Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Hobuhooldaja (sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Eeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Särevere õppekoht

Lisainfo: juhtõpetaja Külli Marrandi-Kallas, kylli.marrandi@jkhk.ee, tel. 5345 0406
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Põllumajandus

2024/2025 õa õppesessioonide ajad:

3.-6.09; 24.-27.09; 15.-18.10; 5.-8.11; 26.-29.11; 14.-17.01;

28.-31.01; 18.-21.02; 28.02-2.03 (nädalavahetuse tallipraktika);

11.-14.03; 1.-4.04;14.-18.04 (tallipraktika);

28.04-2.05 (tallipraktika); 27.-30.05; 10.-13.06

Omandatavad erialamoodulid:
·   Hobumajanduse alused;
·   Hobuste hooldamine;
·   Hobuste söötmine;
·   Hobuste aretus ja taastootmine;
·   Hobuste kasutamine ja õpetamine;
·   Hobuste tervishoid;
·   Hobumajandushoonete, rajatiste ja hobuinventari hooldamine;
·   Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada hobuhooldaja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·   I aastal 15 EKAP (10 nädalat)
·   II aastal 15 EKAP (10 nädalat)

Võimalused tööturul
·   hobusekasvandused
·   sporthobuste tallid
·   ratsakoolid
·   ratsakeskused
·   hobuturismiettevõtted

Hobuhooldaja peamisteks tööülesanneteks on hobuste hooldamine ja söötmine. Ta jälgib hobuste liigiomast käitumist ja seisundit ning osaleb tallihoonete, rajatiste ja territooriumi koristamis- ja hooldustöödel. Hobuhooldaja võtab osa hobuste õpetamisest, vajadusel ratsutab ja/või rakendab hobust, abistab loomaarsti ja osaleb taastootmisprotsessis.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis nelja (4) päevaste tsüklitena (üldjuhul teisipäevast reedeni), ühel kuni kahel korral kuus ning sessioonidevahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades.

Praktiline õpe sooritatakse kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse põllumajandusettevõtetes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Põllumajandustootja, tase 5 hobusekasvataja erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad
Soome Ypäja ametikool
Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Hobuhooldaja, tase 4 õppekava kohaselt.

Õppekava aluseks on "Hobuhooldaja, tase 4 kutsestandard"

Hobuhooldaja rakenduskava

Külli Marrandi-Kallas