Kutseõppeasutuste vaheline IT-süsteemide nooremspetsialistide praktiliste oskuste kutsevõistlus - 21.03.2024