Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Lamekatuseehitaja (töökohapõhine+sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus@jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus töökohapõhisele õppele www.sais.ee
Esita avaldus sessioonõppele www.sais.ee

Õppetöö algus: 19.01.2024

Oskused ja teadmised mida omandad:

•  Katuseehitaja alusteadmised
•  Ehitusjoonestamise alused
•  Lamekatuse kallete, läbivate ja mitteläbivate sõlmede ehitamine
•  Plastrullmaterjalide paigaldamine lamekatustele
•  Bituumenrullmaterjalide paigaldamine lamekatustele
•  Kummirullmaterjalide paigaldamine lamekatusele
•  Lamekatuste hooldus ja remont  
•  AutoCAD joonestamise alused    
• Õpitee ja töö muutuvas maailmas

Võimalused tööturul
·   Katuseehitaja

Lamekatuseehitaja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru ning juhib ära sademevett. Vajadusel rajab tuulutussüsteemi. Ta ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni ja plekkdetailid ning ehitab vajalikud sõlmed. Lamekatuseehitaja vajadusel lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid. Lamekatuseehitajad, kes paigaldavad bituumenrullmaterjali, puutuvad oma töös kokku lahtise tulega, mistõttu on neil töö tegemiseks vajalik omada kehtivat tuletööde tunnistust. Lamekatuseehitaja, tase 4 esmase kutse omaja teeb lihtoperatsioone ning töötab juhendamisel või meeskonnas, täites kas iseseisvalt või juhendamisel temale antud tööülesandeid. Lamekatuseehitaja, tase 4 esmane kutse sisaldab kolme osakutset: a) bituumenrullmaterjalide paigaldamine; b) plastrullmaterjalide paigaldamine; c) vedelate hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldamine. Lamekatuseehitajad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas. Sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad. Lamekatuseehitaja töötingimused on muutlikud ja võivad olla ebamugavad, kuna tööd tuleb teha aastaringselt, sõltumata ilmatikutingimustest (tuul, vihm, temperatuuri kõikumised). Töö toimub valdavalt kõrgustes, mis tähendab et lamekatuseehitaja peab olema oma tööd tehes väga tähelepanelik. Ohupiirkondades või katuseservadel töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust (turvarakmed vm). Turvanõuete eiramise ning hooletu käitumise tagajärjel võivad juhtuda raskete kehavigastuste või lausa surmaga lõppevad tööõnnetused. Töö käigus tuleb sageli tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning tegutseda sundasendites, nt põlvitades või kükitades. Potentsiaalseks ohu allikaks on ka lahtine tuli (gaasipõleti töötemperatuur 400 - 800˚C).

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Lamekatuseehitaja, tase 4 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava 2023