Uudised

Teedeehitusest inglise keeles 09. veebruar Merje Mölter

Eriolukord ja reisipiirangute jätkumine on sundinud kohanema valitsevate oludega ning pannud meid leidma uusi võimalusi igapäevatöö tegemiseks ja seatud eesmärkide saavutamiseks.


Järvamaa Kutsehariduskeskuse plaan käsitleda erialade õpetamisel rohkem rahvusvahelist mõõdet liikus sammu võrra seatud eesmärgile lähemale: toimus Eesti ja Soome kutsekooli online õppepäev.

Erasmus+ 2020 programmi tegevuste üheks eesmärgiks on muuta teedeehituse eriala õpet rahvusvahelisemaks ja kaasata õppesse teiste riikide teadmisi, kogemusi ja õpetamismeetodeid. Õppereisi ja õpilaste välispraktikate edasilükkamine teadmata tulevikku ei ole edasiviiv lahendus. Nii sündis idee korraldada GRADIA Jyväskylä kooliga online õppepäev, mis oleks osalejatele sama huvitav ja informatiivne kui külaskäik partnerkooli. GRADIA Jyväskylä koolist osalesid online tundides teise ja Järvamaa KHK-st esimese kursuse õpilased. Koostöös õpilastega valmistati ja esitleti kooli, eriala ja õppevahendeid, nagu oleks seda tehtud õpirände esimesel päeval. 

Järvamaa KHK õpetajad Reimo Ilves ja Kaarel Piibeleht võtsid asja suurelt ette: ülekannet tehti nii teooriaklassist kui ka teedeehituse praktikaklassist. Viimases sai esineda ka õpilane Markus Habo, kes tutvustas kooli õppemasinat. 

Toimunud üritusega olid rahul nii õpilased kui õpetajad. Teedeehituse esimese kursuse õpilased arvasid üksmeelselt, et huvitav oli näha, kuidas teise riigi koolis sama eriala õppimine toimub, kui suur ja kirju nende masinapark on ning et rahvusvahelist õppepäeva võiks tulevikus veel korraldada. Ilmnes ka huvitav erisus – kui JKHK õpetajad kasutavad valdavalt Zoom või Google Meet keskkonda, siis Soome partnerid eelistavad Microsoft Teamsi.

Kogemus oli huvitav ja üks mis kindel: jätkame tegevustega, mis aitavad valmistada ette õpilasi nii riiklikule kui ka rahvusvahelisele tööturule astumiseks ning töötajaid multikultuursemas keskkonnas töötamiseks.
 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse plaan käsitleda erialade õpetamisel rohkem rahvusvahelist mõõdet liikus sammu võrra seatud eesmärgile lähemale: toimus Eesti ja Soome kutsekooli online õppepäev.

Erasmus+ 2020 programmi tegevuste üheks eesmärgiks on muuta teedeehituse eriala õpet rahvusvahelisemaks ja kaasata õppesse teiste riikide teadmisi, kogemusi ja õpetamismeetodeid. Õppereisi ja õpilaste välispraktikate edasilükkamine teadmata tulevikku ei ole edasiviiv lahendus. Nii sündis idee korraldada GRADIA Jyväskylä kooliga online õppepäev, mis oleks osalejatele sama huvitav ja informatiivne kui külaskäik partnerkooli. GRADIA Jyväskylä koolist osalesid online tundides teise ja Järvamaa KHK-st esimese kursuse õpilased. Koostöös õpilastega valmistati ja esitleti kooli, eriala ja õppevahendeid, nagu oleks seda tehtud õpirände esimesel päeval. 


Järvamaa KHK õpetajad Reimo Ilves ja Kaarel Piibeleht võtsid asja suurelt ette: ülekannet tehti nii teooriaklassist kui ka teedeehituse praktikaklassist. Viimases sai esineda ka õpilane Markus Habo, kes tutvustas kooli õppemasinat. 

Toimunud üritusega olid rahul nii õpilased kui õpetajad. Teedeehituse esimese kursuse õpilased arvasid üksmeelselt, et huvitav oli näha, kuidas teise riigi koolis sama eriala õppimine toimub, kui suur ja kirju nende masinapark on ning et rahvusvahelist õppepäeva võiks tulevikus veel korraldada. Ilmnes ka huvitav erisus – kui JKHK õpetajad kasutavad valdavalt Zoom või Google Meet keskkonda, siis Soome partnerid eelistavad Microsoft Teamsi.

Kogemus oli huvitav ja üks mis kindel: jätkame tegevustega, mis aitavad valmistada ette õpilasi nii riiklikule kui ka rahvusvahelisele tööturule astumiseks ning töötajaid multikultuursemas keskkonnas töötamiseks.