Täienduskoolitus

Tasuta PRIA koolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina ühishankes Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuses „Pikaajalised programmid".


Tasuta taimekaitsekoolitused 2020 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
12.- 14. november Raplamaal, Kehtna Kutsehariduskeskuses, JÄI ÄRA.
18. - 20. november Säreveres, TOIMUNUD
22. - 24. jaanuar 2020 Säreveres, GRUPP ON TÄITUNUD!
28. - 30. jaanuar 2020 Jõgeval, GRUPP ON TÄITUNUD!
4. - 6. veebruar 2020 Haapsalus, TOIMUNUD
10. - 12. veebruar 2020 Säreveres, TOIMUNUD
17. - 19. veebruar 2020 Jüris, GRUPP ON TÄITUNUD!
25. - 27. veebruar 2020 Pärnus, TOIMUNUD
23.- 26. märts 2020 Tartus, JÄI ÄRA
9. - 11. märts 2020 Rakveres, TOIMUNUD
13. -15. aprill 2020 Olustveres,JÄI ÄRA
kuupäev täpsustamisel  2020 Säreveres, tasuline 127 eur.

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) lektor Kaja Marrandi

Isik, kelle taimekaitsetunnistuse kehtivus lõpeb Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud ERIOLUKORRA AJAL, võib turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid, välja arvatud väga mürgised taimekaitsevahendid, kuni 2020. aasta 30. novembrini.” ( Vabariigi Valitsuse seadus 20.04.2020)

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
11. november Raplamaal, Kehtna Kutsehariduskeskuses, TOIMUNUD
9. detseber Säreveres, TOIMUNUD
16.detsember Säreveres, TOIMUNUD
20. jaanuar 2020 Säreveres, TOIMUNUD
27. jaanuar 2020 Jõgeval, GRUPP ON TÄITUNUD!
7. veebruar 2020 Haapsalus, TOIMUNUD
20. veebruar 2020 Jüris, TOIMUNUD
28. veebruar 2020 Pärnus, TOIMUNUD
26. märts 2020 Tartus, JÄI ÄRA
12. märts 2020 Rakveres, TOIMUNUD
16. aprill 2020 Olustveres, JÄI ÄRA
kuupäev täpsustamisel 2020 Säreveres, tasuline 60 eur.

2019/2020 aastal

 1. Veisefarmile bioohutuskava koostamine (18 tundi), lektor Diivi Põdersoo, 25.märts ja 15. aprill 2020 Säreveres, koolituse algus on EDASI LÜKATUD!
 2. Lambapügamise õiged ja ohutud töövõtted (10 tundi), lektor Mats Meriste, 10. märts 2020 Valgamaal, toimunud
 3. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi „Terve loom – suurem kasum“ (80 tundi), lektor Ulvi Martin, 11,12,13. märts;19,20,21 märts, 1,2,3 aprill, 22, 23, 24 aprill 2020, märts-aprill kuupäevad  JÄÄB ÄRA.
 4. Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (46 tundi), lektorid Aleksander Lember ja Janek Prits, Diivi Põdersoo. PLANEERIMISEL
 5. Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (26 tundi), lektorid Liilia Tali ja Katrin Tähepõld. 19. veebruar, 11. ja 12. märts 2020, toimunud
 6. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), lektorid Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. Esimesed päevad 10. ja 11. märts, 24 ja 25.märts, 14 ja 15. aprill, 28. ja 29. aprill 2020 Säreveres, märts-aprill kuupäevadel  JÄÄB ÄRA.
 7. Küüslaugukasvatuse põhitõed (8 tundi), lektor Priit Põldma 13.märtsil 2020 Säreveres, toimunud
 8. Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega (40 tundi), 16, 17, 28, 29. oktoober 2019, toimunud 
 9. Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi), lektor Tuuli Jõesaar, I grupp: 24.- 27. oktoober 2019, toimunud.II grupp 22.-25. august Valgamaal 
 10. ​​Põllumajandusloomade seemendamine (72 tundi), lektor Ulvi Martin, Toomas Raaper, Peeter Padrik.  7. november - 11. detsember 2019, toimunud

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Tasuta taimekaitsekoolitused 2020 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
12.- 14. november Raplamaal, Kehtna Kutsehariduskeskuses, JÄI ÄRA.
18. - 20. november Säreveres, TOIMUNUD
22. - 24. jaanuar 2020 Säreveres, GRUPP ON TÄITUNUD!
28. - 30. jaanuar 2020 Jõgeval, GRUPP ON TÄITUNUD!
4. - 6. veebruar 2020 Haapsalus, TOIMUNUD
10. - 12. veebruar 2020 Säreveres, TOIMUNUD
17. - 19. veebruar 2020 Jüris, GRUPP ON TÄITUNUD!
25. - 27. veebruar 2020 Pärnus, TOIMUNUD
23.- 26. märts 2020 Tartus, JÄI ÄRA
9. - 11. märts 2020 Rakveres, TOIMUNUD
13. -15. aprill 2020 Olustveres,JÄI ÄRA
kuupäev täpsustamisel  2020 Säreveres, tasuline 127 eur.

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) lektor Kaja Marrandi

Isik, kelle taimekaitsetunnistuse kehtivus lõpeb Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud ERIOLUKORRA AJAL, võib turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid, välja arvatud väga mürgised taimekaitsevahendid, kuni 2020. aasta 30. novembrini.” ( Vabariigi Valitsuse seadus 20.04.2020)

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
11. november Raplamaal, Kehtna Kutsehariduskeskuses, TOIMUNUD
9. detseber Säreveres, TOIMUNUD
16.detsember Säreveres, TOIMUNUD
20. jaanuar 2020 Säreveres, TOIMUNUD
27. jaanuar 2020 Jõgeval, GRUPP ON TÄITUNUD!
7. veebruar 2020 Haapsalus, TOIMUNUD
20. veebruar 2020 Jüris, TOIMUNUD
28. veebruar 2020 Pärnus, TOIMUNUD
26. märts 2020 Tartus, JÄI ÄRA
12. märts 2020 Rakveres, TOIMUNUD
16. aprill 2020 Olustveres, JÄI ÄRA
kuupäev täpsustamisel 2020 Säreveres, tasuline 60 eur.

2019/2020 aastal

 1. Veisefarmile bioohutuskava koostamine (18 tundi), lektor Diivi Põdersoo, 25.märts ja 15. aprill 2020 Säreveres, koolituse algus on EDASI LÜKATUD!
 2. Lambapügamise õiged ja ohutud töövõtted (10 tundi), lektor Mats Meriste, 10. märts 2020 Valgamaal, toimunud
 3. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi „Terve loom – suurem kasum“ (80 tundi), lektor Ulvi Martin, 11,12,13. märts;19,20,21 märts, 1,2,3 aprill, 22, 23, 24 aprill 2020, märts-aprill kuupäevad  JÄÄB ÄRA.
 4. Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (46 tundi), lektorid Aleksander Lember ja Janek Prits, Diivi Põdersoo. PLANEERIMISEL
 5. Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (26 tundi), lektorid Liilia Tali ja Katrin Tähepõld. 19. veebruar, 11. ja 12. märts 2020, toimunud
 6. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), lektorid Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. Esimesed päevad 10. ja 11. märts, 24 ja 25.märts, 14 ja 15. aprill, 28. ja 29. aprill 2020 Säreveres, märts-aprill kuupäevadel  JÄÄB ÄRA.
 7. Küüslaugukasvatuse põhitõed (8 tundi), lektor Priit Põldma 13.märtsil 2020 Säreveres, toimunud
 8. Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega (40 tundi), 16, 17, 28, 29. oktoober 2019, toimunud 
 9. Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi), lektor Tuuli Jõesaar, I grupp: 24.- 27. oktoober 2019, toimunud.II grupp 22.-25. august Valgamaal 
 10. ​​Põllumajandusloomade seemendamine (72 tundi), lektor Ulvi Martin, Toomas Raaper, Peeter Padrik.  7. november - 11. detsember 2019, toimunud

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188