Uudised

Uus kaasamist käsitlev koostöö projekt kutsehariduse valdkonnas: IncluVET 20. detsember Merje Mölter

Alanud on uus koostööpartnerluse projekt, mis hõlmab 10 projektipartnerit 9 eri riigist. Avakoosolek toimus 7.-8. detsembril 2023 Stavangeris, Norras.


JKHK projektimeeskonnast kaks - Reili Vassiljev ja Maris Juul – võtsid osa Norras Stavangeris Godalen Videregående koolis toimunud uue Erasmus+ KA2 koostöö projekti IncluVET (023-1-NO01-KA220-VET-000161926) esmakohtumisest. IncluVET projekt keskendub kaasamisele kutsekoolis, läbi mille peaks tõusma õpetajate teadlikus kaasamisest ja seeläbi omakorda suurenema õppijate huvi õppimise vastu.
Kõikidel teemast huvitunutel on võimalik kogu protsessist osa saada, hoides silma peal projekti kodulehel www.incluvet.no, kus kajastatakse teemaga seotud materjale. Need materjalid on mõeldud haridustöötajale igapäevatöös kasutamiseks. Lisaks toimub projekti jooksul vastavasisuline koolitus õpetajatele, millest on võimalik osa võtta ka mitmel teisel JKHK töötajal.
Projekti kuuluvad veel lisaks Eestile Austria, Türgi, Küpros, Saksamaa, Rootsi, Taani, Sloveenia ja seekord projektikohtumist korraldanud Norra. Osalejate sõnul oli esmakohtumine väga positiivne, informatsioonirohke ja inspireeriv.

 

Projekti eesmärk
Selle projekti eesmärk on töötada välja 27-tunnine (1 mikrokraad) täiendkoolituskursus õpetajatele selle kohta, kuidas mõelda ja millised on võimalused uuendusliku praktilise õppetöö kaudu kaasata mittemotiveeritud ja tõrjutud kutseõppureid akadeemilistes tundides. Eesmärk on suurendada õpilaste motivatsiooni ja kaasamist kutsehariduses läbi õpetajate lähenemise muutmise – traditsioonilisest loengust üleminek uuenduslikule õpilaste aktiivsele õppimisele suunatud lähenemisviisile kõikides õppeainetes.

Projekti käigus viiakse ellu järgmised tegevused:
1. Erinevate metoodikate kogumine ja katsetamine projekti partnerite koolides planeerimisfaasis
2. Õppematerjalide väljatöötamine 9 keeles (27 tundi/1 mikrokraad).
3. Kursuse testimine vähemalt 300 õpilase peal üheksas kutsekoolis kokku 80 töötaja poolt.
4. Koolitajate koolitamise/ väljatöötatud materjalide pilootkoolituse läbiviimine koos tagasisidega ja kohandamistega
5. Levitusüritus üheksas riigis, et projekti käigus väljatöötatud sisend jõuaks vähemalt 500 inimeseni.
6. Kaks lühiajalist õpetajate koolitust.
7. Töötatakse välja GDPRi nõuetele vastav veebipõhine enesehindamisrakendus õpilastele.
8. Neli riikidevahelist kohtumist ja kaksteist veebipõhist kohtumist
9. Heade tavade jagamine


Loe projekti kohta lähemalt SIIT.

 

JKHK IncluVET projektimeeskond

JKHK projektimeeskonnast kaks - Reili Vassiljev ja Maris Juul – võtsid osa Norras Stavangeris Godalen Videregående koolis toimunud uue Erasmus+ KA2 koostöö projekti IncluVET (023-1-NO01-KA220-VET-000161926) esmakohtumisest. IncluVET projekt keskendub kaasamisele kutsekoolis, läbi mille peaks tõusma õpetajate teadlikus kaasamisest ja seeläbi omakorda suurenema õppijate huvi õppimise vastu.
Kõikidel teemast huvitunutel on võimalik kogu protsessist osa saada, hoides silma peal projekti kodulehel www.incluvet.no, kus kajastatakse teemaga seotud materjale. Need materjalid on mõeldud haridustöötajale igapäevatöös kasutamiseks. Lisaks toimub projekti jooksul vastavasisuline koolitus õpetajatele, millest on võimalik osa võtta ka mitmel teisel JKHK töötajal.

Projekti kuuluvad veel lisaks Eestile Austria, Türgi, Küpros, Saksamaa, Rootsi, Taani, Sloveenia ja seekord projektikohtumist korraldanud Norra. Osalejate sõnul oli esmakohtumine väga positiivne, informatsioonirohke ja inspireeriv.

 

Projekti eesmärk
Selle projekti eesmärk on töötada välja 27-tunnine (1 mikrokraad) täiendkoolituskursus õpetajatele selle kohta, kuidas mõelda ja millised on võimalused uuendusliku praktilise õppetöö kaudu kaasata mittemotiveeritud ja tõrjutud kutseõppureid akadeemilistes tundides. Eesmärk on suurendada õpilaste motivatsiooni ja kaasamist kutsehariduses läbi õpetajate lähenemise muutmise – traditsioonilisest loengust üleminek uuenduslikule õpilaste aktiivsele õppimisele suunatud lähenemisviisile kõikides õppeainetes.

Projekti käigus viiakse ellu järgmised tegevused:
1. Erinevate metoodikate kogumine ja katsetamine projekti partnerite koolides planeerimisfaasis
2. Õppematerjalide väljatöötamine 9 keeles (27 tundi/1 mikrokraad).
3. Kursuse testimine vähemalt 300 õpilase peal üheksas kutsekoolis kokku 80 töötaja poolt.
4. Koolitajate koolitamise/ väljatöötatud materjalide pilootkoolituse läbiviimine koos tagasisidega ja kohandamistega
5. Levitusüritus üheksas riigis, et projekti käigus väljatöötatud sisend jõuaks vähemalt 500 inimeseni.
6. Kaks lühiajalist õpetajate koolitust.
7. Töötatakse välja GDPRi nõuetele vastav veebipõhine enesehindamisrakendus õpilastele.
8. Neli riikidevahelist kohtumist ja kaksteist veebipõhist kohtumist
9. Heade tavade jagamine


Loe projekti kohta lähemalt SIIT.

 

JKHK IncluVET projektimeeskond