Projektid

Erasmus+ õpiränne ehk välispraktika

Oled unistanud töötamisest välisriigis?


Erasmus+ õpirände programmis osalemine võimaldab õpilasel sooritada osa õppekavajärgsest praktikast mistahes EL/EMP riigis oma erialale vastavas organisatsioonis. Paljud JKHK õpilased on võimalust kasutanud ja ennast proovile pannud. Ka Sinul on see võimalus!

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda Järvamaa Kutsehariduskeskuse
• kutseõppe tasemeõppe õpilased,
• töökohapõhises õppes osalejad ja 
• kutseõppeasutuse äsja lõpetanud.

2021/2022 õppeaastal kasutasid seda võimalust 56 õppijat!

Igal aastal juunist oktoobrini toimub konkurss uue õppeaasta välispraktika kohtade täitmiseks.

Loe täpsemalt OSALEMISE TINGIMUSI JA KUIDAS KANDIDEERIDA.

Õpiränne 2022/2023

Õpiränne 2022/2023 õppeaastal

Hetkel on käimas 3 õpirändeprojekti: E+ 2020, E+ 2021, E+ 2022.


Õpirände programmis saavad osaleda JKHK õpilased ja äsjalõpetanud järgmistelt erialadelt:

VÄLISPRAKTIKA SIHTKOHAD JA ERIALAD
- Soome: hooldustöötaja, teedeehitus
- Rootsi: hobuhooldaja
- Leedu: teedeehitus
- Läti: teedeehitus
- Poola: IT-süsteemide nooremspetsialist, loomaarsti abiline
- Ungari: kokk, puhastusteenindaja
- Itaalia: IT-süsteemide nooremspetsialist
- Saksamaa: laotöötaja, veokorraldaja-logistik, hobuhooldaja, põllumajandustöötaja
- Kreeka: loomaarsti abiline
- Küpros: kokk, puhastusteenindaja, ehitus (siseviimistleja ning kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja), mootorsõidukitehnik, loomaarsti abiline, sisetööde elektrik, hooldustöötaja
- Portugal: hobuhooldaja
- Belgia: hobuhooldaja

Lisaks saavad programmis osaleda õpilased ka teistelt erialadelt ja praktikat on võimalik läbi viia ka teises riigis (sh võimalus osaleda üleilmses õpirändes). Selleks on kaks võimalust:

a) õppuril on leitud sobiv vastuvõttev organisatsioon
b) õppur võtab ühendust Erasmus+ programmi koordinaatoriga, et koos leida sobiv vastuvõttev organisatsioon

 

Loe täpsemalt KANDIDEERIMISE & OSALEMISE INFOT.

Lisainfo:

Marleen Annabel Pukk

Erasmus+ programmi koordinaator

marleenannabel.pukk@jkhk.ee

 

Merje Mölter

projektijuht

merje.molter@jkhk.ee