Vastuvõtt

Üldharidusõpe (Täiskasvanute keskkool)


Dokumentide vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks


Avaldusi saab esitada digitaalselt 18.septembrini aadressidel:

põhikool – link sais.ee 
gümnaasium – link sais.ee 
gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus – link sais.ee

Järvamaa Kutsehariduskeskuse gümnaasium pakub:
  - Põhiharidust 7.- 9. klass.
  - Keskharidust 10.-12. klass.
  - Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).
Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.
Ametikooli või gümnaasiumi lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.

P.S. Koolil on õigus avalduste esitajaid kutsuda vestlusele edasiste võimaluste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Küsimuste korral palun võtta ühendust:

Triin Siiber
Juhtõpetaja

Tel 5560 6455
E-post triin.siiber@jkhk.ee

Avaldusi saab esitada digitaalselt 18.septembrini aadressidel:

põhikool – link sais.ee 
gümnaasium – link sais.ee 
gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus – link sais.ee


Järvamaa Kutsehariduskeskuse gümnaasium pakub:
  - Põhiharidust 7.- 9. klass.
  - Keskharidust 10.-12. klass.
  - Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).
Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.
Ametikooli või gümnaasiumi lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.

P.S. Koolil on õigus avalduste esitajaid kutsuda vestlusele edasiste võimaluste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Küsimuste korral palun võtta ühendust:

Triin Siiber
Juhtõpetaja

Tel 5560 6455
E-post triin.siiber@jkhk.ee