Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

IT-turvaspetsialist (töökohapõhine+sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikViienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õppevormEeldus alustamiseksIT- süsteemide nooremspetsialisti (EKR, tase 4 kutsekeskharidusõpe) õppekava läbinud või vastavad kompetentsid muul moel omandanud ja vähemalt keskharidust omavad isikud, kes soovivad asuda õppima IT – Turvaspetsialisti õppekavalÕppeaeg1 aasta (sessioonõpe)
ÕppeliikViienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)ÕppevormStatsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisEeldus alustamiseksv.t. eelnevatÕppeaeg1 aasta (töökohapõhine)

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja  Maili Rannas, maili.rannas@jkhk.ee, tel. 503 6060
Esita avaldus sessioonõppele www.sais.ee
Esita avaldus töökohapõhisele õppele www.sais.ee
Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Oskused ja teadmised, mida omandad:
·  Infoturbe haldamine 
·  Organisatsiooni talitluspidevuse haldamine​​​​​​     
·  Teenuse osutamine
·  IT lahenduste toimimise tagamine
·  IT turvaspetsialisti praktika

Õpingud lõpevad IT- turvaspetsialist, tase 5 koolieksamiga. 

Praktika 15 EKAP
9,5 õppenädalat

Võimalused tööturul
IT-turvaspetsialist, tase 5 õppekava läbimine võimaldab asuda tööle nii IKT valdkonda kui teistesse valdkondadesse, milles töötamine nõuab küberturbealaseid teadmisi ja oskusi.

IT-turvaspetsialist, tase 5
·  Haldab infoturbe halduse põhialuseid
·  Rakendab protsesse, mis tagavad IKT-süsteemide turvalisuse ja osaleb nende protsesside kujundamisel ja arendamisel    
·  Loob, hoiab ja säilitab  positiivseid ärisuhteid partneritega, juurutades organisatsioonilisi protsesse ja olles kooskõlas nendega
·  On erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab oma töötegevuste eest ning on valmis juhendama kaastöötajaid
·  Haldab  IT-süsteeme turvalisel viisil ja osaleb nende süsteemide kujundamisel ning arendamisel

Edasiõppimise võimalused
Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) Küberturbe tehnoloogia erialal ja Tartu Ülikoolis.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, IT-süsteemide turvaspetsialist rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Juhtõpetaja Maili Rannas