Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Teetöömasinate juht (sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpe/töökohapõhine õpe (sessioonõpe)Eeldus alustamiseksPuuduvadÕppeaeg6 kuud

Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus@jkhk.ee, tel. 525 5265
Õppekavarühm: Transpordivahendite juhtimine
Esita avaldus sais.ee.

Õppetöö ajad:
TJ-24S
7.10-11.10.2024
21.10-25.10.2024
4.11-8.11.2024
18.11-22.11.2024
2.12-6.12.2024
27.01-31.01.2025

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Töö- ja keskkonna ohutus
·   Ohutud juhtimisvõtted teetöömasinatel 
·   Teetöömasinate ehitus ja käsitlemine
·   Teetöömasinate hooldamine 
·   Geodeesia põhialused

Õpingute jooksul on võimalik omandada juhtimisõigus:
T-kategooria sõidukitele

Tunnistused:
Teehöövli-, buldooseri-, kopp-laaduri, ekskavaatori ja teerulli juhtimiseks

Õpingute lõppedes sooritatakse lõpueksam. 
 

Praktika:
·   208 tundi statsionaarse õppevormi puhul

Võimalused tööturul
·   teerullijuht
·   buldooserijuht
·   ekskavaatorijuht 
·   teehöövlijuht 
·   laadurijuht

Teetöömasinate juht võib töötada kaevanduses, karjääris, energeetika-, ehitus- või muus ettevõttes.

Teetöömasinate juht tunneb masina ehitust, otstarvet ja tööpõhimõtteid ning töödeldava materjali ohutu töötlemise võtteid. 
Teetöömasinate juht töötab tavapärasest ohtlikumas töökeskkonnas, mis nõuab ohutute juhtimis- ja hooldamisvõtete tundmist, tööga seonduvate ohtude tuvastamist ja nendele vastavat tegutsemist. Välitöödel on vajalik arvestada ilmastiku mõju töökohale ja töödeldavale materjalile. 
Tööga toimetuleku eelduseks on vastutusvõime, hoolikus, täpsus ja valmisolek meeskonnatööks.

Õppetöö toimub teetöömasinate juht rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.