Projektid

Erasmus+ õpiränne ehk välispraktika

Oled unistanud töötamisest välisriigis?


Erasmus+ õpirände programmis osalemine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast mistahes EL/EMP riigis oma erialale vastavas organisatsioonis. Paljud JKHK õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Ka Sinul on see võimalus!

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse
• kutseõppe tasemeõppe õpilased,
• töökohapõhises õppes osalejad ja 
• kutseõppeasutuse äsja lõpetanud.

2021/2022 õppeaastal kasutasid seda võimalust 56 õppijat!

Igal aastal juunist oktoobrini toimub konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

Loe täpsemalt OSALEMISE TINGIMUSI JA KUIDAS KANDIDEERIDA.

ÕPIRÄNDES OSALEJALE

KUI OLED VALITUD ÕPIRÄNDES OSALEMA
• Erasmus+ projektijuht/ koordinaator saadab info esimese ettevalmistustunni/infotunni toimumise kohta, millest peavad osa võtma kõik programmi valitud õpilased. Kool sõlmib Sinuga lepingu (tutvu lepingu standardvormiga).
• Soovitame alustada OLS keskkonnas veebipõhise keeleõppega (lisainfot jagab projekti koordinaator).
• projektijuht/ koordinaator liidab Sind Facebooki gruppi, kus saad suhelda teiste samasse sihtkohta minevate õpilastega ning praktikal olles saad jagada infot, blogi, pilte, videosid, meeme jms.
• projektijuht/ koordinaator saadab Sinu CV vastuvõtvale partnerile/ettevõttele.
• projektijuht/ koordinaator korraldab reisidokumendid (reisipiletid, kindlustuse, majutuse) ja programmiga seotud praktika dokumendid (praktikapäeviku allalaadimine ja täitmine on Sinu ülesanne).
• Praktikaettevõte välismaal võib soovida täiendavalt Sinu kaaskirja (Cover Letter, praktika eesmärgid), ole valmis!
• Kontrolli oma reisidokumendi (ID-kaardi, passi) kehtivust, vormista aegsasti Euroopa Ravikindlustuskaart
• Otsi ise infot sihtriigi (sh kommete aga ka käibelolev rahaühiku kohta, eurosid pole nt Rootsis, Ungaris, Poolas) ja ettevõtte kohta.
• ettevalmistus-/infotunnis valmistab projektijuht/ koordinaator või Sinu rühmajuhataja/erialaõpetaja Sind ette ka Sinu praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise jms osas. 
• Enne välisriiki minemist saad kaasa meelespea reisiaegade, aadresside, telefoninumbrite jms-ga, tutvu sellega!
• Kontrolli oma praktika dokumentatsiooni, et ikka kõik vajalik saaks kaasa!
• Soovi korral võid ise ühendust võtta oma praktikaettevõttega välismaal
• Registreeri oma välismaal olek!

VALMISTUDES VÄLISPRAKTIKAKS ETTEVALMISTUS- JA INFOTUNDIDES
Ettevalmistustunnid toimuvad tavaliselt õppetöö välisel ajal ja on kõigile programmis osalejatele kohustuslik! Käsitletakse teemasid:
• sihtkoha kultuur, kombed, tööeetika jms
• psühholoogiline ettevalmistus – üksi, nii kaugel, nii kaua...
• võõras kultuuriruumis hakkamasaamine, mis küsimustes kelle poole välisriigis olles pöörduda (sul on probleem, kes lahendab!?)
• kuidas reisida ja kuidas ise oma reisiks paremini ette valmistuda
• kuidas kindlustusjuhtumi korral tegutseda
• täpsem info praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise osas
• mida tähendab kohustus „osaleda levitustegevuses“
• Sinu õigused ja kohustused
• Sinu võimalused: Harno, kooli jt korraldatud konkurssidel osalemine 

PROGRAMMIS OSALEMISEKS OLULISED DOKUMENDID:
• Erasmus+ toetuse kasutamise leping
• Lisa III - kvaliteedikokkulepe (Annex III - Erasmus+ Learning Agreement for VET Mobility) 
• Lisa V - hinnanguleht (Annex V - Evaluation Form)
• Lisa VI - praktikapprogramm (Annex VI - Erasmus+ work placement programme)
• Europassi tunnistus (Europass Mobility document)
• Osalejatunnistus
• Praktikapäevik


projektijuht/ koordinaator on Sinu peamine tugiisik nii praktikale eelneval kui ka praktika toimumise ajal. Lisaks on sulle toeks kodukooli grupijuhataja ning välisriigis abistab Sind juhendaja/mentor, kelle poole saad oma murede ja küsimustega pöörduda.

Muuda elu, avarda silmaringi!


projektijuht Merje Mölter