Uudised

Kuidas ennetada võlgu jäämist ning parandada maksedistsipliini?! Praktiline koolitus algab juba 13. detsembril 06. detsember heleri.vallimägi


Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kes tegelevad arvete esitamise, võlgade sissenõudmisega või, kes on huvitatud neile võlgu jäämise ennetamisest ning klientide maksedistsipliini parandamisest.

Alustame 13. detsembril uue tasuta koolitusega "Praktilised nõuanded võlanõuetega tegelemisel mikro- ja väikeettevõttes" (12 tundi). Koolitus toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 13. detsember ja 14. detsember kell 9.00 - 16.00.

Koolituse teemad:

 • Dokumendid võla tõendamiseks
 • Makseviivitusele reageerimine
 • Suhtlemine võlgnikuga sh kordusarvete ja meeldetuletuskirjade saatmine
 • Hoiatuskirja saatmine (sh täiendava tähtaja andmise vajadus ja olulisus; võlgniku poolt kättesaamise tõendamise vajadus jms)
 • Kas ja kuidas pikendada maksetähtaega?
 • Võlgade sissenõudmise protsess.
 • (Notariaalne) kokkulepe võla tunnistamise ja täitmise kohta.
 • Maksekäsk kiirmenetluses
 • Hagi koostamise printsiibid
 • Millal on aeg pöörduda kohtusse?
 • Millal on aeg esitada pankrotiavaldus?

Praktiline töö:

 • Maksekäsu kiirmenetluse koostamine
 • Vastus maksekäsule

Koolitaja Diana Tandru - MA International University Audentes (õigusteadus, teadusmagistri kraad, 2008). Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi koolitaja alates 2019.a. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli koolitaja alates 2008.a. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituse koolitaja alates 2018.a

Koolitusel osalemine on tasuta. Ole kärme ja pane ennast kursusele kirja.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kes tegelevad arvete esitamise, võlgade sissenõudmisega või, kes on huvitatud neile võlgu jäämise ennetamisest ning klientide maksedistsipliini parandamisest.

Alustame 13. detsembril uue tasuta koolitusega "Praktilised nõuanded võlanõuetega tegelemisel mikro- ja väikeettevõttes" (12 tundi). Koolitus toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 13. detsember ja 14. detsember kell 9.00 - 16.00.

Koolituse teemad:

 • Dokumendid võla tõendamiseks
 • Makseviivitusele reageerimine
 • Suhtlemine võlgnikuga sh kordusarvete ja meeldetuletuskirjade saatmine
 • Hoiatuskirja saatmine (sh täiendava tähtaja andmise vajadus ja olulisus; võlgniku poolt kättesaamise tõendamise vajadus jms)
 • Kas ja kuidas pikendada maksetähtaega?
 • Võlgade sissenõudmise protsess.
 • (Notariaalne) kokkulepe võla tunnistamise ja täitmise kohta.
 • Maksekäsk kiirmenetluses
 • Hagi koostamise printsiibid
 • Millal on aeg pöörduda kohtusse?
 • Millal on aeg esitada pankrotiavaldus?

Praktiline töö:

 • Maksekäsu kiirmenetluse koostamine
 • Vastus maksekäsule

Koolitaja Diana Tandru - MA International University Audentes (õigusteadus, teadusmagistri kraad, 2008). Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi koolitaja alates 2019.a. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli koolitaja alates 2008.a. Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituse koolitaja alates 2018.a

Koolitusel osalemine on tasuta. Ole kärme ja pane ennast kursusele kirja.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611