Täienduskoolitus

Tasuta PRIA koolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina ühishankes Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuses „Pikaajalised programmid".


Tasuta taimekaitsekoolitused 2020 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA

18. - 20. november 2020 Säreveres, TÄITUNUD 
  9. - 11. detsember 2020 Säreveres
 

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) koolitaja Kaja Marrandi

Isik, kelle taimekaitsetunnistuse kehtivus lõpeb Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud ERIOLUKORRA AJAL, võib turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid, välja arvatud väga mürgised taimekaitsevahendid, kuni 2020. aasta 30. novembrini.” ( Vabariigi Valitsuse seadus 20.04.2020)

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
15. oktoober Säreveres, toimunud
23. november Jõgevamaal, Väike-Kamaris, TÄITUNUD 
25. november Jüris, üle viidud 2. dets. Säreveres
27. november Olustveres, TÄITUNUD
30. november Rakveres, TÄITUNUD
  2. detsember Säreveres
14. ja 15. detsember Saaremaal, TÄITUNUD
..... jaanuar 2021 Raplas
..... jaanuar 2021 Säreveres

 

2020. aasta sügisel

  1. Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi), koolitaja Tuuli Jõesaar, I grupp: 24.- 27. oktoober 2019, toimunud.II grupp 22.-25. august Valgamaal, TOIMUNUD
  2. Veisefarmile bioohutuskava koostamine (18 tundi), koolitaja Diivi Põdersoo, 29. ja 30. september 2020 Säreveres, TOIMUNUD
  3. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi „Terve loom – suurem kasum“ (80 tundi), koolitaja Ulvi Martin, 11,12,13 märts; 17,18,19 oktoober; 12,13,14 november; 3,4,5 detsember 2020
  4. Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (46 tundi), koolitajad Aleksander Lember ja Janek Prits. 25,26,27 august ja 15,16 september 2020, TOIMUNUD
  5. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), koolitajad Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. 15 ja 16 september; 29 ja 30 september; 6,7 oktoober 2020, TOIMUNUD

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Tasuta taimekaitsekoolitused 2020 viiakse läbi "Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ülevaatliku info programmist ja tegevustest leiab lehelt
http://taim.etki.ee/

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

 

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA

18. - 20. november 2020 Säreveres, TÄITUNUD 
  9. - 11. detsember 2020 Säreveres
 

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) koolitaja Kaja Marrandi

Isik, kelle taimekaitsetunnistuse kehtivus lõpeb Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud ERIOLUKORRA AJAL, võib turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid, välja arvatud väga mürgised taimekaitsevahendid, kuni 2020. aasta 30. novembrini.” ( Vabariigi Valitsuse seadus 20.04.2020)

PRIA sihtgrupi täitumisel TASUTA
15. oktoober Säreveres, toimunud
23. november Jõgevamaal, Väike-Kamaris, TÄITUNUD 
25. november Jüris, üle viidud 2. dets. Säreveres
27. november Olustveres, TÄITUNUD
30. november Rakveres, TÄITUNUD
  2. detsember Säreveres
14. ja 15. detsember Saaremaal, TÄITUNUD
..... jaanuar 2021 Raplas
..... jaanuar 2021 Säreveres

 

2020. aasta sügisel

  1. Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (32 tundi), koolitaja Tuuli Jõesaar, I grupp: 24.- 27. oktoober 2019, toimunud.II grupp 22.-25. august Valgamaal, TOIMUNUD
  2. Veisefarmile bioohutuskava koostamine (18 tundi), koolitaja Diivi Põdersoo, 29. ja 30. september 2020 Säreveres, TOIMUNUD
  3. Täiendkoolitus suurloomade esmaabi „Terve loom – suurem kasum“ (80 tundi), koolitaja Ulvi Martin, 11,12,13 märts; 17,18,19 oktoober; 12,13,14 november; 3,4,5 detsember 2020
  4. Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (46 tundi), koolitajad Aleksander Lember ja Janek Prits. 25,26,27 august ja 15,16 september 2020, TOIMUNUD
  5. Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi), koolitajad Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. 15 ja 16 september; 29 ja 30 september; 6,7 oktoober 2020, TOIMUNUD

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188