News

PM-22 õppegrupi elamusi ja teadmisi täis õppeekskursioon 18. May vadim.albrant

PM-22 esimese kursuse põllumajanduse eriala õpilased ja eriala õpetajad Kaja Marrandi, Marek Kõbu ja Kristjan Reino ning kursuse juhataja Kristi Koit külastasid 17.mail põllumajanduse õppekavaga seotud kohti.


Käidi Jõgevamaal uues Maaelu Teadmuskeskuses. Hooned ja sealsed laborid jätsid  õpilastele sügava mulje innovatiivsuse ja uusimate masinate ja võimaluste poolest, et tegeleda Eestis  taimekasvatuses kõrgkvaliteetse sordiaretusega.

Edasi sõideti Tartusse OÜ Urmas Rehvid, et saada teadmisi tööstuses erinevate sõidukite rehvide taastamise võimalustest. Väike peatus oli reisil Tabiveres õpilase Jaan Roberti ilusas koduõues einestamiseks.

Viimaseks õppekohaks oli Puutsa talu, kus tutvuti ettevõtte tegevustega. Liivimaa Lihaveis MTÜ juhataja Airi Külvet rääkis õnnelike rohumaa veiste kasvatusest, uudistasime veiste karja ning käisime läbi erinevaid kopleid, kus õpilased said uusi teadmisi loomade liigirikastest elupaikadest ja taimeliikidest.

Õpilased olid usinad õppekäigul märkmeid tegemas, sest õppekäiguga ja erialaste  õppeainetega seonduvalt peavad nad hiljem vastavates ainetes kirjutama iseseisvad tööd.

Oli kõigile igati meeldejääv ning väsitav kevadine päev.

PM-22 õppegrupi juhataja Kristi Koit

Käidi Jõgevamaal uues Maaelu Teadmuskeskuses. Hooned ja sealsed laborid jätsid  õpilastele sügava mulje innovatiivsuse ja uusimate masinate ja võimaluste poolest, et tegeleda Eestis  taimekasvatuses kõrgkvaliteetse sordiaretusega.

Edasi sõideti Tartusse OÜ Urmas Rehvid, et saada teadmisi tööstuses erinevate sõidukite rehvide taastamise võimalustest. Väike peatus oli reisil Tabiveres õpilase Jaan Roberti ilusas koduõues einestamiseks.

Viimaseks õppekohaks oli Puutsa talu, kus tutvuti ettevõtte tegevustega. Liivimaa Lihaveis MTÜ juhataja Airi Külvet rääkis õnnelike rohumaa veiste kasvatusest, uudistasime veiste karja ning käisime läbi erinevaid kopleid, kus õpilased said uusi teadmisi loomade liigirikastest elupaikadest ja taimeliikidest.

Õpilased olid usinad õppekäigul märkmeid tegemas, sest õppekäiguga ja erialaste  õppeainetega seonduvalt peavad nad hiljem vastavates ainetes kirjutama iseseisvad tööd.


Oli kõigile igati meeldejääv ning väsitav kevadine päev.

PM-22 õppegrupi juhataja Kristi Koit