Uudised

Järvamaa Kutsehariduskeskuses toimub JKHK õpilastele ja töötajatele Covid-19 vastu vaktsineerimine 31. august vadim.albrant


Järvamaa Kutsehariduskeskuses toimub JKHK õpilastele ja töötajatele Covid-19 vastu vaktsineerimine:

 • 7.09.2021 – Paide õppekohas ruumis C-302;
 • 8.09.2021 – Särevere õppekohas õpilaskodu nr 1 ruumis 13.

Vaktsineerimise algus mõlemas õppekohas alates kell 10:00 kooliõe kabinetis.

Eelregistreerimine:

 • Paide õppekoha valvelauas;
 • Särevere õppekoha õpilaskodus nr 1 valvelaauas.

Vaktsiiniks on Moderna-Spikevax.

Koolil on õigus korraldada ka kahtluse korral Covid-19 kiirtestimist. Proov võetakse ninaneelust. Alla 18-aastaste puhul on vajalik lapsevanema kirjalik vabas vormis nõusolek, kuhu peab olema lisatud:

 • õpilase nimi;
 • isikukood;
 • lapsevanema nimi ja allkiri.

Lapsevanema kirjalik Covid-19 kiirtestimise nõustumise või mittenõustumise teatis on vaja esitada õppegrupi juhatajale hiljemalt 7. septembriks 2021. a.

Kooliõe telefoni nr 51901112

Järvamaa Kutsehariduskeskuses toimub JKHK õpilastele ja töötajatele Covid-19 vastu vaktsineerimine:

 • 7.09.2021 – Paide õppekohas ruumis C-302;
 • 8.09.2021 – Särevere õppekohas õpilaskodu nr 1 ruumis 13.

Vaktsineerimise algus mõlemas õppekohas alates kell 10:00 kooliõe kabinetis.

Eelregistreerimine:

 • Paide õppekoha valvelauas;
 • Särevere õppekoha õpilaskodus nr 1 valvelaauas.

Vaktsiiniks on Moderna-Spikevax.

Koolil on õigus korraldada ka kahtluse korral Covid-19 kiirtestimist. Proov võetakse ninaneelust. Alla 18-aastaste puhul on vajalik lapsevanema kirjalik vabas vormis nõusolek, kuhu peab olema lisatud:

 • õpilase nimi;
 • isikukood;
 • lapsevanema nimi ja allkiri.

Lapsevanema kirjalik Covid-19 kiirtestimise nõustumise või mittenõustumise teatis on vaja esitada õppegrupi juhatajale hiljemalt 7. septembriks 2021. a.

Kooliõe telefoni nr 51901112