasmus+ programmi kontekstis vähemate võimalustega osalejateks ja kuidas neid paremini kaasata
- positiivsete kogemuste jgamine kaasamise ja mitmekesisuse teemal
 
Kahe päeva jooksul toimusid paneeldiskussioonid, arutelud erinevate Euroopa tasandi ja riiklike suuniste ja toetusvõimaluste üle ning parimate praktikate jagamine. Seminaril osalejad võtsid osa ka harjutusest, kus jagati muljeid olukordadest, kus mittekaasamine, nii iseenda kui teiste puhul, on toonud endaga kaasa erinevaid tundeid - seda kõike selleks, et paremini mõista mitmekesisuse ja kaasamise olulisust erinevatele osapooltele. Üritusele oli kutsutud ka eksperdid, kes pakkusid tuge, nõu ja jagasid parimaid praktikaid.

Täiendavat sisulist infot jagavad Heleri või Reelika osakonnasisesel koosolekul, aga nad on valmis lahkelt kogemust jagama ka personaalselt - küsi julgelt!  

Erasmus+ koostööseminari „Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ projects“ sihtgrupiks olid asutused kõigist haridusvaldkondadest (üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidus), kellel on kogemus Erasmus+ programmiga. Seminari fookus olid kaasamise ja kaasatuse meetodid haridusvaldkonnas.


Seminari eesmärgid ja oodatavad tulemused olid järgmised:
- on parananud osalevate organisatsioonide võimekus Erasmus+ projektides kaasamise ja mitmekesisuse arvestamisel
- on olemas senisest parem ühine arusaam, keda lugeda Erasmus+ programmi kontekstis vähemate võimalustega osalejateks ja kuidas neid paremini kaasata
- positiivsete kogemuste jgamine kaasamise ja mitmekesisuse teemal
 
Kahe päeva jooksul toimusid paneeldiskussioonid, arutelud erinevate Euroopa tasandi ja riiklike suuniste ja toetusvõimaluste üle ning parimate praktikate jagamine. Seminaril osalejad võtsid osa ka harjutusest, kus jagati muljeid olukordadest, kus mittekaasamine, nii iseenda kui teiste puhul, on toonud endaga kaasa erinevaid tundeid - seda kõike selleks, et paremini mõista mitmekesisuse ja kaasamise olulisust erinevatele osapooltele. Üritusele oli kutsutud ka eksperdid, kes pakkusid tuge, nõu ja jagasid parimaid praktikaid.

Täiendavat sisulist infot jagavad Heleri või Reelika osakonnasisesel koosolekul, aga nad on valmis lahkelt kogemust jagama ka personaalselt - küsi julgelt!