Projektid

Erasmus+ töötajate õpiränne


2018-2019 õ.-a. SIHTKOHAD JA OSALEJAD: 


Leedu, Kedainiai – 2 tugitalituse töötajat ja 2 üldhariduse õpetajat

Ungari, Szentendre- 3 tugitalituse töötajat ja 2 üldhariduse õpetajat

Ungari, Budapest- 2 puhastusteeninduse õpetajat

Küpros, Paphos- 2 koka eriala õpetajat

Saksamaa, Stade- 2 majandus- ja ettevõtlustunni õpetajat

Sitsiilia, Taormina-  2 koka ja teeninduse eriala õpetajat

Belgia- 2 täiendkoolituse töötajat

 

Erasmus+ 2018 õpirännete fookuses on koolitöötajate sihipärasem ja arengukava eesmärkidele vastav koolitamine, mis tagab tööturu nõuete ja tingimustega kursisoleku, tõstab erialaõpetajate kutsekvalifikatsiooni, aitab näha võimalusi erinevate erialade lõimimiseks ja kaasajastada õpetamise meetodeid. See omakorda aitab vältida/vähendada ebaefektiivsete õppemeetodite kasutamist, õpilaste motivatsioonipuudust ja väljalangevust ning erialade isoleeritud, ühesuunalist õpetamist. Sel õppeaastal on uuteks prioriteetseteks suundadeks seatud puhastus- ja kodumajanduse ning koka erialade arendamine ning õppijale parima tugiteenuse pakkumine (kaasav haridus ja (õpiraskustega) õppija toetamine).

JKHK jaoks oluline lisaks sisekoolitustele toetada Erasmus+ abil töötajate ametialast arengut rahvusvahelise mobiilsuse kaudu (töövarjuna välisriigi ettevõttes ja/või koolis tegutsemine).

Õpirände järgselt:
Pärast õpirändelt naasemist tutvustatakse erialast kuuldut-nähtut juhtõpetajate iganädalasel koosolekul. 
Kooli arengut puudutavad uued ideed ja teadmised vahendatakse kaastöötajatele juhtkonnakoosolekul või protokollitult. 
Uue õpimeetodi tutvustamine toimub õpipäeva või sisekoolituse raames. 
Õpirändel saadud kogemusi kasutada kooli praktikakorralduse parandamiseks, PRÕMi rakendamiseks ja õppekavade arendamiseks.

Levitamine
Kooli töötajad tutvustavad oma lähetusel nähtut-kogetut osakonnasiseselt, 
Kokkuvõte lähetusest esitatakse projektijuhile. 
Õpirännet kajastatakse ka sotsiaalmeedias.

 

Projektijuht Caroline Männik

2018-2019 õ.-a. SIHTKOHAD JA OSALEJAD: 


Leedu, Kedainiai – 2 tugitalituse töötajat ja 2 üldhariduse õpetajat

Ungari, Szentendre- 3 tugitalituse töötajat ja 2 üldhariduse õpetajat

Ungari, Budapest- 2 puhastusteeninduse õpetajat

Küpros, Paphos- 2 koka eriala õpetajat

Saksamaa, Stade- 2 majandus- ja ettevõtlustunni õpetajat

Sitsiilia, Taormina-  2 koka ja teeninduse eriala õpetajat

Belgia- 2 täiendkoolituse töötajat

 

Erasmus+ 2018 õpirännete fookuses on koolitöötajate sihipärasem ja arengukava eesmärkidele vastav koolitamine, mis tagab tööturu nõuete ja tingimustega kursisoleku, tõstab erialaõpetajate kutsekvalifikatsiooni, aitab näha võimalusi erinevate erialade lõimimiseks ja kaasajastada õpetamise meetodeid. See omakorda aitab vältida/vähendada ebaefektiivsete õppemeetodite kasutamist, õpilaste motivatsioonipuudust ja väljalangevust ning erialade isoleeritud, ühesuunalist õpetamist. Sel õppeaastal on uuteks prioriteetseteks suundadeks seatud puhastus- ja kodumajanduse ning koka erialade arendamine ning õppijale parima tugiteenuse pakkumine (kaasav haridus ja (õpiraskustega) õppija toetamine).

JKHK jaoks oluline lisaks sisekoolitustele toetada Erasmus+ abil töötajate ametialast arengut rahvusvahelise mobiilsuse kaudu (töövarjuna välisriigi ettevõttes ja/või koolis tegutsemine).

Õpirände järgselt:
Pärast õpirändelt naasemist tutvustatakse erialast kuuldut-nähtut juhtõpetajate iganädalasel koosolekul. 
Kooli arengut puudutavad uued ideed ja teadmised vahendatakse kaastöötajatele juhtkonnakoosolekul või protokollitult. 
Uue õpimeetodi tutvustamine toimub õpipäeva või sisekoolituse raames. 
Õpirändel saadud kogemusi kasutada kooli praktikakorralduse parandamiseks, PRÕMi rakendamiseks ja õppekavade arendamiseks.

Levitamine
Kooli töötajad tutvustavad oma lähetusel nähtut-kogetut osakonnasiseselt, 
Kokkuvõte lähetusest esitatakse projektijuhile. 
Õpirännet kajastatakse ka sotsiaalmeedias.

 

Projektijuht Caroline Männik