Projektid

Erasmus+ õpiränne ehk välispraktika

Oled unistanud töötamisest välisriigis?


Erasmus+ õpirände programmis osalemine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast mistahes EL/EMP riigis oma erialale vastavas organisatsioonis. Paljud JKHK õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Ka Sinul on see võimalus!

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse
• kutseõppe tasemeõppe õpilased,
• töökohapõhises õppes osalejad ja 
• kutseõppeasutuse äsja lõpetanud.

2021/2022 õppeaastal kasutasid seda võimalust 56 õppijat!

Igal aastal juunist oktoobrini toimub konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

Loe täpsemalt OSALEMISE TINGIMUSI JA KUIDAS KANDIDEERIDA.

Õpiränne 2020/2021

2020/2021 õppeaasta programmis saavad osaleda 25 JKHK õpilast.

VÄLISPRAKTIKA SIHTKOHAD JA ERIALAD: 
Soome, Kouvola – hooldustöötaja
Soome, Jyväskylä – teedeehitus
Rootsi, Uppsala – hobuhooldaja 
Poola, Wroclaw – IT-süsteemide nooremspetsialist, loomaarsti abiline
Saksamaa, Stade – logistiku abi, veokorraldaja-logistik
Ungari, Budapest – kokk, puhastusteenindaja
Küpros, Paphos –  kokk, puhastusteenindaja, ehitus/siseviimistleja, mootorsõidukitehnik, loomaarsti abiline, hooldustöötaja
Leedu, Marijampole – teedeehitus
Läti, Aizkraukle  – teedeehitus

 

KUI OLED VALITUD ÕPIRÄNDES OSALEMA
• Erasmus+ projektijuht saadab info esimese ettevalmistustunni/infotunni toimumise kohta, millest peavad kõik programmi valitud õpilased osa võtma. Kool sõlmib Sinuga lepingu (tutvu lepingu standardvormiga).
• Sinu emailile saabub link keeletesti tegemiseks OLS keskkonnas, seejärel saad alustada veebipõhise keeleõppega (kursuse litsentsi jagab projektijuht vastavalt Sinu testi tulemusele).
• Projektijuht liidab Sind Facebooki gruppi, kus saad suhelda teiste samasse sihtkohta minevate õpilastega ning praktikal olles saad jagada infot, blogi, pilte, videosid, meeme jms.
• Projektijuht saadab Sinu CV vastuvõtvale partnerile/ettevõttele.
• Projektijuht korraldab reisidokumendid (reisipiletid, kindlustuse, majutuse) ja programmiga seotud praktika dokumendid (praktikapäeviku koostamine on Sinu ülesanne).
• Praktikaettevõte välismaal võib soovida täiendavalt Sinu kaaskirja (Cover Letter, praktika eesmärgid), ole valmis!
• Kontrolli oma reisidokumendi (ID-kaardi, passi) kehtivust, vormista aegsasti Euroopa Ravikindlustuskaart
• Otsi ise infot sihtriigi (sh kommete aga ka käibelolev rahaühiku kohta, eurosid pole nt Rootsis, Ungaris, Poolas) ja ettevõtte kohta
• ettevalmistus-/infotunnis valmistab projektijuht või Sinu rühmajuhataja/erialaõpetaja Sind ette ka Sinu praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise jms osas 
• Enne välisriiki minemist saad kaasa meelespea reisiaegade, aadresside, telefoninumbrite jms-ga, tutvu sellega!
• Kontrolli oma praktika dokumentatsiooni, et ikka kõik vajalik saaks kaasa!
• Soovi korral võid ise ühendust võtta oma praktikaettevõttega välismaal
• Registreeri oma välismaal olek!

VALMISTUDES VÄLISPRAKTIKAKS ETTEVALMISTUS- JA INFOTUNDIDES
Ettevalmistustunnid toimuvad tavaliselt õppetöö välisel ajal ja on kõigile programmis osalejatele kohustuslik! Käsitletakse teemasid:
• sihtkoha kultuur, kombed, tööeetika jms
• psühholoogiline ettevalmistus – üksi, nii kaugel, nii kaua...
• võõras kultuuriruumis hakkamasaamine, mis küsimustes kelle poole välisriigis olles pöörduda (sul on probleem, kes lahendab!?)
• kuidas reisida ja kuidas ise oma reisiks paremini ette valmistuda
• kuidas kindlustusjuhtumi korral tegutseda
• täpsem info praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise osas
• mida tähendab kohustus „osaleda levitustegevuses“
• Sinu õigused ja kohustused
• Sinu võimalused: Archimedese, kooli jt korraldatud konkurssidel osalemine 

Projektijuht on Sinu peamine tugiisik nii praktikale eelneval kui ka praktika toimumise ajal. Lisaks on sulle toeks kodukooli grupijuhataja ning välisriigis abistab Sind mentor, kelle poole saad oma murede ja küsimustega pöörduda.

Muuda elu, avarda silmaringi!


projektijuht Merje Mölter