Meie lood

Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja Järvamaa Haigla elukestev õpiralli võitis maakondliku aasta õpiteo tiitli 18. oktoober heleri.vallimägi


17.oktoobril toimus Paide ajakeskuses Wittenstein Järvamaa tänavuste parimate täiskasvanud õppijate ja silmapaistvate õpitegude tunnustamine.

Järvamaa Kutsehariduskeskusest olid kandidaadid esitatud mõlemas kategoorias. Meie kooli töötajatest olid aasta õppija nominendid Helle Kilk, Reet Jänes ja Reili Vassiljev. Tunnustamist väärisid ka meie aktiivsed täienduskoolitustel osalevad täiskasvanud õppijad Erkki Ehrlich, Meeli Seepter, Kersti Raudkivi ja Maie Põder.

Aasta õpiteo nominente esitasime kokku neli: Eesti Pagari keeletegu, E-Piima ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse koostöökoolitus, töökohapõhine õpe Järvamaa Kutsehariduskeskuses ning Järvamaa Haigla elukestev õpiralli, mis sai pärjatud võidutiitliga.

Ülevaade kandidaatide elukestva õppe lugudest:

Helle Kilk on teadmishimuline noor inimene. Noore õpetajana on ta valmis iga päev midagi juurde õppima ja seda oma igapäevatöös kasutama. Tänu pidevale enesetäiendamisele ja välismaal praktiseerimisele on Helle arenenud Järvamaa Kutsehariduskeskuse talli juhiks. Oma positiivse hoiaku ja õpihimulise ellusuhtumisega on ta eeskujuks kõikidele oma õpilastele.

Reet Jänes lõpetas 2018. aastal Tallinna Ülikoolis kutseõpetaja magistriõpingud. Lisaks on ta end täiendanud ratsaspordis ning omandanud 2019. aastal ratsatreeneri 5. taseme. Edaspidi on tal kavas ennast täiendada õpetajatöö psühholoogiliste aspektide valdkonnas. Reet on mentoriks alustavatele õpetajatele ning elukestva õppijana inspiratsiooniks kolleegidele.

Reili Vassiljev lõpetas 2018. aastal Tallinna Ülikoolis magistriõpingud. See tõi muutuse tema igapäevatöösse, sest lisaks õppegruppide juhendamisele sai ta hakata õpetama loodusaineid ning saavutas õpilastega parema kontakti. Reili on aktiivne ja pidev enesetäiendaja, teda huvitavad koolitused, mis arendavad suhtlemisoskust ja eneseregulatsiooni ning mis tulevad kasuks tema töös.

Erkki Ehrlich on viimasel kahel aastal läbinud Järvamaa Kutsehariduskeskuses mitmeid majandus- ja IKT-valdkonna täienduskoolitusi. Ta on täiendanud end ka raamatupidamise ja maksunduse valdkonnas, tänu millele saab ise hakkama oma firma raamatupidamisega. Erkki on tõstnud ka oma tuttavate teadlikkust saadaolevatest enesetäiendamise võimalustest.

Meeli Seepter on viimastel aastatel osalenud mitmetel väga eriilmelistel kursustel. Täiskasvanuna õppimine on Meeli ellu toonud palju positiivset. Tööalaselt on ta muutunud palju enesekindlamaks ja julgemaks. Meeli jagab oma väga head õpikogemust ning ärgitab koolitustel osalema ka teisi, et nad elu ja selle kiire muutumisega kaasas käia jõuaksid.

Kersti Raudkivi omandas 2019. aastal Järvamaa Kutsehariduskeskuses teadmisi majandusarvestuse ja finantsjuhtimise kohta ning käis ka erinevatel arvutikursustel. Täiskasvanuna õppimine on Kersti ellu toonud julguse ja oskuse arendada edukalt oma perefirmat. Kerstil on kindlasti plaanis jätkata enese täiendamist erinevatel lühi- ja pikaajalistel kursustel.

Maie Põder on olnud aktiivne õppija erinevatel raamatupidamisalastel koolitustel. Tänu sealt saadud põhjalikele teadmistele tunneb ta ennast oma ametis kindlalt. Maie propageerib täiskasvanuna õppimist ka tuttavate ja sõprade hulgas ning soovitab seda kõigile, kes vähegi oma senistes teadmistes ja oskustes kahtlevad.

Aasta õpiteo nominentide tutvustus:

Eesti Pagari keeletegu. Üheksa Eesti Pagaris töötavat ukrainlast õppis Järvamaa Kutsehariduskeskuses kolme kuu jooksul eesti keelt. Õppegrupi seisukoht oli, et kui tahad Eestis elada, pead keele selgeks saama. Keeleõpingute alguses olid üheks komistuskiviks täpitähed ja nende hääldamine, aga läbi naljavõtme läks asi kord korralt aina paremaks.

E-Piima ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse koostöökoolitus sobitas kokku tööandja vajadused ja koolitaja pakutava õppe. Toiduainete tööstuse liinoperaatori baaskoolituse eesmärk oli koolitada inimesi, kes saavad tööd uues E-Piima Paide piimatööstuses. Koolituse läbinutel on vajalikud teadmised ja oskused, et töötada toiduainetööstuse muutuvas maailmas ja asuda tööle Paidesse rajatavasse E-Piima tehasesse.

Töökohapõhine õpe Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Kolme aasta jooksul on töökohapõhise õppe abil omandanud eriala 256 täiskasvanut. Enamik lõpetajatest sooritas kutseeksami ja sai kutsetunnistuse, mis kehtib kogu Euroopas. Paljudele ettevõtetele on oluline, et töötajatel oleks tööle vastav kvalifikatsioon, mis lubab neil osaleda riigihangetel või annab üldse võimaluse  omas valdkonnas tegutseda.

Laureaat Järvamaa Haigla elukestev õpiralli. Järvamaa Haigla koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega koolitab oma hooldustöötajaid, puhastusteenindajaid, teenindavat personali, köögipersonali jt töötajaid järjepidevalt. Koolituste eesmärk on suurendada töötajate pädevust vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemisel ja tõsta nende erialast professionaalsust. Koolitused on parandanud meeskonna ühtsustunnet ning kujundanud töötajates optimistlikke ja elujaatavaid hoiakuid.

Täiskasvanud õppija nädala Järvamaa koordinaator Anneli Suits ütles, et tublid on kahtlemata kõik, kes selles valdkonnas on nomineeritud. „Minult on küsitud, et kuidas on üks parem kui teine ja mille järgi laureaati valitakse, kuid tegelikult polegi sel üldse erilist tähtsust, sest kõik, kes suudavad oma pere ja töö kõrvalt õppida ja leiavad täiskasvanuna endas tahte õppida, on imetlust väärt,“ rääkis ta.

Õnnitleme kõiki õppimise usku inimesi ja soovime edukat elukestvat õpet!

Märka ja tunnusta ka Sina parimaid 2020. aasta õppureid ja õpitegusid.

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest
 

17.oktoobril toimus Paide ajakeskuses Wittenstein Järvamaa tänavuste parimate täiskasvanud õppijate ja silmapaistvate õpitegude tunnustamine.

Järvamaa Kutsehariduskeskusest olid kandidaadid esitatud mõlemas kategoorias. Meie kooli töötajatest olid aasta õppija nominendid Helle Kilk, Reet Jänes ja Reili Vassiljev. Tunnustamist väärisid ka meie aktiivsed täienduskoolitustel osalevad täiskasvanud õppijad Erkki Ehrlich, Meeli Seepter, Kersti Raudkivi ja Maie Põder.

Aasta õpiteo nominente esitasime kokku neli: Eesti Pagari keeletegu, E-Piima ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse koostöökoolitus, töökohapõhine õpe Järvamaa Kutsehariduskeskuses ning Järvamaa Haigla elukestev õpiralli, mis sai pärjatud võidutiitliga.

Ülevaade kandidaatide elukestva õppe lugudest:

Helle Kilk on teadmishimuline noor inimene. Noore õpetajana on ta valmis iga päev midagi juurde õppima ja seda oma igapäevatöös kasutama. Tänu pidevale enesetäiendamisele ja välismaal praktiseerimisele on Helle arenenud Järvamaa Kutsehariduskeskuse talli juhiks. Oma positiivse hoiaku ja õpihimulise ellusuhtumisega on ta eeskujuks kõikidele oma õpilastele.

Reet Jänes lõpetas 2018. aastal Tallinna Ülikoolis kutseõpetaja magistriõpingud. Lisaks on ta end täiendanud ratsaspordis ning omandanud 2019. aastal ratsatreeneri 5. taseme. Edaspidi on tal kavas ennast täiendada õpetajatöö psühholoogiliste aspektide valdkonnas. Reet on mentoriks alustavatele õpetajatele ning elukestva õppijana inspiratsiooniks kolleegidele.

Reili Vassiljev lõpetas 2018. aastal Tallinna Ülikoolis magistriõpingud. See tõi muutuse tema igapäevatöösse, sest lisaks õppegruppide juhendamisele sai ta hakata õpetama loodusaineid ning saavutas õpilastega parema kontakti. Reili on aktiivne ja pidev enesetäiendaja, teda huvitavad koolitused, mis arendavad suhtlemisoskust ja eneseregulatsiooni ning mis tulevad kasuks tema töös.

Erkki Ehrlich on viimasel kahel aastal läbinud Järvamaa Kutsehariduskeskuses mitmeid majandus- ja IKT-valdkonna täienduskoolitusi. Ta on täiendanud end ka raamatupidamise ja maksunduse valdkonnas, tänu millele saab ise hakkama oma firma raamatupidamisega. Erkki on tõstnud ka oma tuttavate teadlikkust saadaolevatest enesetäiendamise võimalustest.

Meeli Seepter on viimastel aastatel osalenud mitmetel väga eriilmelistel kursustel. Täiskasvanuna õppimine on Meeli ellu toonud palju positiivset. Tööalaselt on ta muutunud palju enesekindlamaks ja julgemaks. Meeli jagab oma väga head õpikogemust ning ärgitab koolitustel osalema ka teisi, et nad elu ja selle kiire muutumisega kaasas käia jõuaksid.

Kersti Raudkivi omandas 2019. aastal Järvamaa Kutsehariduskeskuses teadmisi majandusarvestuse ja finantsjuhtimise kohta ning käis ka erinevatel arvutikursustel. Täiskasvanuna õppimine on Kersti ellu toonud julguse ja oskuse arendada edukalt oma perefirmat. Kerstil on kindlasti plaanis jätkata enese täiendamist erinevatel lühi- ja pikaajalistel kursustel.

Maie Põder on olnud aktiivne õppija erinevatel raamatupidamisalastel koolitustel. Tänu sealt saadud põhjalikele teadmistele tunneb ta ennast oma ametis kindlalt. Maie propageerib täiskasvanuna õppimist ka tuttavate ja sõprade hulgas ning soovitab seda kõigile, kes vähegi oma senistes teadmistes ja oskustes kahtlevad.

Aasta õpiteo nominentide tutvustus:

Eesti Pagari keeletegu. Üheksa Eesti Pagaris töötavat ukrainlast õppis Järvamaa Kutsehariduskeskuses kolme kuu jooksul eesti keelt. Õppegrupi seisukoht oli, et kui tahad Eestis elada, pead keele selgeks saama. Keeleõpingute alguses olid üheks komistuskiviks täpitähed ja nende hääldamine, aga läbi naljavõtme läks asi kord korralt aina paremaks.

E-Piima ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse koostöökoolitus sobitas kokku tööandja vajadused ja koolitaja pakutava õppe. Toiduainete tööstuse liinoperaatori baaskoolituse eesmärk oli koolitada inimesi, kes saavad tööd uues E-Piima Paide piimatööstuses. Koolituse läbinutel on vajalikud teadmised ja oskused, et töötada toiduainetööstuse muutuvas maailmas ja asuda tööle Paidesse rajatavasse E-Piima tehasesse.

Töökohapõhine õpe Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Kolme aasta jooksul on töökohapõhise õppe abil omandanud eriala 256 täiskasvanut. Enamik lõpetajatest sooritas kutseeksami ja sai kutsetunnistuse, mis kehtib kogu Euroopas. Paljudele ettevõtetele on oluline, et töötajatel oleks tööle vastav kvalifikatsioon, mis lubab neil osaleda riigihangetel või annab üldse võimaluse  omas valdkonnas tegutseda.

Laureaat Järvamaa Haigla elukestev õpiralli. Järvamaa Haigla koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega koolitab oma hooldustöötajaid, puhastusteenindajaid, teenindavat personali, köögipersonali jt töötajaid järjepidevalt. Koolituste eesmärk on suurendada töötajate pädevust vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemisel ja tõsta nende erialast professionaalsust. Koolitused on parandanud meeskonna ühtsustunnet ning kujundanud töötajates optimistlikke ja elujaatavaid hoiakuid.

Täiskasvanud õppija nädala Järvamaa koordinaator Anneli Suits ütles, et tublid on kahtlemata kõik, kes selles valdkonnas on nomineeritud. „Minult on küsitud, et kuidas on üks parem kui teine ja mille järgi laureaati valitakse, kuid tegelikult polegi sel üldse erilist tähtsust, sest kõik, kes suudavad oma pere ja töö kõrvalt õppida ja leiavad täiskasvanuna endas tahte õppida, on imetlust väärt,“ rääkis ta.

Õnnitleme kõiki õppimise usku inimesi ja soovime edukat elukestvat õpet!

Märka ja tunnusta ka Sina parimaid 2020. aasta õppureid ja õpitegusid.

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest