Projektid

Erasmus+ õpiränne ehk välispraktika

Oled unistanud töötamisest välisriigis?


Erasmus+ õpirände programmist osavõtmine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast mistahes EL/EMP riigis oma erialale vastavas organisatsioonis. Paljud JKHK õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Ka Sinul on see võimalus!

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse
• kutseõppe tasemeõppe õpilased,
• töökohapõhises õppes osalejad ja 
• kutseõppeasutuse äsja lõpetanud.

2021/2022 õppeaastal kasutasid seda võimalust 56 õppijat!

Igal aastal juunist oktoobrini toimub konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

Loe täpsemalt OSALEMISE TINGIMUSI JA KUIDAS KANDIDEERIDA.

Erasmus+ õpirände programmist osavõtmine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast mistahes EL/EMP riigis oma erialale vastavas organisatsioonis. Paljud JKHK õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Ka Sinul on see võimalus!

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse
• kutseõppe tasemeõppe õpilased,
• töökohapõhises õppes osalejad ja 
• kutseõppeasutuse äsja lõpetanud.

2021/2022 õppeaastal kasutasid seda võimalust 56 õppijat!

Igal aastal juunist oktoobrini toimub konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

Loe täpsemalt OSALEMISE TINGIMUSI JA KUIDAS KANDIDEERIDA.


KANDIDEERIMISE & OSALEMISE INFO

Euroopa Liidu finantseeritud toetusprogramm Erasmus+ on üks enimkasutatud võimalusi saamaks teistmoodi välismaal elamise ja töötamise kogemust, leidmaks uusi sõpru, praktiseerimaks omandatud võõrkeelt (võõrkeeli) ja muidugi reisimiseks.

Erasmus+ programm katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, transpordi-, kindlustuse- ja elamiskulu) vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses, õpilasele jääb vaid kohale sõitmise ja praktika läbimise rõõm. Programm võimaldab osaleda online keelekursusel tasuta!

 

KUIDAS KANDIDEERIDA?

Programmi kandideerimiseks vajalikke dokumente võib esitada aastaringselt. Kes soovib õpirändele (välispraktikale) minna 2022/23 õppeaastal, peaks korrektselt vormistatud dokumendid esitama hiljemalt 02/10/2022 (kl 23.59). Hilisemad esitajad saavad õpirändes osaleda järgmisel õppeaastal, vabade kohtade olemasolul ka käimasoleval õppeaastal.

 

Osalemiseks esita kaks dokumenti:

• sooviavaldus ja motivatsioonikiri (täida online avaldus)
• CV europass keskkonna kaudu (inglise keeles, saada marleenannabel.pukk[at]jkhk.ee)

Motivatsioonikirja on vaja juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnevale komisjonile. Õpilased, kes osutuvad programmi valituks, peavad olema valmis koostama vastuvõtvale organisatsioonile/ ettevõttele kaaskirja (Cover Letter, inglise keeles). CV-d on vaja välisriigis praktikat pakkuvale ettevõttele.

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED
Juhtõpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon arvestab, kas: 
• oled praktika toimumise ajaks vähemalt 18-aastane
• Sul ei ole õppevõlgnevusi, praktika ajaks on omandatud erialane teoreetiline teadmistebaas ja praktikakogemus
• Sul ei ole põhjuseta puudumisi (vastutus- ja kohusetunne on nii programmis osalemisel kui ka mistahes töökohal töötades olulised omadused)
• suhtled inglise (või sihtriigi) keeles vähemalt suhtlustasandil 
• oled tähtajaks esitanud dokumendid (CV ja sooviavaldus-motivatisioonikiri).

Lisaks arvestatakse, milline on Sinu suhtumine, seltskondlikkus/üldine aktiivsus koolielus ning motiveeritus programmis osaleda – õpirändur peaks olema optimistlik, „Let’s do it!“ suhtumisega, aktiivne (st oskab endale ise tegevust leida, juhendajalt tööd juurde küsida), sest terve kuu võõras riigis õpirändel olemine on väljakutse ja nõuab proaktiivset lähenemist!

PROGRAMMIS OSALEJALE ON KOHUSTUSLIK
• osaleda õpirändeks ettevalmistavatel koosolekutel, mis toimuvad pärast õppetunde,  
• sooritada Erasmus+ veebipõhine keeletest enne õpirännet (OLS keskkonnas), 
• täita pärast praktikalt koju naasemist internetipõhine tagasisideküsimustik,  
• esitada projektijuhile õigeaegselt kõik programmiga seotud dokumendid,
• osaleda levitustegevuses (jagades oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest pildi või teksti kujul – poster, blogi, video, pilt, meem vms).

KEELEOSKUSE ARENDAMINE
Erasmus+ programmis osalemise üks kasutegur on võimalus arendada oma keeleoskust. Online Language Support (OLS) pakub Erasmus+ õpirändes osalejatele võimalust hinnata oma oskusi võõrkeeles, mida nad hakkavad kasutama välismaal töötades. Lisaks sellele saavad valitud osalejad võtta osa veebipõhisest keelekursusest, et oma keeleoskusi parandada. 

Programmi valitud osaleja andmed sisestatakse OLS portaali, seejärel saadetakse osaleja e-mailile automaatne kutse keeletesti sooritamiseks ning pärast seda keelekursusel osalemiseks (NB! kontrolli ka oma spam kausta!).

Lisaks kohustuslikule keeletesti tegemisele (keeles, mida kasutatakse praktikaperioodil) väljastatakse osalejale online keelekursuse litsents - alates tasemest B1 on osalejal võimalus õppida sihtriigi keelt. Testi tulemusest ei sõltu osaleja välispraktikale pääsemine.

Testi tegemiseks on vaja internetiühendusega arvutit/nutiseadet ning kõrvaklappe koos mikrofoniga.

VÄLISPRAKTIKA VÕIMALIKUD SIHTKOHAD JA ERIALAD: Soome, Kouvola – hooldustöötaja
Soome, Jyväskylä – teedeehitus
Rootsi, Uppsala – hobuhooldaja 
Poola, Wroclaw – IT-süsteemide nooremspetsialist, loomaarsti abiline
Itaalia, Milano – IT-süsteemide nooremspetsialist
Saksamaa, Stade – logistiku abi, veokorraldaja-logistik
Ungari, Budapest – kokk, puhastusteenindaja
Kreeka, Korfu – kokk, puhastusteenindaja, loomaarsti abiline
Küpros, Paphos –  kokk, puhastusteenindaja, ehitus/siseviimistleja, mootorsõidukitehnik, loomaarsti abiline, sisetööde elektrik, hooldustöötaja
Leedu, Marijampole – teedeehitus
Läti, Aizkraukle  – teedeehitus

Sul on küsimus, millele ei leidnud vastust?
Võta ühendust!

Marleen Annabel Pukk

Merje Mölter