Uudised

Mida meil on õppida Rootsi tervishoiuasutustelt? 25. september Merje Mölter

22.-24.08.2023 toimus Puhastusekspert OÜ eestvedamisel kutseõppe Erasmus+ õpiränne Rootsi, et õppida sealsetelt spetsialistidelt, kuidas rakendatakse haiglates koristuse kvaliteedi määramisel Eestis kevadel kehtima hakanud standardit.


22.-24.08.2023 Puhastusekspert OÜ eestvedamisel toimunud õpirändel osalesid konsortsiumi liikmed: Puhastusekspert OÜ,  Valga Haigla,  Ida-Tallinna Keskhaigla, Rakvere Haigla,  Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Järvamaa Kutsehariduskeskus.
Märtsis 2023 jõustus Eestis tervishoiuasutuste (sh haiglad) koristamist reguleeriv standard EVS944:2023 Puhastusnõuded tervishoiuasutustes. Tegemist on tõlkega Taanis 2008. aastal Taani Terviseameti poolt ellu kutsutud standardiga. Üks õpirände eesmärkidest oli õppida, kuidas rakendatakse haiglates koristuse kvaliteedi määramisel vastavat standardit. Selle standardi abil teostatakse puhtuse kvaliteedi mõõtmist lisaks Rootsile ka Taanis, Norras ja Islandil. 
Õpiränne toimus Stockholmi Danderydsi Haiglas, kus töövarjutasime spetsialiste, õppimaks nende koristuse korraldust. Käisime haigla koristuskeskuses, kus toimub koristustekstiilide hooldus ja koristuskärude komplekteerimine. Samuti saime näha, kuidas toimub töö planeerimine ja andmete kogumine Optiqo tarkvara lahenduse kasutamisel. Teadmisi ja oskuseid jagasid Optiqo Sweden AB juht Martin Älenmark ja Visera AB koolitaja Karin Perling.
Õpirände jooksul sain kinnitust, et minu kui õpetaja teadmised on ajakohased, lisaks kogusin palju uusi teadmisi, mida igapäevatöös rakendada ja edasi anda. Teiste kogemusest õppimine on suure väärtusega - see aitab edukalt rakendada juba toimivaid lahendusi ning vältida võimalikke vigu. Osalejana jäin õpirändega väga rahule ning saadud kogemust saan rakendada kodumajanduse, puhastusteenindajate ning hooldustöötajate tasemeõppes.
 

Karin Õunap

Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

22.-24.08.2023 Puhastusekspert OÜ eestvedamisel toimunud õpirändel osalesid konsortsiumi liikmed: Puhastusekspert OÜ,  Valga Haigla,  Ida-Tallinna Keskhaigla, Rakvere Haigla,  Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Järvamaa Kutsehariduskeskus.
Märtsis 2023 jõustus Eestis tervishoiuasutuste (sh haiglad) koristamist reguleeriv standard EVS944:2023 Puhastusnõuded tervishoiuasutustes. Tegemist on tõlkega Taanis 2008. aastal Taani Terviseameti poolt ellu kutsutud standardiga. Üks õpirände eesmärkidest oli õppida, kuidas rakendatakse haiglates koristuse kvaliteedi määramisel vastavat standardit. Selle standardi abil teostatakse puhtuse kvaliteedi mõõtmist lisaks Rootsile ka Taanis, Norras ja Islandil. 

Õpiränne toimus Stockholmi Danderydsi Haiglas, kus töövarjutasime spetsialiste, õppimaks nende koristuse korraldust. Käisime haigla koristuskeskuses, kus toimub koristustekstiilide hooldus ja koristuskärude komplekteerimine. Samuti saime näha, kuidas toimub töö planeerimine ja andmete kogumine Optiqo tarkvara lahenduse kasutamisel. Teadmisi ja oskuseid jagasid Optiqo Sweden AB juht Martin Älenmark ja Visera AB koolitaja Karin Perling.
Õpirände jooksul sain kinnitust, et minu kui õpetaja teadmised on ajakohased, lisaks kogusin palju uusi teadmisi, mida igapäevatöös rakendada ja edasi anda. Teiste kogemusest õppimine on suure väärtusega - see aitab edukalt rakendada juba toimivaid lahendusi ning vältida võimalikke vigu. Osalejana jäin õpirändega väga rahule ning saadud kogemust saan rakendada kodumajanduse, puhastusteenindajate ning hooldustöötajate tasemeõppes.
 

Karin Õunap

Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja