Uudised

11.oktoobril toimub täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames esimest korda üle-eestiline “Õpitund”. 09. oktoober heleri.vallimägi


11.oktoobril toimub täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames esimest korda üle-eestiline “Õpitund”.

Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul midagi uut õppima.

Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga.

Lubage uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu – õppimine teeb õnnelikuks!

„Õpitunnis“ osalemisest palume teada anda, registreerides end Andrase kodulehel. Registreerunud õppijad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad. Osalejatelt ootame uute õppijate innustamiseks oma õpitegevusi ilmestavaid fotosid, videosid ja sõnumeid. Innustajate vahel loosime välja hulgaliselt vahvaid kingitusi. Videod, pildid, kirjeldused palume saata 11. oktoobril ETKA-le Andras aadressil monica@andras.ee.

„Õpitund“ avab 22. korda toimuva täiskasvanud õppija nädala (TÕN), mille raames toimub kõigis maakondades mitmeid erinevaid sündmusi õpihuvi tekitamiseks ning õppimisvõimaluste tutvustamiseks. Eelmisel aastal võttis TÕNist üle Eesti osa üle 10 000 inimese. Tutvu oma piirkonnas toimuvate sündmustega juba varakult siin. TÕNi raames tunnustatakse traditsiooniliselt aasta täiskasvanud õppijat, aasta õpitegusid ning koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga aasta õppijasõbralikku tööandjat. Üle-eestiline tänusündmus toimub 1. novembril Tallinnas.

“Õpitundi” ja TÕN-i korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

11.oktoobril toimub täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames esimest korda üle-eestiline “Õpitund”.

Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul midagi uut õppima.

Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga.

Lubage uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu – õppimine teeb õnnelikuks!

„Õpitunnis“ osalemisest palume teada anda, registreerides end Andrase kodulehel. Registreerunud õppijad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad. Osalejatelt ootame uute õppijate innustamiseks oma õpitegevusi ilmestavaid fotosid, videosid ja sõnumeid. Innustajate vahel loosime välja hulgaliselt vahvaid kingitusi. Videod, pildid, kirjeldused palume saata 11. oktoobril ETKA-le Andras aadressil monica@andras.ee.

„Õpitund“ avab 22. korda toimuva täiskasvanud õppija nädala (TÕN), mille raames toimub kõigis maakondades mitmeid erinevaid sündmusi õpihuvi tekitamiseks ning õppimisvõimaluste tutvustamiseks. Eelmisel aastal võttis TÕNist üle Eesti osa üle 10 000 inimese. Tutvu oma piirkonnas toimuvate sündmustega juba varakult siin. TÕNi raames tunnustatakse traditsiooniliselt aasta täiskasvanud õppijat, aasta õpitegusid ning koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga aasta õppijasõbralikku tööandjat. Üle-eestiline tänusündmus toimub 1. novembril Tallinnas.

“Õpitundi” ja TÕN-i korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

opitund_2019
opitund_2019