Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Biogaasijaama operaator (töökohapõhine+sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikViienda taseme kutsõppe jätkuõpe (EKR tase 5)ÕppevormStatsionaarne töökohapõhine õpeEeldus alustamiseksOmab keskharidust ja ühte EKR 4.taseme kutset või sellele vastavaid kompetentse järgnevast loetelust: biogaasijaama seadmete paigaldaja, automaatik, elektrik, mehhatroonikÕppeaeg1 aasta
ÕppeliikViienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksV.t. eelnevat infotÕppeaeg1 aasta

Õppeliik: viienda taseme kutsõppe jätkuõpe (EKR tase 5)
Esita avaldus sessioonõppele www.sais.ee
Esita avaldus töökohapõhisele õppele www.sais.ee

Õppekavarühm: Elektrienergia ja energeetika

Õppetöö algus/sessioonide ajad:
06.-07.10.2023    
20.-21.10  
03.-04.11 
17.-18.11  
01.-02.12  
12.-13.01.2024   
26.-27.01           
09.-10.02
01.-02.03     
15.-16.03      
05.-06.04

Oskused ja teadmised mida omandad:

·   Töö- ja keskkonnaohutus
·   Biogaasijaama tootmisprotsesside jälgimine
·   Biogaasijaama tööprotsesside juhtimine ja optimeerimine
·   Biogaasijaama seadmete hooldamine
·   Biogaasijaama ehituse planeerimise alused

Õpingute lõppedes sooritatakse kutseeksam biogaasijaama operaator tase 5.

Võimalused tööturul 
·   Biogaasijaamad

Biogaasijaama operaator juhib, jälgib ja käitab biogaasi tootmisprotsessi juhtimisseadmeid, mille abil toodetakse biolagunevast toorainest biogaasi ning muundatakse see soojus- ja/või elektrienergiaks või mootorikütuseks. Töö sisaldab biogaasi tootmisega seotud tegevusi alates tooraine vastuvõtust kuni lõpptoodangu väljastamiseni.

Õppetöö toimub Biogaasijaama operaator rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Ivar Kohjus