Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Kalakasvataja (sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Eeldus alustamiseksOmandatud põhiharidusÕppeaeg1 aasta

Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Veiko Vahesalu, veiko.vahesalu@jkhk.ee, tel. 508 8985
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Kalandus

KA-22 kalakasvataja tase 4 õppesessioonide ajad: 
2023a.
05.-08.01; 26.-29.01; 16.-19.02; 09.-12.03; 30.03-02.04; 20.-23.04; 25.-28.05; 14.-17.09.

KA-23 kalakasvataja tase 4 õppesessioonide ajad 2023/2024: 
2023a.:
05.10.-08.10; 26.10-29.10; 09.11-12.11; 23.11-26.11; 14.12-17.12
2024a.:
04.01-07.01; 25.01-28.01; 15.02-18.02; 07.03-10.03; 28.03-31.03; 18.04-21.04; 23.05-26.05; 13.09-16.09

Lisaks praktilised tööd kooli kalakasvanduses ning praktika ettevõttes

 Omandatavad erialamoodulid:
·    veeorganismide bioloogia ja sissejuhatus vesiviljelusse;
·    kalade  kasvukeskkond ja hoid;
·    kalade söötmine;
·    kalade paljundamine;
·    kalade tervishoid;
·    eluskala käitlemine ja kalade esmane töötlemine;
·    tehnoloogiliste seadmete kasutamine ja hooldamine.

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada kalakasvataja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·    18 EKAP (12 nädalat) kalakasvatusega tegelevates ettevõtetes

Võimalused tööturul
·    kalakasvatus

Kalakasvataja on oskustöötaja, kelle töö eesmärgiks on vesiviljelussaaduste tootmine ja nende turustamisprotsessis osalemine. Tema peamiseks tööülesandeks on kalade tootmiseks vajaliku kasvukeskkonna tagamine. Oma töös jälgib ja püüab ta saavutada parimat kvaliteeti ning tootlikkust. Töötamine kalakasvatuses eeldab austavat suhtumist elusloodusesse.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis (tsükliõpe koolis ühel kuni kahel korral kuus, neljal järjestikusel päeval ja tsüklitevahelisel ajal iseseisev õppetöö). Esmane praktiline õpe sooritatakse kooli kalakasvatuses.

Edasiõppimise võimalused:
Maaülikooli kalakasvatuserialal

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, kalakasvataja, tase 4 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.
Õppekava aluseks on Kalakasvataja, tase 4 kutsestandard.

Veiko Vahesalu