Uudised

Erasmus+ 2020 õpirände programmi kandideerinud õpilane teab, mida tahab 30. september Merje Mölter

JKHK õppuri jaoks on Erasmus+ 2020 õpirändes osalemiseks sooviavalduse esitamine selleks korraks lõppenud. Kuigi arusaadavatel põhjustel tänavu arvulist rekordit ei löödud, üllatasid kandidatuuri esitanud õpilased oma motiveerituse, teadlikuma valiku ja selgemate ootustega. Rohkem kvaliteeti!


Ärevad ajad Euroopas kestavad ning see mõjutab jätkuvalt me igapäevatööd. Mõned kohanevad kiiremini ja julgevad oma tulevikku edasi planeerida. See andis tunda ka käesoleva õppeaasta Erasmus+ programmi kandideerinud õpilaste seas – konkurss ei olnud ülearu tihe, aga valdav enamus teadis kandideerides, millist kogemust ta välisriigis sooviks. Mitu õpilast oli võtnud vaevaks lugeda ka teiste õpilaste kogemuslugusid, mis on kajastatud jkhk kodulehel ja sotsiaalmeedias - osati paralleele tuua ning enda huvi ja soovi nende näidetega siduda. Lisaks ilmnes, et õpilased on teadlikud, et parima kogemuse saamiseks tuleks tundma õppida ka teise riigi kultuuriruumi ja töö tegemise tavasid. See on see kvaliteet, milleni oleme soovinud jõuda!

Rohkem kui tavaliselt julgeti välja tuua oma erialaseid oskusi, isiklikke tugevaid ja nõrku külgi ning neid ka töösituatsioonist lähtuvalt analüüsida. Mõisteti, et kiire kohanemisvõime ja avatus on sellise kogemuse puhul esmavajalikud. Avaldati ka valmisolekut ise aktiivsust ja entusiasmi üles näidata – „teen, mis vaja“, „kui töö saab otsa, küsin juurde, mitte ei oota, et millal uus ülesanne antakse“, „töötan nii meeskonnana kui iseseisvalt“, „hea suhtlejana olen kindel, et saan seal hästi hakkama, sest olen kiire õppija, usina käega ning teen tööd ikka heameelega“ jne.

Kõige enam soovijaid oli taas loomaarsti abilise erialalt – eriala, kus on iga sügis ka kõige suurem konkurss kooli õppima asumiseks. Sellelt erialalt kandideerinud õpilase visioon, ootused ja eneseteadlikkus on olnud läbi aastate kõige eesrindlikum, sooviavaldus ja motivatsioonikiri kõige enam läbimõeldud. Sel aastal oli paar eriti eredat pärli. Üle ootuste palju oli huvilisi hooldustöötaja erialalt, olgugi, et varem ei ole sellest valdkonnast keegi õpirändel käinud. Järgmised usinad kandideerijad olid ehitusviimistluse ja teedeehituse erialalt. Ka nendelt erialadelt kandideerinute seas oli paar väga eneseteadlikku, sihikindlat ja motiveeritud sooviavaldust.

Loodetavasti see ärev aeg peagi möödub ning me motiveeritud noored saavad hakata oma eesmärke ja unistusi ellu viima! Järgmised erasmuslased selguvad juba järgmisel aastal!
 

Ärevad ajad Euroopas kestavad ning see mõjutab jätkuvalt me igapäevatööd. Mõned kohanevad kiiremini ja julgevad oma tulevikku edasi planeerida. See andis tunda ka käesoleva õppeaasta Erasmus+ programmi kandideerinud õpilaste seas – konkurss ei olnud ülearu tihe, aga valdav enamus teadis kandideerides, millist kogemust ta välisriigis sooviks. Mitu õpilast oli võtnud vaevaks lugeda ka teiste õpilaste kogemuslugusid, mis on kajastatud jkhk kodulehel ja sotsiaalmeedias - osati paralleele tuua ning enda huvi ja soovi nende näidetega siduda. Lisaks ilmnes, et õpilased on teadlikud, et parima kogemuse saamiseks tuleks tundma õppida ka teise riigi kultuuriruumi ja töö tegemise tavasid. See on see kvaliteet, milleni oleme soovinud jõuda!


Rohkem kui tavaliselt julgeti välja tuua oma erialaseid oskusi, isiklikke tugevaid ja nõrku külgi ning neid ka töösituatsioonist lähtuvalt analüüsida. Mõisteti, et kiire kohanemisvõime ja avatus on sellise kogemuse puhul esmavajalikud. Avaldati ka valmisolekut ise aktiivsust ja entusiasmi üles näidata – „teen, mis vaja“, „kui töö saab otsa, küsin juurde, mitte ei oota, et millal uus ülesanne antakse“, „töötan nii meeskonnana kui iseseisvalt“, „hea suhtlejana olen kindel, et saan seal hästi hakkama, sest olen kiire õppija, usina käega ning teen tööd ikka heameelega“ jne.

Kõige enam soovijaid oli taas loomaarsti abilise erialalt – eriala, kus on iga sügis ka kõige suurem konkurss kooli õppima asumiseks. Sellelt erialalt kandideerinud õpilase visioon, ootused ja eneseteadlikkus on olnud läbi aastate kõige eesrindlikum, sooviavaldus ja motivatsioonikiri kõige enam läbimõeldud. Sel aastal oli paar eriti eredat pärli. Üle ootuste palju oli huvilisi hooldustöötaja erialalt, olgugi, et varem ei ole sellest valdkonnast keegi õpirändel käinud. Järgmised usinad kandideerijad olid ehitusviimistluse ja teedeehituse erialalt. Ka nendelt erialadelt kandideerinute seas oli paar väga eneseteadlikku, sihikindlat ja motiveeritud sooviavaldust.

Loodetavasti see ärev aeg peagi möödub ning me motiveeritud noored saavad hakata oma eesmärke ja unistusi ellu viima! Järgmised erasmuslased selguvad juba järgmisel aastal!