Koolielu

Küsitlused


Õppijate rahulolu-uuring 2023

Eelkutseõppe tagasiside õpilastelt 2023
 

Õppijate rahulolu-uuring 2023

Eelkutseõppe tagasiside õpilastelt 2023