Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Tegevusjuhendaja (sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg1 aasta (sessioonõpe)

Tegevusjuhendaja

Paide õppekoht      

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann@jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee
NB! Konkurss on avatud kuni kohtade täitumiseni!

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis igal esmaspäeval ja sobib ka töötavale inimesele. 

Õppetöö algus: 12.09.2024

Praktika 10 õppenädalat

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
·   Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
·   Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
·   Kliendi juhendamine ja toetamine vabaajategevustes
·   Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine
·   Kliendi toetamine õppimisel ja töötamise

Õpingute lõppedes  võimalus sooritada tegevusjuhendaja, tase 4 kutseeksam

Võimalused tööturul:
·   Tegevusjuhendaja
·   Vanemtegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet, lähtudes humanistlikust ja holistlikust inimkäsitlusest
Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaal- ja ametnikevõrgustikega. Tegevusjuhendaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Õppetöö toimub Paide õppekohas Tegevusjuhendaja, tase 4 moodulite rakenduskava  kohaselt.
Kooli õppekava

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Laida Reitmann