Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituses toimus koostöökoolitus Eesti Pagariga erialaste kompetentside arendamiseks 28. november heleri.vallimägi


Eesti Pagari puhastusteenindajad ja abitöölised täiendasid 20. ja 22.novembril enda erialaseid teadmisi puhastustööde valdkonnas ja arendasid suhtlemis- ning koostööoskuseid. Hea koostöö aitab saavutada paremaid töötulemusi ja just seetõttu otsustas AS Eesti Pagar arendada enda personali mitmekülgselt.

Meie koolitaja Rita Vaher jagas praktilisi näpunäiteid puhastusvaldkonnas, kus õpiteemadeks olid kaasaegsed töövahendid ja ergonoomiliste töövõtete harjutamine. Esialgu tundus õppijatele ennast säästvate töövõtetega harjumine ebamugav, kuid ise järele proovides nõustusid osalejad, et nii on ikkagi lihtsam. Õppijatele pakkusid huvi erinevad asutuse tingimustesse sobilikud koristustekstiilid ja võimalusel soovivad osalejad neid ka oma igapäevatöös kasutusele võtta. Koolituse käigus puhastati üks ruum lähtudes puhastuse aseptikast ja selle põhimõtte lahti seletamisest.

Koolituse teiseks teemaks oli meeskonnatööks vajalike koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine, et tulla toime igapäevastes keerulistes suhtlemissituatsioonides ja osaleda tulemuslikus meeskonnatöös. Meie koolitaja Eveli Laursoni juhendamisel analüüsisid õppijad senise meeskonnatöö kitsaskohti ning sõnastasid ühiselt parendusettepanekud, mis oleks toeks kvaliteetsema töökeskkonna loomisel. Seejuures oli õppijatele toeks vahva praktiline pabertorni püstitamise harjutus. Torni (ehk meeskonna) ehitamise käigus on võimalik hinnata meeskonnaliikmete rolli (kes on liider, kes otsustab), nende eesmärgile pühendumist, omavahelist suhtlust, loovust ja teiste toetamist meeskonnas. Torni ehitamise ülesanne paneb mõtlema ka selle üle, et mis juhtub siis, kui torni mõni osa on nõrk või puudub üldse. Õppimine läbi mängulise tegevuse paneb õppijad aktiivselt tegutsema ja mõte hakkab kohe hästi tööle.

Õppijad tõdesid, et meie õpetajad teevad oma tööd südamega. 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetajad Rita Vaher ja Eveli Laurson

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest

Eesti Pagari puhastusteenindajad ja abitöölised täiendasid 20. ja 22.novembril enda erialaseid teadmisi puhastustööde valdkonnas ja arendasid suhtlemis- ning koostööoskuseid. Hea koostöö aitab saavutada paremaid töötulemusi ja just seetõttu otsustas AS Eesti Pagar arendada enda personali mitmekülgselt.

Meie koolitaja Rita Vaher jagas praktilisi näpunäiteid puhastusvaldkonnas, kus õpiteemadeks olid kaasaegsed töövahendid ja ergonoomiliste töövõtete harjutamine. Esialgu tundus õppijatele ennast säästvate töövõtetega harjumine ebamugav, kuid ise järele proovides nõustusid osalejad, et nii on ikkagi lihtsam. Õppijatele pakkusid huvi erinevad asutuse tingimustesse sobilikud koristustekstiilid ja võimalusel soovivad osalejad neid ka oma igapäevatöös kasutusele võtta. Koolituse käigus puhastati üks ruum lähtudes puhastuse aseptikast ja selle põhimõtte lahti seletamisest.

Koolituse teiseks teemaks oli meeskonnatööks vajalike koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine, et tulla toime igapäevastes keerulistes suhtlemissituatsioonides ja osaleda tulemuslikus meeskonnatöös. Meie koolitaja Eveli Laursoni juhendamisel analüüsisid õppijad senise meeskonnatöö kitsaskohti ning sõnastasid ühiselt parendusettepanekud, mis oleks toeks kvaliteetsema töökeskkonna loomisel. Seejuures oli õppijatele toeks vahva praktiline pabertorni püstitamise harjutus. Torni (ehk meeskonna) ehitamise käigus on võimalik hinnata meeskonnaliikmete rolli (kes on liider, kes otsustab), nende eesmärgile pühendumist, omavahelist suhtlust, loovust ja teiste toetamist meeskonnas. Torni ehitamise ülesanne paneb mõtlema ka selle üle, et mis juhtub siis, kui torni mõni osa on nõrk või puudub üldse. Õppimine läbi mängulise tegevuse paneb õppijad aktiivselt tegutsema ja mõte hakkab kohe hästi tööle.

Õppijad tõdesid, et meie õpetajad teevad oma tööd südamega. 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetajad Rita Vaher ja Eveli Laurson

Gärt ja Heleri täienduskoolitusest