Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Teedeehitaja (sessioon, kutsekeskharidus)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutsekeskharidusõpe (tase 4)ÕppevormSesoonne statsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksOmandatud põhiharidus, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsidÕppeaeg3 aastat
ÕppeliikNeljanda taseme kutseharidusõpe (tase 4)ÕppevormSesoonne statsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat
ÕppeliikNeljanda taseme kutseharidusõpe (tase 4)ÕppevormTöökohapõhine õpeEeldus alustamiseksStatsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisÕppeaeg2 aastat

Särevere õppekoht

Lisainfo: Ivar Kohjus, ivar.kohjus@jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus sessioonõppele www.sais.ee

Õppekavarühm: Ehitus

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Teedeehitaja alusteadmised
·   Töö- ja keskkonnaohutus
·   Troppimistööd teedeehituses
·   Teetöömasinate juhtimine ja hooldus
·   Lukksepatööd
·   Pinnasetööd
·   Geotehnika alused
·   Liiklusõpetus
·   Teede hooldamine ja remont
·   Teedemasinate juhtimine ja hooldus
·   Teedeehituse tehnoloogia
·   Kivisillutiste paigaldamine
·   CAD-joonestamine
·   Metsanduse alused ja saeõpetus

Õpingute jooksul on võimalik omandada juhtimisõigus:
B-kategooria
C1-kategooria
T-kategooria sõidukitele

Tunnistused:
Teehöövli-, buldooseri-, kopp-laaduri, -ekskavaatori- ja teerullijuhtimiseks

Õpingute lõppedes sooritatakse kutseeksam Teedeehitaja, tase 4.

Praktika:
·   kokku 1040 tundi

Võimalused tööturul
·   teetööline
·   buldooserijuht
·   ekskavaatorijuht 
·   teehöövlijuht 
·   laadurijuht
·   asfalteerija

Teetööline ja teedeehitusmasina juht töötab üldjuhul teedeehitusobjektil. Nende tööks on uute teede ehitamine või vanade rekonstrueerimine. Tänapäeval on teedeehitusega tegelevad ettevõtted  spetsialiseerunud teatud tööde tegemiseks, seega on ettevõtte masinad planeeritud kindlate tegevuste sooritamiseks. Teedeehitajale tuleb kasuks meeskonnatöö oskus. Teedeehituse objektid asuvad tihtilugu kodupaigast kaugel ja seega tuleb arvestada komandeeringutega ning suvel ka tunduvalt pikemate tööpäevadega. Head teedeehitajat tunneb kvaliteetselt teostatud tööst ja see on parim soovitus edasistele pakkumistele.

NB! Saab õppida AINULT Järvamaa Kutsehariduskeskuses.
Eriala lõpetajad saavad sõiduauto, veoauto (3a väikeveoauto) ja teetöömasinate juhiload tasuta.

Teedeehitaja rakenduskava 
Teedeehitaja rakenduskava 2023

Õppetöö toimub Särevere õppekohas.

Ivar Kohjus, juhtõpetaja