Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Kokk (sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksOmandatud põhiharidusÕppeaeg2 aastat (sessioonõpe)

Kokk

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann@jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis  ja sobib ka töötavale inimesele.

Õppetöö algus 17.-18.09.2024

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Töö planeerimine
·   Puhastus- ja koristustööd
·   Menüü koostamine
·   Kaupade käitlemine
·   Köögitöö korraldamine
·   Toitude valmistamine
·   Teenindamine

Õpingute lõppedes  võimalus sooritada kokk, tase 4 kutseeksam

Võimalused tööturul:
·   Kokk
·   Peakokk

Kokk käitleb toiduaineid, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. Kokk käitleb toiduaineid säästlikult. Kokk valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Järgib ettevõtte enesekontrolliplaani.
Kokk korraldab iseseisvalt oma tööd ja töötab meeskonnas, vajadusel juhendades köögiabilisi, abikokki ja praktikante. Kokk arvestab oma tegevuses ettevõtte majanduslikkust ja kasumlikkust.

Edasiõppimise võimalused: 

Järvamaa Kutsehariduskeskuses ja erinevates kutsekoolides keskharidusjärgsel õppel.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, Kokk, tase 4 moodulite rakenduskava  kohaselt.
Kooli õppekava

Laida Reitmann