Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksOmandatud põhiharidus, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsidÕppeaeg3 aastat

Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus@jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Ehitus

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Joonestamine
·   Töö- ja keskkonnaohutus
·   Hüdroisolatsioonitööd
·   Müüritööd
·   Betoonitööd
·   Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine
·   Pottsepatööde alused
·   Krohvimine
·   Puitkarkassi ehitamine
·   Plaatimine
·   Kivisillutiste ehitamine

Õppetöö praktilises osas kasutame kõige uuemaid ehitusmaterjale tänu headele sidemetele ehitusmaterjalide tootjatega.
Õpingute lõppedes võimalus sooritada Müürsepp , tase 4 esmane  või/ja Betoneerija tase 4 esmane kutseeksam.

Praktika:
·   II ja III kursusel kokku 1040 tundi aasta 5 õppenädalat

Võimalused tööturul
·   üldehitustööline
·   betoneerija
·   müürsepp 
·   fassaadide soojustaja
·   krohvija
·   plaatija

Ehitustööline töötab üldjuhul ehitusobjektil. Ehitustööline tegeleb ülalpool nimetatud töödega. Kuna tänapäeval on ehitusettevõtted suures osas spetsialiseerunud, siis teostatakse  vastavalt selle alaseid tööoperatsioone.  Ehitustöölisele tuleb kasuks meeskonnatöö oskus. Tavaliselt on meeskonna suuruseks neli töötajat, mis lähtub  transpordikulude  optimeerimisest. Sellise meeskonnaga tuleb mõnikord  koos tööd teha nädalaid. Ehitustööline teeb oma tööd kvaliteetselt ja see ongi kõige parem visiitkaart klientide leidmisel.
 
Õppetöö toimub Särevere õppekohas.

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide rakenduskava
Kooli õppekava
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja rakenduskava 2022