Uudised

Veiste sünnitusabi ja ultraheli simulaator 25. august valev.valjaots@jkhk.ee

Järvamaa Kutsehariduskeskus osales taotlusvoorus „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – simulaatorid“ ning saime rahastuse veiste sünnitusabi ja ultraheli simulaatori soetamiseks. Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.


Simulaatori soetamise eesmärgiks on kaasajastada ja muuta mitmekesisemaks kooli õpikeskkonda ning luua tingimused kutsestandardi kompetentside täies mahus saavutamiseks.

Loomakasvatuse ja loomaarsti abilise õppekavad sisaldavad taastootmise, sh sünnitusabi õpiväljundeid. Sünnitegevus toimub teatud perioodidel aastas, ettearvamatul ajal, tihti just öösiti.

Loomade sünnitustegevust ja sünnitusabi andmise protsesse ei ole võimalik ajastada vastavalt õppetöögraafikule. Simulaator võimaldab väga täpselt imiteerida erinevaid loote asendeid ja muid sünnitusega kaasnevaid probleeme ning vajalikke oskusi saab õppida kogu õppeaasta vältel.

Õppimise käigus saab sooritust analüüsida ja korrigeerida ning praktiseerida erinevaid olukordi vältides elusale loomale vigastuste ja stressi tekitamist.

Simulaatori võtame õppetöös kasutusele kohe paigaldamise ja väljaõppe järgselt, mitte hiljem kui septembris 2023.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditest summas 16 010 eurot.

Simulaatori soetamise eesmärgiks on kaasajastada ja muuta mitmekesisemaks kooli õpikeskkonda ning luua tingimused kutsestandardi kompetentside täies mahus saavutamiseks.

Loomakasvatuse ja loomaarsti abilise õppekavad sisaldavad taastootmise, sh sünnitusabi õpiväljundeid. Sünnitegevus toimub teatud perioodidel aastas, ettearvamatul ajal, tihti just öösiti.

Loomade sünnitustegevust ja sünnitusabi andmise protsesse ei ole võimalik ajastada vastavalt õppetöögraafikule. Simulaator võimaldab väga täpselt imiteerida erinevaid loote asendeid ja muid sünnitusega kaasnevaid probleeme ning vajalikke oskusi saab õppida kogu õppeaasta vältel.

Õppimise käigus saab sooritust analüüsida ja korrigeerida ning praktiseerida erinevaid olukordi vältides elusale loomale vigastuste ja stressi tekitamist.


Simulaatori võtame õppetöös kasutusele kohe paigaldamise ja väljaõppe järgselt, mitte hiljem kui septembris 2023.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditest summas 16 010 eurot.