Täienduskoolitus

Tasuta VÕTI koolitused

Koolituste tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium perioodil 2024-2029


VÕTI programm on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI), mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.

ESF VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on:
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega täiskasvanud

Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.

Sihtrühma ei kuulu:
- õppeasutuse enda personal
- tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad

Palun arvestage sellega, et koolitusele registreerudes ei ole Te automaatselt koolituse õppegruppi arvatud. Koolitusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtrühma kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija koolitusel osalemissoovi põhjendus (motivatsioonikiri).

KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

Koolituste toimumise kuupäevad võivad muutuda.
Palun jälgige meie kodulehte!

Tutvu koolitustega, leia endale sobiv ja registreeri SIIN

ARVUTIKASUTUS

Tehisintellekti kasutamine ja võimalused igapäevatöö tõhustamiseks (24 t) 28. mai, 31. mai, 6. juuni ja 11. juuni

Andmete töötlemine ja analüüsimine tabelarvutusprogrammi MS Excel abil (32 t) 14. nov, 19. nov, 21. nov, 26. nov, 28. nov, 3. dets, 5. dets ja 10. dets

AutoCad 3D baaskursus (40 t)

AutoCad baaskursus (40 t)

Digioskused efektiivseks ja turvaliseks kaugtööks (24 t)

Digioskused kaasaegsete esitluste loomiseks (24 t)

Info- ja turundusmaterjalide disainimine kujundusprogrammiga Canva (24 t)

Küberturvalisuse teadlikkus igapäevatöös (26 t)

Organisatsiooni küberturvalisuse tõstmine (24 t)

Tehisaru ehk juturobot kui tööriist (24 t)

EAKATE ja PUUDEGA TÄISKASVANUTE HOOLDAMINE

Ergonoomilised ja enesesäästlikud töövõtted ja abivahendid hooldustöös (24 t) 28. september, 29. september ja 5. oktoober

EHITUS ja TSIVIILRAJATISED

AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t) 25. mai, 26. mai, 1. juuni ja 2. juuni 

Korstnapühkijate digipädevuste arendamise koolitus (24 t) septembris

ELEKTRIENERGIA ja ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise algkursus (80 t)

Tööstuskontrollerite programmeerimine (40 t)

HULGI- ja JAEKAUBANDUS

Tõhus digiturundus väikeettevõttes (32 t) 27. mai, 29. mai, 10. juuni ja 12. juuni

KEELEÕPE

Praktiline ingliskeelne suhtlus teenindusvaldkonnas (60 t) 16. september (järgnevad koolituspäevad on kolmapäevad ja esmaspäevad)

KOOLIEELIKUTE ÕPETAJATE KOOLITUS

Täienduskoolitus - koolieeliku mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

LASTEHOID ja TEENUSED NOORTELE

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) sügisel

Laste ja noorte loomulik ja turvaline seksuaalne areng ning seksuaalvägivalla ennetamine (24 t)

Laste ja noorte vaimse tervise märkamine ja selle toetamine (24 t)

MOOTORLIIKURID

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (24 t) 3. juuni, 4. juuni ja 5. juuni

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

SOTSIAALTÖÖ ja NÕUSTAMINE

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t)

Vaimne tervis, selle toetamine ja enesejuhtimine tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele (24 t)

TRANSPORDITEENUSED

Masinautomaatika teedeehituses 2D- ja 3D-süsteemi kasutamine ja seosed e-keskkondadega (50 t)

VETERINAARIA

Kalade heaolu ja tervishoid täienduskoolitus loomaarstidele (24 t)

Põllumajandusloomade seemendamine (40 t)

ÕENDUS ja ÄMMAEMANDUS

Palliatiivsel ravil oleva inimese käsitlus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemis (24 t)

 

KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188

VÕTI programm on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI), mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.

ESF VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on:
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega täiskasvanud

Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.

Sihtrühma ei kuulu:
- õppeasutuse enda personal
- tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad

Palun arvestage sellega, et koolitusele registreerudes ei ole Te automaatselt koolituse õppegruppi arvatud. Koolitusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtrühma kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija koolitusel osalemissoovi põhjendus (motivatsioonikiri).


KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

Koolituste toimumise kuupäevad võivad muutuda.
Palun jälgige meie kodulehte!

Tutvu koolitustega, leia endale sobiv ja registreeri SIIN

ARVUTIKASUTUS

Tehisintellekti kasutamine ja võimalused igapäevatöö tõhustamiseks (24 t) 28. mai, 31. mai, 6. juuni ja 11. juuni

Andmete töötlemine ja analüüsimine tabelarvutusprogrammi MS Excel abil (32 t) 14. nov, 19. nov, 21. nov, 26. nov, 28. nov, 3. dets, 5. dets ja 10. dets

AutoCad 3D baaskursus (40 t)

AutoCad baaskursus (40 t)

Digioskused efektiivseks ja turvaliseks kaugtööks (24 t)

Digioskused kaasaegsete esitluste loomiseks (24 t)

Info- ja turundusmaterjalide disainimine kujundusprogrammiga Canva (24 t)

Küberturvalisuse teadlikkus igapäevatöös (26 t)

Organisatsiooni küberturvalisuse tõstmine (24 t)

Tehisaru ehk juturobot kui tööriist (24 t)

EAKATE ja PUUDEGA TÄISKASVANUTE HOOLDAMINE

Ergonoomilised ja enesesäästlikud töövõtted ja abivahendid hooldustöös (24 t) 28. september, 29. september ja 5. oktoober

EHITUS ja TSIVIILRAJATISED

AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t) 25. mai, 26. mai, 1. juuni ja 2. juuni 

Korstnapühkijate digipädevuste arendamise koolitus (24 t) septembris

ELEKTRIENERGIA ja ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise algkursus (80 t)

Tööstuskontrollerite programmeerimine (40 t)

HULGI- ja JAEKAUBANDUS

Tõhus digiturundus väikeettevõttes (32 t) 27. mai, 29. mai, 10. juuni ja 12. juuni

KEELEÕPE

Praktiline ingliskeelne suhtlus teenindusvaldkonnas (60 t) 16. september (järgnevad koolituspäevad on kolmapäevad ja esmaspäevad)

KOOLIEELIKUTE ÕPETAJATE KOOLITUS

Täienduskoolitus - koolieeliku mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

LASTEHOID ja TEENUSED NOORTELE

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) sügisel

Laste ja noorte loomulik ja turvaline seksuaalne areng ning seksuaalvägivalla ennetamine (24 t)

Laste ja noorte vaimse tervise märkamine ja selle toetamine (24 t)

MOOTORLIIKURID

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (24 t) 3. juuni, 4. juuni ja 5. juuni

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

SOTSIAALTÖÖ ja NÕUSTAMINE

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t)

Vaimne tervis, selle toetamine ja enesejuhtimine tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele (24 t)

TRANSPORDITEENUSED

Masinautomaatika teedeehituses 2D- ja 3D-süsteemi kasutamine ja seosed e-keskkondadega (50 t)

VETERINAARIA

Kalade heaolu ja tervishoid täienduskoolitus loomaarstidele (24 t)

Põllumajandusloomade seemendamine (40 t)

ÕENDUS ja ÄMMAEMANDUS

Palliatiivsel ravil oleva inimese käsitlus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemis (24 t)

 

KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188