Projektid

Erasmus+ välispraktika


2018-2019 õ.-a. SIHTKOHAD JA ERIALAD: 


Sitsiilia (Sapori di Mare) – Kokk (väga heade nii koka kui teenindamise oskustega)

Poola (AVIVA POLAND)  - loomaarsti abiline, IT-süsteemide nooremspetsialist

Ungari (Lingua Vàr) – Kokk

Saksamaa (BBS II) – logistiku abi

Küpros (EduGate) –  IT süsteemide nooremspetsialist, kokk, kodumajandus, Siseviimistleja, sõiduautotehnik

Rootsi (Uppsala) - Hobuhooldaja

 

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED  
Programmis saavad osaleda kõik Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilased, kes on praktika toimumise ajaks vähemalt 18-aastased, kel on eelnev teoreetiline teadmistebaas ja praktikakogemus ning on tähtajaks esitanud dokumendid (CV ja sooviavaldus/motivatisioonikiri).

MIDA KANDIDEERIMISEL ARVESTATAKSE?
Juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste: 
• praktika sooritamise eelduseks olevate õpiväljundite saavutatust
• osalemist õppetöös (õpilasel ei tohi olla õppevõlgasid!)
• suhtumist (õppe-)töösse
• suhtlemis- ja õpivalmidust (suhtlusaltis ja „Let’s do it!“ suhtumisega)
• võõrkeele oskust 
• motiveeritust (sh, motivatsioonikirjas kajastub piisav ja selge põhjendus, miks sina oled parim kandidaat ning miks sa oled huvitatud sellisest väljakutsest ja välismaal elamise-töötamise kogemusest)

PROGRAMMIS OSALEJALE ON KOHUSTUSLIK:
• osaleda õpirändeks ettevalmistavatel koosolekutel, mis toimuvad pärast õppetunde,  
• sooritada Erasmus+ veebipõhine keeletest enne ja pärast õpirännet, 
• täita kohe pärast praktikat internetipõhine tagasisideküsimustik,  
• esitada projektijuhile õigeaegselt kõik programmi läbimisega seotud dokumendid

• osaleda levitustegevuses (jagades oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest pildi või teksti kujul – poster, blogi, video). 

 

Sul on küsimus, millele ei leidnud vastust?
Võta ühendust caroline.mannik@jkhk.ee,  tel 5855 6771 või tule kabinetti A-205
projektijuht Caroline Männik

2018-2019õ.-a. SIHTKOHAD JA ERIALAD:


Sitsiilia(Sapori di Mare) ? Kokk (väga heade nii koka kui teenindamise oskustega)

Poola(AVIVA POLAND) - loomaarsti abiline, IT-süsteemide nooremspetsialist

Ungari(Lingua Vàr) ? Kokk

Saksamaa(BBS II) ? logistiku abi

Küpros(EduGate) ? IT süsteemide nooremspetsialist, kokk, kodumajandus, Siseviimistleja, sõiduautotehnik

Rootsi(Uppsala) - Hobuhooldaja

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED
Programmis saavad osaleda kõik Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilased, kes on praktika toimumise ajaks vähemalt 18-aastased, kel on eelnev teoreetiline teadmistebaas ja praktikakogemus ning on tähtajaks esitanud dokumendid (CV ja

sooviavaldus/motivatisioonikiri).

MIDA KANDIDEERIMISEL ARVESTATAKSE?
Juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:
? praktika sooritamise eelduseks olevate õpiväljundite saavutatust
? osalemist õppetöös (õpilasel ei tohi olla õppevõlgasid!)
? suhtumist (õppe-)töösse
? suhtlemis- ja õpivalmidust (suhtlusaltis ja ?Let?s do it!? suhtumisega)
? võõrkeele oskust
? motiveeritust (sh, motivatsioonikirjas kajastub piisav ja selge põhjendus, miks sina oled parim kandidaat ning miks sa oled huvitatud sellisest väljakutsest ja välismaal elamise-töötamise kogemusest)

PROGRAMMIS OSALEJALE ON KOHUSTUSLIK:
? osaleda õpirändeks ettevalmistavatel koosolekutel, mis toimuvad pärast õppetunde,
? sooritadaErasmus+veebipõhine keeletest enne ja pärast õpirännet,
? täita kohe pärast praktikat internetipõhine tagasisideküsimustik,
? esitada projektijuhile õigeaegselt kõik programmi läbimisega seotud dokumendid

? osaleda levitustegevuses (jagades oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest pildi või teksti kujul ? poster, blogi, video).

Sul on küsimus, millele ei leidnud vastust?
Võta ühendust caroline.mannik@jkhk.ee, tel 5855 6771 või tule kabinetti A-205
projektijuht Caroline Männik