Uudised

UP4Green Concrete projekti levitusüritus 16. märts Merje Mölter

17. märtsil 2023 toimub JKHK Särevere õppekohas Ehitusmajas projekti Upskill Professionals FOR sustainable renovation plans of CONCRETE buildings (UP4GREEN CONCRETE, Kutseoskuste täiendamine betoonhoonete jätkusuutliku renoveerimise kavandamiseks) levitusüritus.


Renoveerimist vajavad betoonhooneid ei asu mitte üksnes Eestis vaid kõikjal Euroopas. Pidades silmas Euroopa ühtse tööturu loomise mõtet, ehk vajadust laiahaardelisema lähenemisviisi järele, on nende majade renoveerimiseks vaja koolitada vastavaid spetsialiste.

Projekti UP4GREEN CONCRETE eesmärk oli teha algust selle kitsaskoha lahendamisega ja luua materjalid, mis panustaksid selle sektori spetsialistide teadmiste täiendamisse selliselt, et nad oskaksid läbi viia betoonhoonete analüüsi globaalsel tasemel ja pakkuda välja nii energiatõhusust, standarditele vastavaid kui elukvaliteeti ühendavat renoveerimisplaani.

Selle saavutamiseks:
- kaardistati olukord, ehk koostati projekti kuuluvate riikide betoonehitiste hetkeseisundit kirjeldav aruanne
- kaardistati betoonehitiste renoveerimiseks vajalikud pädevused (tasemetele 4 ja 5), täpsustades teadmisi, oskusi ja pädevusi kinnisvaraanalüüsi, betoonipatoloogiate ja renoveerimistehnikate alal
- loodi mobiilirakendus, mis võimaldab teha betoonehitisele asmast kiiret analüüsi ning leida võimalikke lahendusi betoonkonstruktsioonide hoolduseks ja renoveerimiseks
- loodi juhend spetsialistidele, mis sisaldab muuhulgas näiteid juhtumianalüüside kohta, mis on tegelikkuses aset leidnud

Projekti raames korraldati ka koolitajatele-spetsialistidele koolitusprogramm - tutvustati loodud materjale ja uutmoodi lähenemisviisi, mida tulevased spetsialistid võiksid renoveerimisprotsessis rakendada. Postitudi saab näha projektipartneri 36,6 Centrum Kompetencji Facebooki lehel.

Projekt on nüüdseks lõpusirgel ja kõigil huvilistel on võimalik osa saada selle tulemusi tutvustavast üritusest: 

17/03/2023 
Särevere Ehitusmajas 
ruum 602

Renoveerimist vajavad betoonhooneid ei asu mitte üksnes Eestis vaid kõikjal Euroopas. Pidades silmas Euroopa ühtse tööturu loomise mõtet, ehk vajadust laiahaardelisema lähenemisviisi järele, on nende majade renoveerimiseks vaja koolitada vastavaid spetsialiste.

Projekti UP4GREEN CONCRETE eesmärk oli teha algust selle kitsaskoha lahendamisega ja luua materjalid, mis panustaksid selle sektori spetsialistide teadmiste täiendamisse selliselt, et nad oskaksid läbi viia betoonhoonete analüüsi globaalsel tasemel ja pakkuda välja nii energiatõhusust, standarditele vastavaid kui elukvaliteeti ühendavat renoveerimisplaani.


Selle saavutamiseks:
- kaardistati olukord, ehk koostati projekti kuuluvate riikide betoonehitiste hetkeseisundit kirjeldav aruanne
- kaardistati betoonehitiste renoveerimiseks vajalikud pädevused (tasemetele 4 ja 5), täpsustades teadmisi, oskusi ja pädevusi kinnisvaraanalüüsi, betoonipatoloogiate ja renoveerimistehnikate alal
- loodi mobiilirakendus, mis võimaldab teha betoonehitisele asmast kiiret analüüsi ning leida võimalikke lahendusi betoonkonstruktsioonide hoolduseks ja renoveerimiseks
- loodi juhend spetsialistidele, mis sisaldab muuhulgas näiteid juhtumianalüüside kohta, mis on tegelikkuses aset leidnud

Projekti raames korraldati ka koolitajatele-spetsialistidele koolitusprogramm - tutvustati loodud materjale ja uutmoodi lähenemisviisi, mida tulevased spetsialistid võiksid renoveerimisprotsessis rakendada. Postitudi saab näha projektipartneri 36,6 Centrum Kompetencji Facebooki lehel.

Projekt on nüüdseks lõpusirgel ja kõigil huvilistel on võimalik osa saada selle tulemusi tutvustavast üritusest: 

17/03/2023 
Särevere Ehitusmajas 
ruum 602