Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Põllumajandustöötaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutsekeskharidusõppe esmaõpe (EKR tase 4)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamiseksOmandatud põhiharidusÕppeaeg3 aastat 6 kuud

Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp@jkhk.ee, tel. 508 3459
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Põllumajandus

Omandad teadmised:
·    põllumajandustehnikast (traktorid, põllumajandusmasinad)
·    taimekasvatusest (kultuuride kasvatamine, mullateadus, väetamisõpetus, taimekaitse, maaviljelus)
·    loomakasvatusest (piima- ja lihaveisekasvatus, eriloomakasvatus, farmitehnoloogia)
·    ettevõtte majandamisest (majandus ja ettevõtlus, põllumajandustarkvara, arvepidamine, tasuvusarvestused) 
·    tööohutusest, seadusandlusest
·    metallitöödest ja keevitusest
·    metsandusest

Omandatakse  B-, C1- ja T-kategooria juhiload. Traktori juhiload juba esimesel õppeaastal!

Võimalus on omandada taimekaitsetöötaja tunnistus!

Praktiline õpe toimub kooli õppemajandis kus on kõik võimalused kaasaegsel tasemel taimekasvatuse ja loomaksvatuse õppimiseks (haritavat maad 500 hektarit, masinapark, farmikompleks piima- ja  lihaveistega, hobusetall).

Praktika:
III aastal 42 EKAP-it ehk 28 nädalat, 30 EKAP-it taimekasvatuse praktikat ja 12 EKAP-it loomakasvatuse praktikat.

Õpingud lõpevad põllumajandustöötaja, tase 4 kutseeksamiga. Omandatakse kutsekeskharidus.

Võimalused tööturul
·    põllumajandusettevõtted (taimekasvatus, loomakasvatus)
·    põllumajandussaaduste varumise ja müügiga tegelevad ettevõtted
·    põllumajandusmasinatega tegelevad  ettevõtted, põllumajandust teenindavad firmad

Edasiõppimise võimalused:

Põllumajandustootja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Põllumajandustöötaja õppekava kohaselt.
Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68.
 

Lisainfo:

Aive Kupp