Uudised

Hea töökeskkonnaspetsialist ja -volinik, nüüd on paras aeg enesetäiendamiseks! 01. aprill heleri.vallimägi


8. aprillil toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 8-tunnine "Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus."

Oled oodatud koolitusele, kui soovid saada lisateadmisi ennetustegevusest töökohal, tervisekontrolli ja esmaabi korraldamisest, töökeskkonna ohuteguritest ja riskianalüüsist.

Õppe alustamise tingimused:
Täiendkoolitus on mõeldud neile, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekursuse.

Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid.

Õppe sisu:

 • tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
 • tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
 • töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
 • töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
 • töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
 • esmaabi korraldus;
 • tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
 • tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
 • töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 90 eurot.

Koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

8. aprillil toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 8-tunnine "Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus."

Oled oodatud koolitusele, kui soovid saada lisateadmisi ennetustegevusest töökohal, tervisekontrolli ja esmaabi korraldamisest, töökeskkonna ohuteguritest ja riskianalüüsist.

Õppe alustamise tingimused:
Täiendkoolitus on mõeldud neile, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekursuse.

Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid.

Õppe sisu:

 • tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
 • tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
 • töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
 • töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
 • töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
 • esmaabi korraldus;
 • tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
 • tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
 • töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 90 eurot.

Koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611