Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Köögiabiline (HEV)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikTeise taseme kutseõpe (EKR tase 2)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksPuuduvadÕppeaeg2 aastat

Köögiabiline

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Laida Reitmann, laida.reitmann@jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus: www.sais.ee
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine (HEV)

Oskused ja teadmised mida omandad:

·  Puhastus- ja koristustööd
    - köögiseadmete ja töövahendite puhastamine
    - prügi ja ohtlike jäätmete käitlemine
    - nõude pesemine
    - ruumide üldpuhastamine
·  Tooraine eeltöötlemine 
    - tooraine külm eeltöötlemine
·  Teenindamine
    - laudade katmine ja koristamine
·  Tööalase suhtlemise alused
·  Toiduhügieen

Õppetöö kestab 2 aastat ja õpingute lõppedes  võimalus sooritada köögiabiline, tase 2 kutseeksam

Võimalused tööturul
·   Toitlustuse abitööline
·   Abikokk

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus-ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel.
Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.
Köögiabiline peab tegutsema ja käituma eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil

Edasiõppimise võimalused:

Abikokk, tase 3 Järvamaa Kutsehariduskeskus

Õppetöö toimub Paide õppekohas Köögiabiline, tase2 moodulite rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Laida Reitmann